DERS ADI

: FİNANSAL MUHASEBE II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ISL 1004 FİNANSAL MUHASEBE II ZORUNLU 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

İşletme

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. FATMA TEKTÜFEKÇİ

Dersi Alan Birimler

Yönetim Bilişim Sistemleri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İ.Ö)
Ekonometri (İ.Ö)
İşletme
Kamu Yönetimi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İ.Ö)
Kamu Yönetimi (İ.Ö)
Ekonometri
Maliye
Maliye (İ.Ö)
İşletme (İ.Ö)

Dersin Amacı

Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde duran varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar hesaplarının incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Maddi duran varlıkları sınıflandırabilme
2   Maddi olmayan duran varlıkları sınıflandırabilme
3   Yabancı kaynakları sınıflandırabilme
4   Öz kaynakları sınıflandırabilme
5   Gelir Tablosu ve Maliyet hesaplarını sınıflandırabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Maddi Duran Varlık Kavramı, Türleri ve Özellikleri
2 Maddi Duran Varlık Hesapları ve Uygulamalar
3 Maddi Olmayan Duran Varlık Kavramı, Türleri ve Özellikleri
4 Maddi Olmayan Duran Varlık Hesapları ve Uygulamalar
5 Özel Tükenmeye Tabi Varlık Hesapları ve Uygulamalar
6 Dönem Ayırıcı Hesaplar
7 Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Hesapları ve Uygulamalar
8 Arasınav
9 Arasınav
10 Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Hesapları ve Uygulamalar
11 Öz Kaynak Hesapları ve Uygulamalar
12 Dönem İçinde Kullanılan Gelir Tablosu Hesapları ve Uygulamalar
13 Üretim, Hizmet, Ticaret İşletmeleri'nde Maliyet (7/A ve 7/B Seçeneği) Hesapları ile ilgili Örnek Çözümleri
14 Serbest ve Nazım Hesaplar - Uygulama Örnekleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

AKDOĞAN, N. ve SEVİLENGÜL, O. (2007). Türkiye Muhasebe Standartları ile Uyumlu Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması. Yenilenmiş ve Genişletilmiş 12. Baskı, Gazi Kitabevi: Ankara.
SAYIN, K.Ş. ve YEĞİNBOY, E.Y. (2005). Muhasebe (Maliyet Muhasebesi, Finansal Muhasebe, Mali Tablolar ve Analiz Yöntemleri, Muhasebe Denetimi). Altın Nokta Basım ve Dağıtım: İzmir.
TEK, N. (2011). Finansal Muhasebeye Giriş ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları. 2. Baskı, Birleşik Matbaacılık:İzmir.
YALKIN, Y. K. (2010). Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar (Tekdüzen Muhasebe Sistemi). 17. Basım, Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
YÜKÇÜ, S. (2009). Finansal Muhasebe. Birleşik Matbaacılık:İzmir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sözlü Anlatım
Problem Çözümü
Örnek Olay

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS Arasınav
2 YIN Yarıyıliçi notu ARS * 1
3 FN Yarıyılsonu sınavı
4 BNS BNS YIN * 0.40 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yarıyıl içi notu (vize), arasınav notunun % 40'ı alınarak hesaplanır. Başarı notu ise, vize sınavının % 40'ı ve yarıyıl sonu sınavı (final) %60'ı hesaplanarak belirlenir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

nergis.tek@deu.edu.tr
erdal.ozkol@deu.edu.tr
nilgun.kutay@deu.edu.tr
sevket.sayin@deu.edu.tr
f.tektufekci@deu.edu.tr
yasemin.yeginboy@deu.edu.tr
seckin.gonen@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ders programına göre her dönem belirlenir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 104

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55