DERS ADI

: ÇALIŞMA YAŞAMINDA SAĞLIK VE ERGONOMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK 4033 ÇALIŞMA YAŞAMINDA SAĞLIK VE ERGONOMİ SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. TUNÇ DEMİRBİLEK

Dersi Alan Birimler

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dersin Amacı

Çalışma yaşamında sağlık ve ergonomi kavramlarını tanıma ve temel
bileşenlerini örnekler ile öğrenmektir. İş kazaları ile meslek hastalıklarını tanıma ve önleme
yollarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sağlık ve ergonomi kavramlarını tanıtmak
2   Çalışanın sağlık ve güvenlik sorunlarını ve çözüm yollarını açıklayabilmek
3   İş Güvenliği Kültürünü tanıtmak
4   İş kazaları ile ergonomi ilişkisini kurabilmek
5   Bilgisayar destekli çalışma ortamlarını ergonomik açıdan değerlendirebilmek
6   Elektronik izleme sürecini sağlık açısından değerlendirebilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Sağlık Nedir Sağlığı Oluşturan Faktörler, Sağlığın Ölçütleri
2 Ergonomi
3 İş Sağlığı/İş Kazaları
4 Meslek Hastalıkları
5 İş Sağlığını ve İş Güvenliğini Tehdit Eden Etmenler
6 İş Kazaları-Ergonomi İlişkisi
7 İş Güvenliği Kültürü
8 Ara Sınav
9 Ara Sınav
10 İş Tasarımı-Monotonluk
11 Çalışma Yaşamında Sağlığı Etkileyecek Ergonomik Faktörler -Bilgisayar Destekli Çalışma Ortamları
12 Çalışma Yaşamında Sağlığı Etkileyecek Ergonomik Faktörler -Elektronik İzleme ve Performans Değerlendirme
13 Bilişsel Ergonomi
14 Enformasyon Ergonomisi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Tunç Demirbilek. (2005). İş Güvenliği Kültürü, İstanbul:

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Sorunlar ve Çözüm Yolları. (2011). Ankara: Türk-İş Yayını.

İş Kazaları ve Meslek Hastalığı Uygulamaları. (2011). Ankara: Türk-İş Yayını.

Abdulvahap Yiğit. (2011). İş Güvenliği, İstanbul: Aktüel Yayınları.

Gülten İncir: Ergonomi: Çalışma Ortamı ve Fiziksel Çevre, MPM, 2008.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak Değerlendirme Yöntemleri ve İş Yükü Hesaplaması bölümünde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS Arasınav
2 YIN Yarıyıliçi notu ARS * 1
3 FN Yarıyılsonu sınavı
4 BNS BNS YIN * 0.40 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Bölümün uyguladığı kurallar geçerlidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 109

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55
ÖK.65