DERS ADI

: BİLGİSAYARLA GÖRME

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EEE 5034 BİLGİSAYARLA GÖRME SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ METEHAN MAKİNACI

Dersi Alan Birimler

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora

Dersin Amacı

Dersin amacı, görsel bilginin işlenmesi ve yorumlanması ile ilgili teorik bilginin öğrenciye verilmesi ve bunların öğrenci tarafından bilgisayar tabanlı görü işlemlerinde kullanılmasını sağlamaktır. Ders, öğrenciye problem çözme
becerilerini fizik, optik ve psikoloji gibi mühendislikten farklı alanlarda uygulama fırsatı sağlamaktadır. Öğrenciler ders kapsamında öğrendiklerini kullanarak tasarımlar yapmakta ve gerçek problemleri çözmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilgisayarla görme yöntemlerini kullanarak gerçek problemleri çözecek tasarımlar yapmak.
2   MATLAB kullanarak bilgisayarla görme sistemleri geliştirmek.
3   Bilgisayarla görme sistemlerini değerlendirebilmek.
4   Bilgisayarla görme sistemlerini açıklayabilmek ve karşılaştırabilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse genel bakış
2 Görüntü oluşumu.
3 Görüntü öznitelikleri.
4 Görüntü öznitelikleri (devam).
5 Bölütleme.
6 Görüntü birleştirme.
7 Bilgisayarlı fotorafçılık.
8 Optik akış.
9 Algılama 1
10 Algılama 2
11 Ara sınav.
12 Hareketten yapı çıkarımı.
13 Çift (stereo) görü.
14 Saydamlık, donukluk.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Computer Vision Algorithms and Applications, Richard Szeliski, Springer, 2010
Computer Vision: A Modern Approach, Forsyth and Ponce, Pearson, 2003

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum+Ödev+Sınav+Proje

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 PRJ 1 PROJE 1
3 PRJ 2 PROJE 2
4 PRJ 3 PROJE 3
5 YSS YIL SONU SINAVI
6 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS + PRJ 1 + PRJ 2 +PRJ 3/4 * 0.50 + YSS * 0.50
7 BUT BÜTÜNLEME
8 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS + PRJ 1 + PRJ 2 +PRJ 3/4 * 0.50 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

metehan.makinaci @ deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 4 15 60
Sunum Hazırlama 1 5 5
Tasarım Projesi 1 40 40
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.14445553
ÖK.23215453
ÖK.34112412
ÖK.42112