DERS ADI

: SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EEE 5033 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora

Dersin Amacı

Dersin amaçları, bir görüntü iyileştirme, bölütleme, temsil etme, tanıma problemini belirleyebilme yeteneğini kazandırmak ve bu probleme uygun bir çözümü önerebilmek, bir yazılım paketi kullanarak görüntü işleme çözümlerini tasarlama ve yürütme yeteneği kazandırmak, işlenmiş görüntü verilerini analiz ve yorumlama yeteneği kazandırmak, görüntü işleme tekniklerinin sınırlamalarını ve karmaşıklık düzeylerini analiz edebilmek, pek çok alandaki görüntü işleme çözümlerinin rolünü anlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bazı görüntü temellerini, kontrast iyileştirme tekniklerini ve kullanımını, temel uzamsal-ortam filtrelemeyi, çizgi ve kenar çıkarma tekniklerini öğrenmek
2   2-B Fourier dönüşümünü, özelliklerini ve frekans ortamında filtrelemeyi öğrenmek
3   Eşikleme tekniklerini ve temel bölgesel bölütleme tekniklerini öğrenmek
4   Temel görüntü bölütleme, temsil etme, tanımlama ve tanıma yöntemlerini öğrenmek
5   Renkli görüntü işlemenin temellerini öğrenmek
6   Bir gerçek probleme bir dizi görüntü işleme tekniklerinden oluşan bir çözüm önermek
7   Görüntü işleme teknikleri ve algoritmalarını yorumlamak ve değerlendirmek
8   Temel görüntü işleme alıştırmalarını bir yazılım paketi kullanarak çözmek ve deneysel çalışma raporlarını yazmak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Sayısal görüntülerin temelleri
2 Görüntülerin örneklenmesi ve nicemlenmesi, bağlanılabilirlik, uzaklık ölçütleri, aritmetik/lojik işlemler
3 Kontrast yayma ve histogram işleme
4 Diğer görüntü iyileştirme teknikleri, uzamsal ortamda filtreleme
5 Ayrık Fourier dönüşümü, 2-B Fourier dönüşümü ve özellikleri, hızlı Fourier dönüşümü
6 Frekans ortamında filtreleme, çizgi ve kenar çıkarma
7 Kenar bağlama, eşikleme
8 Optimal eşikleme, bölgesel görüntü bölütleme
9 Ara sınav
10 Hareket bölütleme, renkli görüntü temelleri
11 Renkli görüntü işleme
12 Görüntü temsil teknikleri
13 Görüntü tanımlama teknikleri
14 Görüntü tanıma yöntemleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Digital Image Processing, R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Prentice-Hall, 2002
Yardımcı kaynaklar: Digital Image Processing Using Matlab, R.C. Gonzalez, R.E. Woods, S.L.
Eddins, 2003
Diğer ders materyalleri: Ders notları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders sunumları, öğrencilerin Matlab uygulamaları kullanarak hazırladıkları ev ödevleri ile desteklenecek.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + ODV *0.25 +YSS *0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + ODV *0.25 +BUT *0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrenme çıktılarını kazanmaları amacıyla öğrencilere görüntü işleme problemlerini Matlab uygulamalarını kullanarak çözmelerini gerektiren ev ödevleri verilecektir. Öğrencilerin hazırladıkları ödevlere not verilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Öğrenme çıktıları, ev ödevleri ve sınav soruları ile değerlendirilir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

haldun.sarnel@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

duyurulacaktır

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 15 1 15
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 4 56
Vize Sınavına Hazırlık 1 18 18
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Ödev Hazırlama 1 24 24
Vize Sınavı 1 4 4
Final Sınavı 1 4 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 188

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1434
ÖK.2434
ÖK.3434
ÖK.4434
ÖK.5434
ÖK.64423
ÖK.7443
ÖK.842413