DERS ADI

: EĞİTİCİSİZ UYARLAMALI FİLTRELEMEDE ÖZEL KONULAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EEE 5119 EĞİTİCİSİZ UYARLAMALI FİLTRELEMEDE ÖZEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHMET EMRE ÇEK

Dersi Alan Birimler

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin ana amacı, doğrusal (denetlenen) uyarlamalı süzgeçleme yöntemlerinden farklı olarak, süzgeçlemenin gerçekleşmesi için istenen cevaba ihtiyaç duyulmayan süzgeçleme tekniklerini içeren kör adaptasyon yöntemlerinin temellerini öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Denetimsiz süzgeçleme probleminde kullanılan temel ayırıcı yapıları ve kaynak ayrıştırma problemini tanımlayabilmeli.
2   Evrişimsel gürültülü karışımları matematiksel olarak tanımlayabilmeli, ve gürültü azaltımı, Temel Bileşen Analizi (İng. PCA) ve beyazlaştırma gibi ön-işleme yöntemlerini algılayabilmeli.
3   Bağımsız Bileşen Analizi (İng. ICA) teorisini anlayabilmeli ve ICA algoritmasını bilinmeyen karışmış kaynakların ayrıştırılmasında gerçekleştirebilmeli.
4   Kör kaynak ayrıştırma ve kör ters evrişim teknikleri arasındaki ilişkiyi kurabilmeli.
5   İşaret ve görüntü işleme uygulamalarında kullanılan kör kaynak ayrıştırma ve kör ters evrişim problemlerini bilgisayar ortamında çözebilmeli.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Neden Uyarlamalı Süzgeçleme nin Denetlenen ve Denetlenmeyen Yapıda Uyarlamalı Süzgeçleme.
2 Standart Gradient Adaptasyonu, Doğal Gradient Adaptasyonu.
3 Beyazlaştırma İşlemi, Temel Bileşen Analizi, Özayrıştırma,Tekil Değer Ayrıştırması, Gürültü Azaltımı.
4 Kaynak İşaretlerin Kör Çıkarımı.
5 Kaynak Ayrıştırma için Entropik Zıtlıklar Geometri ve Kararlılık, Kaynak Ayrıştırma İçin Zıtlık Fonksiyonları.
6 Bağımsız Bileşen Analizine Giriş (İng. ICA). ICA'nın Teorisi, Temel Kavramlar.
7 Non-Gaussianitenin Maksimumlaştırılması, Hızlı ICA Methodu, ICA'nın Uygulamaları
8 Gecikmeli ve Evriştirilmiş (İng. Convolved) Kaynakların Kör Ayrıştırılması
9 Çok Yollu Karışımların Kör Ters Evrişimi (İng. Deconvolution)
10 Kör Ters Evrişim ile Kör Kaynak Ayrıştırma Arasındaki İlişkiler.
11 Çok kullanıcılı Kurtosis optimizasyon kriterine bağlı olarak bağımsız kaynakların kör ayrışımı.
12 Dönem Projesi Çalışmaları
13 Dönem Projesi Çalışmaları
14 Dönem Projesi Sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1) S. Haykin S. Unsupervised Adaptive Filtering Blind Source Separation, Wiley Interscience Publication, 2000,
2) S. Haykin S. Unsupervised Adaptive Filtering Blind Deconvolution, Wiley Interscience Publication, 2000,

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler, sunumlar

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV ÖDEV
2 SUN SUNUM
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ODV * 0.50 + SUN * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ödevler, Dönem Projesi Raporu

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

emre.cek@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 6 72
Ödevlerin Hazırlanması 6 6 36
Dönem Projesinin Hazırlanması 1 25 25
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 169

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.144
ÖK.2553
ÖK.3553
ÖK.4553
ÖK.545