DERS ADI

: SİSTEM TANILAMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EEE 5109 SİSTEM TANILAMA SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ HATİCE DOĞAN

Dersi Alan Birimler

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sistem davranışlarını gözlemleyerek matematiksel modellerini oluşturmaktır. İlgili konu, zaman serileri, durum-uzay ve giriş çıkış modellerini, ayrıca modely yapılarını, parametreleştirmeyi, tanılamayı, parametre kestirimi için tahminleme hata metodlarını, yakınsama, kararlılık, asimptotik dağılım, kalman filtreleri ile ilişkisini, yapı belirlemeyi, Akaike kriterini, sınırlı ama bilinmeyen gürültü modelini ve gürbüzlüğü içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sistem tanılamanın pratik gereksinimlerini belirleyebilme
2   Parametrik ve non-parametrik sistem tanılama metodlarını uygulayabilme
3   Sistem tanılama modelinin performansını değerlendirebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Sistem Tanılamaya giriş
2 Matematiksel ön bilgi
3 Parametrik olmayan tanılama I
4 Parametrik olmayan tanılama II
5 Parametrik olmayan tanılama III
6 Parametrik olmayan tanılama IV
7 Vize
8 Parametrik kestirim I
9 Parametrik kestirim II
10 Sistem tanılama algoritmaları I
11 Sistem tanılama algoritmaları II
12 Sistem tanılama algoritmaları III
13 Sistem tanılamanın pratik uygulamaları I
14 Sistem tanılamanın pratik uygulamaları II

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ljung, Lennart.System Identification: A Theory for the User. 2nd ed. Upper Saddle
River, NJ: Prentice Hall, 1998. ISBN: 0136566952.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Aktif katılımlı formal ders, arasınav ve final sınavları, düzenli ev ödevleri.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV ÖDEV
2 ARS ARASINAV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ODV * 0.30 + ARS * 0.30 + YSS * 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ODV * 0.30 + ARS * 0.30 + BUT * 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 5 10 50
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Final Sınavı 1 4 4
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 191

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15144212
ÖK.25144212
ÖK.351442121