DERS ADI

: RASTGELE DEĞİŞKENLER VE OLASILIKSAL SÜREÇLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EEE 5129 RASTGELE DEĞİŞKENLER VE OLASILIKSAL SÜREÇLER SEÇMELİ 3 0 0 9

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. OLCAY AKAY

Dersi Alan Birimler

Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora
Bilgisayar Bilimleri Doktora
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere rassal değişken ve rassal süreç kavramlarını kullanarak istatistiksel sinyal analiz tekniklerini tanıtmak ve MATLAB programlama dilini kullanarak rassal süreç uygulamalarının benzetimlerini yapabilme becerisi kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Rassal süreç ve rassal değişken kavramlarını tanımlayabilmek
2   Rassal olan ve rassal olmayan sinyalleri ve özelliklerini ayırdedebilmek
3   İstatistiksel sinyal analiz tekniklerini kullanarak olasılık problemlerini formüle edebilmek
4   MATLAB programlama dilini kullanarak rassal sinyalleri analiz edebilme
5   İstatistiksel sinyal analiz problemlerine farklı çözümler önerebilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Rassal değişkenler
2 Olasılık yoğunluk, olasılık dağılım fonksiyonları ve bazı önemli rassal değişkenler
3 Beklenen değer ve ortalamalar
4 Çoklu rassal değişkenler
5 Rassal değişkenlerin toplamı
6 Arasınav
7 Rassal süreçler
8 Rassal girişli sistemler
9 Rassal süreçlerin frekans analizi (güç spektral yoğunluğu)
10 Gaussian rassal süreçler
11 Poisson rassal süreçler
12 Markov zincirleri
13 Markov süreci
14 Tartışma

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Intiutive Probability and Random Processes using MATLAB, S. Kay, Springer,
2006.
Yardımcı kaynaklar: Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical
Engineering, (3rd edt.), A. Leon-Garcia, Prentice Hall, 2008.
Diğer ders materyalleri: Ders notları.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunumlar+ ödevler+proje+ sınav

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV ÖDEV
2 PRJ PROJE
3 ARS ARASINAV
4 YSS YIL SONU SINAVI
5 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ODV* 0.15 + PRJ * 0.20 + ARS * 0.30 + YSS * 0.35
6 BUT BÜTÜNLEME
7 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ODV* 0.15 + PRJ * 0.20 + ARS * 0.30 + BUT * 0.35


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

olcay.akay@deu.edu.tr
damla.kuntalp@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 4 48
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 8 5 40
Sunum Hazırlama 1 10 10
Tasarım Projesi 1 40 40
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 219

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.14121
ÖK.23212412
ÖK.3211
ÖK.421125
ÖK.51253111111