DERS ADI

: ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EEE 5001 ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ TOLGA SÜRGEVİL

Dersi Alan Birimler

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı aşağıdaki konuların öğretilmesidir:
1. motor sürücü sistemlerinin teori ve uygulaması
2. faz kontrollü dc motor sürücüleri
3. kıyıcı kontrollü dc motor sürücüleri
4. faz kontrollü endüksiyon motoru sürücüleri
5. frekans kontrollü endüksiyon motoru sürücüleri
6. vektör kontrollü endüksiyon motor sürücüleri

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   dc motor sürücüülerini state-space modelleme, blok diagram ve transfer fonksiyonları kullanarak modelleme ve analiz edebilme yeteneği
2   faz kontrollü dc motor sürücülerinin eşdeğer devre ve dinamik modellemeler yardımıyla sürekli hal ve geçici durum analizlerini yapabilme yeteneği
3   kıyıcı kontrollü dc motor sürücülerinin eşdeğer devre ve dinamik modellemeler yardımıyla sürekli hal ve geçici durum analizlerini yapabilme yeteneği
4   faz kontrollü endüksiyon motoru sürücüsünün eşdeğer devre yardımıyla sürekli-hal analizlerini yapabilme yeteneği
5   kayma enerjisi kontrollü endüksiyon motoru sürücüsünün eşdeğer devre yardımıyla sürekli-hal analizlerini yapabilme yeteneği
6   frekans kontrollü endüksiyon motoru sürücüsünün eşdeğer devre yardımıyla sürekli-hal analizlerini yapabilme yeteneği
7   vektör kontrollü endüksiyon motor sürücülerinin eşdeğer devre ve dinamik modellemeler yardımıyla sürekli hal ve geçici durum analizlerini yapabilme yeteneği

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Elektrikli sürücülerin tipik uygulamaları, Sürücülerin enerji dönüşümündeki rolü, Elektrikli sürücülerin temel bileşenleri: temel prensipler, 4-dördünlü çalışma, electrik motorları, anahtarlamalı güç cihazları, güç dönüştürücüleri, denetleyiciler ve mekanik yükler
2 Konvansiyonel DC Motorlar ve Sürücüleri: Çalışma teorisi, Eşdeğer devre ve elektromanyetik tork, sürekli-hal karakteristikleri ve geçici durum davranışı, Elektromekanik modelleme, State-space modelleme, Bloc Diagramlar ve TRansfer Fonksiyonları Alan uyartımı, motor parametrelerini ölçümü.
3 Faz kontrollü DC Motor Sürücüleri:faz kontrollü tristör dc sürücüler; sürekli-hal analizi, 2-dördünlü 3-faz kontrollü motor dürücüsü, denetleyicilerin tasarımı, kontrol modellemesi, 3-dördünlü DC motor sürücüsü, tam köprülü doğrultucu beslemeli dc motor sürücüsünün benzetim modellemesi
4 Kıyıcı kontrollü DC motor sürücüleri: kıyıcı devreleri, kıyıcı modellemesi, kıyıcı kontrollü dc motor sürücüsünün sürekli-hal analizi, kapalı-çevrim çalışma, hız ve akım kontrol döngülerinin tasarımı, kıyıcı kontrollü dc motor hız kontrolü sürücüsünün dinamik simülasyonu.
5 Faz kontrollü Endüksiyon Motor Sürücüleri: Stator gerilim kontrolü; güç devresi ve kapı sürme, faz kontrolünde tork-hız karakteristikleri, kapalı-çevrim çalışma, uygulamaları
6 Kayama enerjisi dönüşüm sistemi: çalışma prensibi performans karakteristikleri, kapalı-çevrim kontrol, uygulamaları
7 Arasınav 1
8 Frekans kontrollü endüksyion motor sürücüleri: statik freakns dönüştürücüleri, gerilim kaynaklı evirici, VSI sürücülü endüksiyon motoru, dalga şekilleri, hız kontrol, sabit V/f kontrol, sabit kayma hızı kontrolü, sabit hava aralığı akısı kontrolü
9 Frekans kontrollü endüksyion motor sürücüleri: Harmonik kontrolü , PWM gerilimlerinin sürekli hal analizi, akım kaynaklı endüksyion motor sürücüleri, sürekli hal performansı
10 Vektör kontrollü Endüksiyon motor sürücüleri: vektör kontrol prensibi, doğrudan vektör kontrolü, akı ve tork işlemcisi, uygulaması
11 Vektör kontrollü Endüksiyon motor sürücüleri: dolaylı vektör kontrolü, vektör kontrol şeması , dolaylı vektör kontrol sisteminin uygulaması ve dinamik simülasyonu
12 Arasınav 2
13 Sayısal Motor Kontrol Uygulamaları: sayısal kontrollü sürücülere giriş, motor kontrolünde sayısal işaret işlemci uygulamaları, PWM and space-vector modülasyon teknikleri, sensörler, kontrol örnekleri
14 Ödevlerin sunumu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Textbook(s):
R. Krishnan, Electric Motor Drives: Modeling, Analysis, and Control, Prentice Hall, New
Jersey 2001.
References:
A. Hughes, Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types, and Applications, 3rd
edition, Elsevier, London 2006.
Malcolm Barnes, Practical Variable Speed Drives and Power Electronics, Elsevier, New
York 2003
M.A. El-Sharkawi, Fundamentals of Electric Drives, Brooks/Cole, USA 2000.
B.K. Bose, Modern Power Electronics and AC Drives, Prentice-Hall, New Jersey, 2002.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + ODV * 0.20 +YSS * 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 +ODV * 0.20 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ödev, Sınav

Değerlendirme Kriteri

1. Ödev, Sınav
2. Ödev, Sınav
3. Ödev, Sınav
4. Ödev, Sınav
5. Ödev, Sınav
6. Ödev, Sınav
7. Ödev, Sınav

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

tolga.surgevil@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Vize Sınavına Hazırlık 2 18 36
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Ödev Hazırlama 5 3 15
Sunum Hazırlama 1 24 24
Vize Sınavı 2 3 6
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 164

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.154
ÖK.254
ÖK.354
ÖK.454
ÖK.554
ÖK.654
ÖK.754