DERS ADI

: İSTATİSTİK I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IBF 1007 İSTATİSTİK I ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. HAMDİ EMEÇ

Dersi Alan Birimler

Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat
İktisat (İ.Ö)
Ekonometri (İ.Ö)
İşletme
Ekonometri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (İ.Ö)

Dersin Amacı

İktisat ve işletme verilerinin istatistiksel değerlendirmeleri yapabilme, yorumda bulunabilme, temel hesap ve formülasyonları, istatistikî sonuçları kullanabilme becerilerini vermek, istatistiksel muhakemeyi geliştirmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilim ile istatistiksel yöntemler arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilme
2   İstatistik bilimine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
3   Merkezi eğilim ölçüleri ve değişim ölçülerini sıralayabilme
4   Frekansları ile sayısal olarak verilmiş veri setini grafikle gösterebilme
5   Değişkenleri özelliklerine göre sınıflandırabilme
6   Merkezi eğilim ölçülerinin değerlerine göre dağılımın şeklini betimleyebilme
7   Dağılımlar arası ilişkileri ortaya koyabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Temel Kavramlar: İstatistiğin tanımı, Populasyon, Parametre, Örnek, Örnek İstatistiği, Değişken, (Random) Şans Değişkeni, Veri, Veri Tipleri (birincil ve ikincil veriler) Veri Ölçek tipleri(nominal, sıralı, aralık, oran ölçekleri)
2 Verilerin Toplanması, Basit Veri, Gruplandırılmış Veri, Sınıflandırılmış Veri, Kesikli ve Sürekli Verilerin Sınıflandırılması ve Sunulması, Tablo ve Grafiksel Gösterimler: Frekans Dağılımları, Göreli Frekans Dağılımları, Birikimli Frekans Dağılımları, Pasta Grafikleri, Çubuk Grafikler, Zaman Serisi Grafikleri, Serpilme Diyagramı, Histogram, Frekans Poligonu
3 Merkezi Eğilim Ölçüleri: Aritmetik Ortalama, Mod, Medyan Ve Dörde Bölenler
4 Ağırlıklı Aritmetik Ortalama, Harmonik Ortalama, Geometrik Ortalama, Değişkenlik ve Asimetri Ölçüleri Değişim Aralığı, Dörde Bölenler Aralığı
5 Varyans, Standart Sapma, Tchebyshev Kuralı, Değişkenlik Katsayısı, Ortalama Mutlak Sapma, Bowley ve Pearson Asimetri Ölçüleri. Kutu Diyagramları (Box-Whisker Diagram)
6 Temel Olasılık Kavramları, Saymanın Temel Kuralları, Permütasyon-Kombinasyon, Temel Olasılık Teoremleri
7 Çarpım-Toplam Kuralı, Bağımsız Olaylar, Ayrık Olaylar, Ağaç Diyagramı, Şartlı (Koşullu) Olasılık, Bayes Teoremi
8 Ara Sınav
9 Ara Sınav
10 Kesikli/Sürekli Şans Değişkenleri, Olasılık Fonksiyonu, Olasılık Yoğunluk Fonk., Birikimli Dağılım Fonksiyonu, Beklenen Değer -Varyans Kavramı ve Hesaplanması, Momentler, İki değişkenli dağılışlar ve Kovaryans Kavramı
11 Kesikli Olasılık Dağılışları: Kesikli Tekdüzen, Bernoulli, Binom, Hipergeometrik, Geometrik
12 Negatif Binom (Pascal), Poisson (Tüm dağılışların Olasılık Fonksiyonları, Dağılım Fonksiyonları, Beklenen Değer ve Varyansları)
13 Sürekli Olasılık Dağılışları: Üstel, Gamma, Sürekli Uniform
14 Normal (Tüm dağılışların Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları, Dağılım Fonksiyonları, Beklenen Değer ve Varyansları), Binom Dağılışınının Poisson Dağılımına Yaklaşımı, Binom Dağılışınının Normal Dağılımına Yaklaşımı, Poisson Dağılışınının Normal Dağılımına Yaklaşımı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Literatür Yayın evi, Paul Newbold (çeviren Ümit Şenesen)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım Metodu, Soru-Cevap Metodu, Tartışma Metodu ve Problem Çözme Metodu

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS Arasınav
2 YIN Yarıyıliçi notu ARS * 1
3 FN Yarıyılsonu sınavı
4 BNS BNS YIN * 0.40 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Final Sınavına Hazırlık 1 28 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 115

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.35
ÖK.455
ÖK.55
ÖK.65
ÖK.75