DERS ADI

: BİLGİ ERİŞİMİ VE RAPORLAŞTIRMADA BİLGİSAYAR KULLANIMI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EBE 5000 BİLGİ ERİŞİMİ VE RAPORLAŞTIRMADA BİLGİSAYAR KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. ZAFER TANEL

Dersi Alan Birimler

Fizik Öğretmenliği Yüksek Lisans
Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans
Çevre Eğitimi Yüksek Lisans
Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans
Resim - İş Öğretmenliği Yüksek Lisans
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans
Biyoloji Öğretmenliği Yüksek Lisans
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Yüksek Lisans
Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yüksek Lisans
Özel Eğitim Yüksek Lisans
Kimya Öğretmenliği Yüksek Lisans
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, lisansüstü eğitim alan öğrencilerin, çalıştıkları alandaki doğru ve güvenilir bilgiye internet ve bilgisayar kullanarak nasıl ulaşabilecekleri ve akademik yazımlarını bilgisayar ortamında hazırlarken gerek duyacakları temel yöntem, teknik ve programları nasıl kullanacakları hakkında bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   ilgiyi ve bilginin özelliklerini (doğruluk, güvenilirlik vb.) açıklayabilme.
2   Güvenilir bilgi kaynaklarının farkında olma.
3   İnternet ve bilgisayar kullanarak güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşma ve kullanma.
4   Bilgisayar ortamında, akademik yazımlarda belirtilen kurallara uygun yazım yapılandırma ve biçimlendirmesini yapabilme.
5   Bilgisayar ortamındaki yazım için indis ve kaynakça oluşturma tekniklerini ve programlarını kullanabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilgi nedir Güvenilir bilgi ve bilgi kirliliği.
2 Güvenilir bilgi kaynakları.
3 Online kütüphane katalogu kullanımı.
4 E-dergi veri tabanları kullanımı.
5 E-kitap veri tabanları kullanımı.
6 İnternet arama motorları ve kullanımı.
7 Uygulama
8 Genel tekrar, Ders Değerlendirmesi
9 Yazımda sayfa, metin, grafik, tablo ve şekil yapılandırma.
10 Yazımda dizin ve metin içi bağlantılar oluşturma.
11 Yazımda atıf ve kaynakça yapılandırma.
12 Atıf ve kaynakça hazırlama programlarının tanıtımı.
13 Atıf ve kaynakça hazırlama programlarının tanıtımı.
14 Atıf ve kaynakça hazırlama programlarının uygulanması.
15 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Tonta, Y. (2002). "Bilgi erişim sorunları ve Internet" Ed. Ali Can, M. tayfun Gülle, Oya Gürdal ve Erol Yılmaz. Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler, Kavramlar, Olgular... 37. Kütüphane Haftası Bildirileri. 26 Mart - 01 Nisan 2001 içinde (52-62) Ankara: TKD.
2. Akgül, Mustafa. (1995). Internet: Bilgiye erişimin yeni araç ve olanakları. (Version 1.25). Ankara: TR-NET, TÜBİTAK.
3. ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi merkezi web sitesi, http://www.ulakbim.gov.tr, ULAKBİM.
4. Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı web sitesi, http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=109

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Tartışma, grup çalışması, anlatım, soru yanıt, işbirlikli öğrenme teknikleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YYC YYiçiÇalışma
2 YYS YySonuSınavı
3 BNS FinalSonu Başarı Notu YYC * 0.40 + YYS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYC * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencilerin ödevleri yarıyıl içi çalışma notuna ve final notuna doğrudan eklenerek değerlendirmeye alınacaktır. Sınav tarihleri ders planında belirtilecektir. Sınav tarihleri kesinleştiğinde, tarihlerde değişiklik yapılabilir.

Değerlendirme Kriteri

Dönem içi çalışmalara katılım ve yazılı ödevler, dönem sonu final ödevi ve özet rapor sunumu

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü kopyacılık eylemi, yayınlarda aşırma, intial yapma gibi davranışlar disiplin soruşturması açılması ile sonuçlandırılacaktır.
3. Öğretim üyesi kısa sınavlar yapma hakkını saklı tutar. Bu sınavlardan alınacak notlar, yarıyıl içi çalışma notlarına ve final sınavı notlarına eklenecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç.Dr. Zafer TANEL
Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
35160Buca/İzmir/ TURKEY

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Hafta çalışma saatleri

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Proje Hazırlama 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Web'de Tarama ve Kütüphane Çalışması 5 5 25
Proje Ödevi 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 131

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.1335
ÖK.2335
ÖK.3335
ÖK.4335
ÖK.5335