DERS ADI

: RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EEE 5032 RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL KAVRAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ TOLGA SÜRGEVİL

Dersi Alan Birimler

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı aşağıdaki konuların öğretilmesidir:
1. Elektrik üretiminde rüzgar enerjisi uygulamalari ve teorisi
2. rüzgar karakteristikleri, rüzgar dönüşüm sistemi elemanları
3. rüzgar türbinlerinin karakteristikleri ve tasarım özellikleri
4. elektrik güç sistemleri çalışmaları için jeneratör ve sürücü sistemleri
5. rüzgar türbinlerinin elektrik güç sistemine entegrasyonu ve güç kalitesi problemleri
6. rüzgar enerjisi sistemlerinin simülasyon programlarıyla modellenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Rüzgar enerjisi sistemlerinde kavramları ve elektrik üretimindeki elemanları anlayabilme
2   Rüzgar karaktersitiklerini anlayabilme
3   İstatiksel ve istatiksel olmayan yöntemleri kullanarak rüzgar verilerini ve potansiyelini analiz edebilme
4   rüzgar türbini güç ve tork karakteristiklerini modelleyebilme
5   Rüzgar enerjisi sistemlerinde hız ve tork kontrol kavramlarını anlayabilme
6   Rüzgar enerjisi dönüşüm sistemlerinde elektrik jeneratörleri ve güç elektroniği dönüştürücülerini kullanmaya yönelik kavramları anlayabilme
7   Rüzgar enerjisi sistemi tasarımındaki problemleri ve kontrol sistemi elemanlarını anlayabilme
8   Rüzgar enerjisi sistemlerini modeller yardımıyla analiz edebilme
9   Rüzgar türbini yerleşimindeki problemleri değerlendirebilme ve dizi kayıplarını basit wake modeli ile hesaplayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Modern rüzgar enerjisi ve orijinlerine yönelik giriş, teknolojik altyapı, rüzgar türbini kavramları, modern rüzgar türbini tasarımları ve çalışması, temel alt sistemler
2 Rüzgar karakteristikleri ve kaynakları, rüzgar potansiyelinin tahmini, atmosferik katman tabakası karakteristikleri
3 Türbülans karakteristikleri, rüzgar hızının yükseklikle değişimi, yerey karakteristiklerin etkisi
4 Rüzgar verileri analizi ve kaynak tahmini, istatistiksel ve istatiksel olmayan yöntemlerle enerji üretimi kestirimleri, rüzgar ölçümü ve cihazları
5 Rüzgar türbini aerodinamikleri, Betz limiti, rüzgar kanatlarının genel profili, kaldırma ve çekme kuvvetleri, güç ve tork katsayıları, rüzgar türbini modellemesi, elektriksel yük eşleşmesi
6 Rüzgar enerjisi dönüşüm sistemlerinin sınıflandırılması, elektrik jeneratörleri ve güç elektroniği dönüştürücüleri, yardımcı elektrik ekipmanları
7 Arasınav 1
8 Rüzgar türbini tasarımı ve kontrolü, türbin proseslerinin kontrolü, şebeke bağlantılı sistemlerde kontrol yöntemleri, rüzgar türbini sistemleri modeli
9 Rüzgar türbini tasarımında kontrol problemleri, bazı kontrol sistemlerine bakış, rezonans, optimum uç- hız oranı kontrolü problemleri
10 Rüzgar türbini yerleşimi, şebeke bağlantılı rüzgar çiftlikleri, rüzgar çiftliklerinin elektrik şebekelerine etkisi
11 Rüzgar çiftliklerinde türbin dizileri, dizi kayıpları, basit wake modeli
12 Arasınav 2
13 Rüzgar enerjisi sistemi modellemesi, türbin ve jeneratör modelleme kavramları, simülasyon paket progrmlarına giriş, örnek çalışması
14 Ödev/Proje Sunumu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Textbook(s): James F. Manwell, Jon G. McGowan, and Anthony L. Rogers, Wind Energy Explained: Theory, Design and Application , Wiley, New York 2002.
References:
T. Ackermann, Wind power in power systems, John Wiley & Sons Inc., 2005.
John F. Walker and Nicholas Jenkins, Wind Energy Technology , Wiley&Sons, New York, 1997.
Mukund R. Patel, Wind and solar power systems: design, analysis, and operation 2nd edition , CRC Press, New York 1999
Tony Burton, David Sharpe, Nick Jenkins, and Ervin Bossanyi, Wind Energy Handbook , Wiley&Sons, New York, 2001.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS 1 ARASINAV 1
2 ARS 2 ARASINAV 2
3 ODV ÖDEV
4 YSS YIL SONU SINAVI
5 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS 1 + ARS 2/2 * 0.30 +ODV * 0.20 + YSS * 0.50
6 BUT BÜTÜNLEME
7 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS 1 +ARS 2/2 * 0.30 +ODV * 0.20 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ödev, Sınav

Değerlendirme Kriteri

1. Ödev, Sınav
2. Ödev, Sınav
3. Ödev, Sınav
4. Ödev, Sınav
5. Ödev, Sınav
6. Ödev, Sınav
7. Ödev, Sınav
8. Ödev, Sınav
9. Ödev, Sınav

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

tolga.surgevil@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 2 18 36
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Sunum Hazırlama 1 24 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Ödev Hazırlama 5 5 25
Vize Sınavı 2 3 6
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 188

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.154
ÖK.254
ÖK.354
ÖK.454
ÖK.554
ÖK.654
ÖK.754
ÖK.8
ÖK.9