DERS ADI

: FİNANSAL MUHASEBE I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ISL 1005 FİNANSAL MUHASEBE I ZORUNLU 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

İşletme

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. NİLGÜN KUTAY

Dersi Alan Birimler

Yönetim Bilişim Sistemleri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İ.Ö)
Ekonometri (İ.Ö)
İşletme
Kamu Yönetimi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İ.Ö)
Kamu Yönetimi (İ.Ö)
Ekonometri
Maliye
Maliye (İ.Ö)
İşletme (İ.Ö)

Dersin Amacı

İşletme faaliyetlerinde ve işletme stratejilerinin oluşturulmasında Muhasebe Sistemi nin rolünü ve diğer işletme işlevleriyle etkileşimlerini açıklayarak Kavramsal Çerçeve ile uygulamalar, teknikler ve yöntemler arasındaki ilişkinin kurulmasını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Muhasebe akış sürecinin unsurlarını sıralamak
2   İşletme faaliyeti ile muhasebe sisteminin ilişkisini açıklamak
3   Muhasebenin kavramsal çerçevesi ile muhasebe uygulamaları arasındaki ilişkiyi kurmak
4   Muhasebe temel denkleminin açıklamak
5   Muhasebe belgelerini tanıtmak
6   Muhasebe kavramını özetlemek
7   Hesapları kaydetmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İşletme Fonksiyonları İçinde Muhasebe Fonksiyonunun Yeri ve Diğer Fonksiyonlarla İlişkisi Muhasebe Bilgi Sistemi, Bilgi Kullanıcıları, Muhasebebin Tanımı, Uzmanlık Alanları, Muhasebe Mesleği ve Muhasebe Uygulamalarındaki Gelişmeler
2 Muhasebenin Denklemi, Varlık ve Kaynak Kavramları, Muhasebede Kullanılan Belgeler
3 Muhasebe Akış Süreci, Muhasebe Hesap Kavramı, Hesaplar ve İşleyiş Kuralları
4 Muhasebede Hesap Çerçevesi ve Planı, Tekdüzen Muhasebe Sisteminin Özellikleri
5 Hazır Değerler Grubundaki Hesaplar: Kasa, Alınan Çekler ve Bankalar
6 Hazır Değerler Grubundaki Hesaplar: Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri, Diğer Hazır Değerler
7 Menkul Kıymetler ve Mali Duran Varlıklar Grubundaki Hesaplar
8 Ara Sınav
9 Ara Sınav
10 Ticari Alacaklar Grubundaki Hesaplar
11 Diğer Alacaklar Grubundaki Hesaplar
12 Stoklar Grubundaki Hesaplar
13 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Grubundaki Hesaplar
14 Diğer Dönen Varlıklar Grubundaki Hesaplar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Nalan Akdoğan ve Orhan Sevilengül Muhasebe, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, 2000
Yüksel Koç Yalkın, Genel Muhasebe, 2010
Süleyman Yükçü, Finansal Muhasebe, 2010
Nergis Tek, Finansal Muhasebeye Giriş ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları,İkinci Baskı, Birleşik Matbaacılık, İzmir, Mart 2011
Şevket Sayın ve Yasemin Yeğinboy, Muhasebe, 2005


Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS Arasınav
2 YIN Yarıyıliçi notu ARS * 1
3 FN Yarıyılsonu sınavı
4 BNS BNS YIN * 0.40 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlık 1 14 14
Vize Sınavına Hazırlık 1 7 7
Vize Sınavı 1 1 1
Diğer Kısa Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 101

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55
ÖK.65
ÖK.75