DERS ADI

: SOSYAL SORUMLULUK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IBF 2005 SOSYAL SORUMLULUK SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. ÖZLEM ÇAKIR

Dersi Alan Birimler

Ekonometri
Ekonometri (İ.Ö)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Kamu Yönetimi
İşletme (İ.Ö)
İktisat
İktisat (İ.Ö)
İşletme
Yönetim Bilişim Sistemleri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İ.Ö)
Kamu Yönetimi (İ.Ö)

Dersin Amacı

Sosyal sorunlara bireysel ve toplumsal düzeyde, insan hakları ve demokratik değerler çerçevesinde yaklaşım geliştirmeyi, toplumsal sorun alanları ile ilgili farkındalık, işbirliği, dayanışma, ekip çalışması, proje geliştirme ve yönetmeyi, bir sosyal sorumluluk projesi içinde görevlendirerek öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sosyal sorunları tanımlamak
2   Ekip çalışması gerçekleştirmek
3   Gönüllü çalışmalara katılmak
4   Bireysel ve toplumsal sorumluluğa sahip olmak
5   Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve aktif katılım gerçekleştirmek
6   Kamu ve özel kuruluşlar için kurumsal sosyal sorumluluk kampanya ve projeleri geliştirmek
7   Sosyal gruplar ve sivil toplum ile etkili iletişim kurmak
8   Proje sonuçlarını topluluk önünde sunmak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Sosyal sorumluluk temel kavramları, tarihsel gelişim, model ve yaklaşımları
2 Küresel, ulusal ve yerel düzeyde sosyal sorunlar
3 Sosyal sorun alanlarını, hedef kitleyi belirleme, proje gruplarının oluşturulması proje gruplarına atama, proje yönetimi
4 Gönüllülük, vicdan ve etik
5 Çocuklar ve gençler: Çocuk hakları, çocuk istismarı, çalışan çocuklar, kimsesiz çocuklar, hasta çocuklar, madde bağımlılığı vb. konular Proje sunumu
6 Yaşlılar: Yaşlı yaşam kalitesi, yaşlı hakları, yaşlılara şiddet, yoksul yaşlılar vb. konular Proje sunumu
7 Kadınlar: Kadın hakları, kadına yönelik şiddet, kadın ve çalışma yaşamı vb. konular Proje sunumu
8 Engelliler: Engelli hakları, engelli istismarı, engelliler ve çalışma yaşamı vb. konular Proje sunumu
9 Çevre: Çevre sorunları, doğayı koruma, çevre etiği, çevresel riskler vb. konular Proje sunumu
10 Afetler: Afetlerde ilgi ve ihtiyaç grupları, yardım ve bağış mekanizmaları vb. konular Proje sunumu
11 Ayrımcılık: cinsiyet, yaş, göçmen ve mülteci gruplar, azınlıklar vb. konula Proje sunumu
12 Projelerin genel değerlendirmesi, Ders planında güncel gelişmeler doğrultusunda benzer konular eklenebilecektir. Projelerin genel değerlendirmesi, Ders planında güncel gelişmeler doğrultusunda benzer konular eklenebilecektir.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Ören Kenan, İstanbul Pelikan Tıp Teknik Yayıncılık, 2012.
İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Paydaş Grupları ile İlişkilerinin Yönetimi Tak, Bilçin,
İstanbul Beta Yayınevi 2010.
Bayrak, S., İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk, Beta Basın Yayım Dağıtım A.Ş., Yayın, No:1135, İstanbul, 2001.
Jeff Buckstein Corporate Socıal Responsıbılıty The Fundamentals, CGA, http://www.cga-pdnet.org/pdf/free_csr_ebook.pdf.
Halkla İlişkiler, Gönül Budak-Gülay Budak, Nobel Yayınevi, İstanbul, 2014.
Şirketlerin Toplumsal Sorumluluğu, Harvard Business Review, MESS Yayın No: 470, İstanbul, 2005.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

- Derse katılım
- Proje ekipleri kurmak
- Sivil toplum kuruluşları ziyaretleri
- Proje yürütücüsü kurum ziyaretleri
- Proje geliştirmek
- Proje sonuçlarını sunmak
- Sınavlar

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 DIC Dönemiçi Çalışma
2 ARS Arasınav
3 YIN Yarıyıliçi Notu DIC * 0.50 + ARS * 0.50
4 FN Yarıyılsonu Sınavı
5 BNS BNS YIN * 0.40 + FN * 0.60
6 BUT Bütünleme Notu
7 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Proje çalışmaları ve sunumları dönem içi çalışma olarak değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Proje performanları ve proje sonuçlarının sunum performansları yarıyıl içi çalışma olarak değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Her bölümde öğrencilerin ilgi ve tercihleri ile güncel sosyal konular çerçevesinde proje konuları verilebilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ozlem.cakir@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 15.30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 5 3 15
Öğrenci Sunumları 7 3 21
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 1 14
Final Sınavına Hazırlık 1 3 3
Vize Sınavına Hazırlık 1 2 2
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 15 15
Teknik Gezi 1 6 6
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 98

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.125
ÖK.25555
ÖK.355
ÖK.44
ÖK.55
ÖK.65
ÖK.75
ÖK.85