DERS ADI

: İSTATİSTİK II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IBF 1008 İSTATİSTİK II ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. HAMDİ EMEÇ

Dersi Alan Birimler

Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat
İktisat (İ.Ö)
Ekonometri (İ.Ö)
İşletme
Ekonometri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (İ.Ö)

Dersin Amacı

İktisat ve işletme verilerinin istatistiksel değerlendirmelerini yapabilme, yorumda bulunabilme, temel hesap ve formülasyonları, istatistikî sonuçları kullanabilme becerilerini kazandırmak ve istatistiksel muhakemeyi geliştirmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İstatistik teorisi bakımından parametre tahminin önemini ve elde edilen tahminin özelliklerini inceleyebilme
2   Amaçlara uygun güven aralıklarını ve hipotezleri kurarak test edebilme
3   Bağımlı ve bağımsız değişkenlere uygun regresyon modelleri kurabilme
4   Regresyon modellerine göre ilişkileri yorumlayabilme
5   Olasılık dağılımları ve hipotez testleri arasındaki ilişkileri kurabilme
6   Anakütleyi temsil edici örneği belirleyebilme
7   Alınan temsil edici örneğe göre anakütleyi tanımlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Güven Aralıkları: Normal Dağılım Ortalamasının Güven Aralıkları: Anakütle Varyansı Biliniyor, Student t Dağılımı, Bir Normal Dağılım Ortalamasının Güven Aralıkları: Anakütle Varyansı Bilinmiyor, Anakütle Oranı İçin Güven Aralıkları
2 Ki-kare Dağılışı, Normal Dağılmış Bir Anakütlenin Varyansının Güven Aralıkları. Normal Dağılmış İki Anakütlenin Ortalamaları Arasındaki Farkın Güven Aralıkları: Eşlenik Çiftlere Dayalı Güven Aralıkları, Bağımsız Örnekler İçin Ortalamalar Arasındaki Farkın Güven Aralıkları
3 İki Anakütle Oranı Arasındaki Farkın Güven Aralıkları (Büyük Örnekler), Normal Bir Dağılımın Ortalamasının Güven Aralığı İçin Örnek Büyüklüğü (Anakütle Varyansı Biliniyor), Örnek Oranının Güven Aralığı İçin Örnek Büyüklüğü
4 Hipotez Testleri Hipotez Testlerine Giriş, Bir Normal Dağılım Ortalamasının Sınanması: Anakütle Varyansı Biliniyor, Bir Normal Dağılım Ortalamasının Sınanması: Anakütle Varyansı Bilinmiyor (Büyük Örnek Ve Küçük Örnek), Anakütle Oranının Sınanması (Büyük Örnek)
5 Normal Dağılmış Bir Anakütlenin Varyansının Sınanması, İki Anakütlenin Ortalamaları Arasındaki Farkın Sınanması: Eşlenik Çiftlere Dayalı Sınamalar, Bağımsız Örnekler İçin Ortalamalar Arasındaki Farkın Sınanması, İki Anakütledeki Oranlar Arasındaki Farkın Sınanması, F Dağılımı, Normal Dağılmış İki Anakütledeki Varyansların Birbirlerine Eşitliğinin Sınanması, II.Tip Hatanın Hesaplanması
6 Ki- Kare Uyum İyiliği Testleri (Uniform, Binom, Poisson, Normal), Bağımsızlık Testleri
7 Regresyon Analizi: Basit Doğrusal Regresyon Modeli, En Küçük Kareler Tahmini, Doğrusal Regresyon Modelinin Varsayımları, Parametrelerin Anlamlılığının Testi (t Testi) ve Güven Aralıkları.
8 Ara Sınav
9 Ara Sınav
10 Regresyon Modelinin Anlamlılığının Testi (Varyans Analizi), Belirleme Katsayısının Tahminlenmesi, Korelasyon Katsayısının Tahminlenmesi ve Anlamlılığının Testi
11 Tek Yönlü Varyans Analizi, İki Yönlü Varyans Analizi
12 İndeks Sayılar :Basit İndeks, Zincir İndeks, Zaman Ve Mekan İndeksleri, Sabit Esaslı İndeks, Değişken Esaslı İndeks, Bir İndeksten Diğerine Geçiş, Esas ( Baz ) Devrenin Belirlenmesi, İndekslerin Ortalaması, Ağırlıklı İndeksler, Bazı Önemli İndeksler
13 Zaman Serilerinin Analizi ve Tahminlenmesi: Bir Zaman Serisinin Bileşenleri, Hareketli Ortalamalar, Hareketli Ortalamalar Kullanılarak Mevsim Etkisinin Bulunması
14 Basit Şans Örneklemesi, Tabakalı Örnekleme, Küme Örneklemesi, Sistematik Örnekleme Tanıtılması, Sosyal Bilimlerde Uygulamaları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1- İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Literatür Yayın evi, Paul Newbold (çeviren Ümit Şenesen)
2- İstatistiğe Giriş, Fakülteler Barış Yayınları, Fikret İkiz, Halis Püskülcü, Şaban Eren, 2006

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım Metodu, Soru-Cevap Metodu Tartışma Metodu ve Problem Çözme Metodu

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS Arasınav
2 YIN Yarıyıliçi notu ARS * 1
3 FN Yarıyılsonu sınavı
4 BNS BNS YIN * 0.40 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavına Hazırlık 1 28 28
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 115

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.455
ÖK.55
ÖK.65
ÖK.75