DERS ADI

: BİYOETİK VE BİYOGÜVENLİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BYT 6006 BİYOETİK VE BİYOGÜVENLİK SEÇMELİ 2 0 0 7

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROF.DR. LEMAN TARHAN

Dersi Alan Birimler

Biyoteknoloji Doktora
Biyoteknoloji Bütünleşik Doktora
Biyoteknoloji Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Öğrencilerin biyoetik ve biyogüvenliğin önemini kavramalarının sağlanması amacıyla biyogüvenlik sorunları, uygulamaları, laboratuvarda biyogüvenlik kuralları, atık yönetimi, biyoetik ve biyogüvenlikte ulusal ve uluslar arası düzenlemeler, biyoetik, tıp, çevre ve genetik alanlarında biyoetik sorunlarınının kapsamlı irdelenmesi hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrenciler biyoetik ve biyogüvenliğin önemi hakkında fikir üretip strateji geliştirebileceklerdir.
2   Öğrenciler biyoetik ve biyogüvenlik yasaları olarak bilgi sahibi olacaktır ve biyoetik ve biyogüvenlik yasalarını uygulayabileceklerdir.
3   Öğrenciler, kök hücre araştırmaları, organ transplation, transgenik uygulamaları ve etik gibi konularda biyoetik ve biyogüvenlik kanunları ile ilgili kanunlarle ilgili bilgi sahibi olacaklardır.
4   Öğrenciler bilgi elde edip medikal ve endisüstri alanlarındaki laboratuarlarda biyogüvenlikten sorumlu kişi ve kuruluşlar gibi strtejiler kurabileceklerdir.
5   Öğrenciler, bilgi sahibi olup biyoetik ve biyogüvenlik ile ilgili yeni gelişmeleri takip edip uygulayabileceklerdir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Biyoetik ve Biyogüvenliğe Giriş 1.1. Biyoetik-Biyogüvenlik ve Önemi
2 Biyoteknolojinin Yasal ve Sosyo-Ekonomik Etkilerine Genel Bakış-Biyogüvenlik Yönetmeliği 2.1 Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Biyogüvenlik Yönetmelikleri
3 Biyoçeşitlilik ve Biyoetik
4 İnsan Genom Projesi 4.1. İnsan Genom Projesiyle İlgili Etik Sorunlar 4.2. İnsan Genom Çeşitlilik Projesi
5 Kök Hücre Araştırmaları 5.1. Kök Hücre Uygulamaları 5.2. Kök Hücre Araştırmalarında Etik
6 Kök Hücre Araştırmaları 6.1. Kök Hücre Araştırmalarında Hayvan Kullanımı ve Etik 6.2. Hayvan Klonlama ve Etik 6.3. Hayvan Hakları
7 İnsanda Organ Nakli 7.1. Farklı Canlı Türleri Arasında Organ Nakli ve Etik 7.2. Transgenik Uygulamalar ve Etik 7.3. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalarda Risk Faktörleri
8 ARA SINAV
9 Tıbbi ve Endüstriyel Alanda Güvenlik 9.1. Biyoteknolojik Ürünlerin Tıbbi Uygulamaları ve Sağlık 9.2. Gıda Güvenliği ve Risk Faktörleri 9.3. Tüketici Hakları
10 Laboratuvarda Biyogüvenlik 10.1. Risk Grupları 10.2. Kimyasallar 10.3. Mikroorganizmalar 10.4. Risk Faktörleri ve Güvenliği
11 Biyogüvenlik Kriterleri 11.1. Kontaminasyon 11.2. Sterilizasyon 11.3. Dezenfeksiyon 11.4. Antisepsis 11.5. Saçılma 11.6. Alev alma 11.7. Tıbbi takip 11.8. Kazalar 11.9. Atık yönetimi 11.10.Transport
12 Biyogüvenlikten Sorumlu Kişi ve Kuruluşlar 12.1. Üniversite Biyogüvenlik Ofisi 12.2. Çevre, Sağlık ve Güvenlik Bakanlığı 12.3. Üniversite Sağlık Sorumluları 12.4. Laboratuvar Personeli 12.5. Teknik Personel 12.6. Temizlik Personelinin Sorumlulukları
13 Biyoetik ve Biyogüvenlikte Son Gelişmeler/Araştırmalar
14 Ödev ve Sunumlar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Sree Krishna, V.,Bioethics and Biosafety in Biotechnology, New Age International (P) Ltd., Publishers, New Delphi, 2007.
Yardımcı kaynaklar: Dyson, A., Harris, J., Ethics & Biotechnology, Routledge, London, 1994.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Sunum
2. Soru cevap tekniği
3. Ödev verme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 SUN SUNUM
4 YSS YIL SONU SINAVI
5 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.30 + ODV * 0.20 + SUN * 0.10 + YSS * 0.40
6 BUT BÜTÜNLEME
7 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.30 + ODV * 0.20 + SUN * 0.10 + BUT * 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sunumlarda verilen temel kavramları anlamlı öğrenmesi, kavramların birbirleri ile ilişkilendirmesi, sebep-sonuç ilişkilerini kurulabilmesi ve soru veya problemlere yönelik mevcut bilgilerini kullanarak yorum yapabilmesi ve fikir üretiminin değerlendirilmesi ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, ödev ve sunumlarla gerçekleştirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
leman.tarhan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba 13.30 - 15.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 2 26
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 13 2 26
Vize sınavına hazırlık 1 35 35
Final sınavına hazırlık 1 40 40
Ödev ve sunum hazırlama 1 35 35
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 166

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6
ÖK.1554544
ÖK.2554443
ÖK.3554444
ÖK.4445553
ÖK.5544444