DERS ADI

: BENZETİM TEORİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EMT 4009 BENZETİM TEORİSİ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Ekonometri

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. MEHMET AKSARAYLI

Dersi Alan Birimler

Yönetim Bilişim Sistemleri
Ekonometri (İ.Ö)
Ekonometri

Dersin Amacı

Simülasyon modellemenin üretim ve hizmet sistemlerinde karar destek aracı olarak kullanımını aktarmak, simülasyonunun teorik altyapısıyla birlikte karmaşık sistemlerinin analizi ve modellenmesinde simülasyon kullanımını açıklamak, simülasyon gerçekleştirmede gerekli olan rassal sayı ve değişkenlerin üretilmesini sağlamak, konu ile ilgili Ms Excel, Ds for Windows ve PROMODEL programları ile uygulamalar gerçekleştirmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Simülasyon kavramı ve uygulamalarını aktarabilme
2   Kesikli ve sürekli simülasyonun farklılıklarını ortaya koyabilme
3   Simülasyon ve istatistik ilişkisini ortaya koyabilme
4   Sistem simülasyonu için gerekli bileşenleri kavrayabilme
5   Veri türetmek ve veri dağılışlarını elde edebilme
6   Yönetim süreçlerinde kullanılan simülasyon tekniklerini ayırt edebilme
7   Simülasyon uygulamalarında istatistiksel düşünce ve analiz yeteneğini kurabilme
8   Uygulama yazılımlarını öngörülen düzeyde kullanabilme
9   Simülasyon modellerini kurabilme, senaryolar üreterek sonuçları yorumlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Simülasyona Giriş ve Uygulamaları, Sistem ve Sistem Analizi Kavramları,
2 Kesikli Simülasyon
3 Sürekli Simülasyon
4 Olay ve Süreç Odaklı Simülasyon
5 Rassal Sayı Üretimi
6 Rassal Sayıların Sınanması
7 Modelleme ve Simülasyon Kavramı, Monte Carlo Simülasyonu
8 Ara Sınav
9 Ara Sınav
10 Rassal Değişken Üretimi: Kesikli Rassal Değişken Türetimi, Ters Dönüşüm Metodu, Sürekli Rassal Değişken Türetimi, Ters Dönüşüm Metodu, Reddetme Yöntemi
11 Kesikli Olaya Simülasyonu Yaklaşımı, Excel ile simülasyon uygulamaları
12 Ds for Windows ile simülasyon uygulamaları
13 GPSS, SIMNET, Promodel, Medmodel, Servmodel, Simul8, Arena paket programlarına genel bakış.
14 Promodel Hizmet sistemleri Uygulamaları ve Promodel ile üretim sistemleri uygulamaları.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

C. Harrel, B. Ghosh, R. Bowden,Simulation Using Promodel Second Edition, 2004, McGrawHill
LAW M. Averill ve David W. Kelton, Simulation Modeling and Analysis, McGraw-Hill, 3rd edition, U.S.A., 2000.
Haluk Erkut, Yönetimde Simülasyon Yaklaşımı, İrfan Yayınevi, 1992
HALAÇ, Osman. İşletmelerde Benzetim Tekniği, İstanbul Matbaası, İstanbul, 1982.
KOBU, Bülent. Üretim Yönetimi, İÜ İşletme Fakültesi Araştırma ve Yardım Vakfı Yayın No: 4, Avcıol basım, 10.baskı, İstanbul, 1998.
SARIASLAN, Halil. Sıra Bekleme Sistemlerinde Simulasyon Tekniği, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 557, Ankara, 1986.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım Metodu, Soru-Cevap Metodu, Tartışma Metodu, Problem Çözme Metodu

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS Arasınav
2 YIN Yarıyıliçi notu ARS * 1
3 FN Yarıyılsonu sınavı
4 BNS BNS YIN * 0.40 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavına Hazırlık 1 28 28
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 115

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55
ÖK.65
ÖK.75
ÖK.85
ÖK.95