DERS ADI

: YÖNETİM SOSYOLOJİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK 3021 YÖNETİM SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. SEVDA DEMİRBİLEK

Dersi Alan Birimler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İ.Ö)
Yönetim Bilişim Sistemleri

Dersin Amacı

Yönetim süreci ve örgütlerin sosyolojik açıdan analiz edilmesi öğrencilerin örgütleri toplumsal yapı bütünlüğünde amaçları, yapısal özellikleri, politikaları, süreçleri ve kültürü gibi açılardan irdelemelerinin sağlamasıdır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yönetim süreci ve örgütleri sosyolojik bakış açısıyla inceleyebilme
2   Örgüt ve yönetim kuramlarını örneklerle açıklayabilme
3   Sosyal yapı ve örgüt ilişkisini kurabilme
4   Örgüt içi süreçleri sosyolojik açıdan analiz edebilme
5   Sosyal değişim ve yönetim bağlantısını örneklerle açıklayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Yönetim-Sosyoloji İlişkisi ve Yönetim-Örgüt-Toplum İlişkisi
2 Temel Kavramlar: Yönetim, Yönetici, Örgüt, Örgüt Yapısı
3 Yönetim-Örgüt İlişkileri
4 Yönetim Düşüncesinin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi
5 Klasik ve Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımları
6 Modern ve Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
7 Örgütlerde Yönetim Süreci ve Yönetim Statüsünün Fonksiyonları
8 Ara Sınav
9 Ara Sınav
10 Örgüt İçi-Örgüt Dışı Çevre İlişkisi
11 Sosyalleşme Süreci ve Örgütsel Sosyalleşme
12 Kültür ve Örgüt Kültürü İlişkisi
13 Sosyal Değişim ve Örgütsel Değişim
14 Yönetim ve Örgüte İlişkin Güncel Tartışmalar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

BAŞARAN, İbrahim Ethem (1998); Yönetimde İnsan İlişkileri: Yönetsel Davranış, Gül Yayınevi, Ankara, 1998.
BUDAK, Gönül ve BUDAK, Gülay (2004); İşletme Yönetimi, Fakülteler Kitapevi, İzmir.
EREN, Erol (2005); İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 7. Baskı, Beta Yay., İstanbul.
GÜRÜZ, Demet ve GÜREL, Emet (2006); Yönetim ve Organizasyon: Bireyden Örgüte, Fikirden Eyleme, Nobel Yayın, Ankara.
GENÇ, Nurullah (2005); Yönetim ve Organizasyon, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, İstanbul.
KOÇEL, Tamer (2005); İşletme Yöneticiliği, 10. Baskı, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Aktif anlatım ve ödev/araştırma.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 DIC Dönemiçi Çalışma
2 ARS Arasınav
3 YIN Yarıyıliçi Notu DIC * 0.25 + ARS * 0.75
4 FN Yarıyılsonu Sınavı
5 BNS BNS YIN * 0.40 + FN * 0.60
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0.232.4204180/20361
s.demirbilek@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Cuma 16.00-17.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlık 1 6 6
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 3 3
Kitap Okuma 1 3 3
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 90

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.355
ÖK.455
ÖK.555