DERS ADI

: DALGACIK KURAMI VE ÇOKLU ÇÖZÜNÜRLÜK SİNYAL ANALİZİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EEE 5067 DALGACIK KURAMI VE ÇOKLU ÇÖZÜNÜRLÜK SİNYAL ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. GÜLAY TOHUMOĞLU

Dersi Alan Birimler

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora

Dersin Amacı

Öğrencilerin, dalgacığın ve dalgacık ile Fourier dönüşümünün aralarındaki temel farkları anlayabilmesi. Öğrencilerin, çoklu çözünürlük analizlerini ve 1 ve 2 Boyutlu sinyallerin farkları üzerinde uygulamaları anlayabilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrencilerden, dalgacığın ne olduğunun ve Fourier Dönüşümünün, Kısa Zaman Fourier Dönüşümünün ve de Dalgacık Teorisinin farklarının ne olduğunu öğrenmesi beklenmektedir.
2   Öğrencilerden; farklı dalgacık çeşitlerini, yazılım programları ile analiz ve sentezlerini öğrenmesi beklenmektedir
3   Öğrencilerden; elle ve/veya yazılım programları ile dalgacık alanı problemlerini çözmesi beklenmektedir.
4   Öğrencilerden; 1 Boyutlu ve/veya 2 Boyutlu sinyallerin, kodlama ve gürültü temizleme olarak, uygulamaları hakkında temel yetenek kazanmaları beklenmektedir.
5   Öğrencilerden; dönem projeleri ile ilgili teknik rapor hazırlamaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Fourier Dönüşüm Genel Anlatım, Kısa Zaman Fourier Dönüşümü, Dalgacığa Giriş
2 Dalgacık ve dalgacık açılımlı sistemler
3 Dalgacık Uygulamaları I, Amaras
4 Dalgacık Uygulamaları I ve II, Robi Polikar
5 Dalgacık Sistemlerinin Çoklu Çözünürlük Formülleri, Sinyal Uzayları, Çoklu Çözünürlük Ölçekleme Fonksiyonlarının Analizi, Dalgacık Fonksiyonları
6 Filtre Dizisi ve Ayrık Dalgacık Dönüşümü Analizi - Kaba Ölçekten İnce Ölçeğe, Filtreleme ve Aşağı Örnekleme veya Azaltım
7 Sentez - Kaba Ölçekten İnce Ölçeğe, Filtreleme ve Yukarı Örnekleme veya Esnetme
8 Vize Sınavı
9 Bazlar, Ortogonal Bazlar, Biorthogonal Bazlar, Çerçeveler, Dar Çerçeveler ve Koşulsuz Bazlar, Ölçekleme Fonksiyonları ve Ölçekleme Katsayıları, Dalgacık ve Dalgacık Katsayıları
10 Temel Çoklu Çözünürlük Dalgacık Sistemlerinin Genelleştirilmesi
11 Dalgacık Paketleri, Çoklu Dalgacıklar
12 Ayrık Çoklu Çözünürlük Analizleri, Ayrık Zamanlı Dalgacık Dönüşümleri, Sürekli Dalgacık Dönüşümleri, Fourier Dönüşüm ve Dalgacık Sistemleri arasındaki Benzerlikler
13 Kodlama ve Sinyal Gürültüsünü Temizleme gibi farklı alanlarda dalgacığın uygulamalarının tartışması
14 1 Boyutlu ve 2 Boyutlu sinyallerin MATLAB ile uygulamaları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Burrus, C. Sidney Gopinath, R.A. and Guo, Haitao.
Introduction to Wavelets and Wavelet transforms, A Primer,
Prentice Hall, 1998, ISBN: 0-13-489600-9

Yardımcı Kaynaklar:
1. Martin VETTERLI and Helena KOVACEVIC Wavelets and Subband Coding, Prentice Hall N.
J. 1995 ISBN : 0-13-097080-8
2. Stéphane Mallat, A Wavelet Tour of Signal Processing, Second Edition (Wavelet
Analysis & Its Applications), Academic Press, 1998,1999, ISBN : 0-12-466606-x

Materyaller:
Wavelet Tutorial I; Amaras
Wavelet Tutorial I, II, III, and IV; Robi Polikar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler,
Derslere katılım zorunluluğu
Her hafta için ödev, bunlar notlandırmayı %20 oranında etkileyecektir.
Vize sınavı %20, Dönem Projesi %20, Final Sınavı %40

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + ODV * 0.40 + YSS * 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + ODV * 0.40 + BUT * 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Dersler,
Derslere katılım zorunluluğu
Her hafta için ödev, bunlar notlandırmayı %20 oranında etkileyecektir.
Vize sınavı %20, Dönem Projesi %20, Final Sınavı %40

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gulay.tohumoglu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 10:30 - 11:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Ödev Hazırlama 12 4 48
Tasarım Projesi 1 40 40
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 10 1 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.13
ÖK.23
ÖK.33
ÖK.44543
ÖK.5355