DERS ADI

: HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IBF 1001 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. HAKAN KESER

Dersi Alan Birimler

Yönetim Bilişim Sistemleri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İ.Ö)
Ekonometri (İ.Ö)
İşletme
Kamu Yönetimi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İ.Ö)
Kamu Yönetimi (İ.Ö)
Ekonometri
Maliye
Maliye (İ.Ö)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme (İ.Ö)

Dersin Amacı

Hukukun kaynaklarını, temel kavramlarını ve terimlerini öğrenmek; hukuksal düşünce tarzının günlük hayata yansıtılabileceği ölçüde edinmek üzerine odaklanılmıştır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Hukuk sisteminin temel kavram ve ilkelerini tanımlamak
2   Hukuk kurallarının unsurlarını ve diğer kurallarla ilişkilerini tespit etmek
3   Hukuk kurallarını günlük hayattaki olaylara uygulamak
4   Yargı kararlarının gerekçelerinin hukuka uyarlılığını eleştirmek
5   Var olan kuralları toplumsal gereksinimleri karşılama yeterliliği ve olması gereken hukuk yönünden analiz etmek
6   Hukuksal konularda yasal içerik ve biçime uygun basit bir dilekçe yazmak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Toplumsal Kurallar; Hukuk Kavramı; Hukuk Kurallarının Amacı, Yaptırımı ve Türleri
2 Hukukun Temel Kaynakları (Anayasa, Yasa, Kanun Hükmünde Kararname, Uluslararası Sözleşme, Tüzük ve Yönetmelik Kavramları)
3 Hukukun Yardımcı Kaynakları (Yargı Kararları, Doktrin); Hukuk Sistemleri
4 Anayasa Hukukunun Genel Kavramları (Devlet Kavramı, Devlet Biçimleri)
5 Anayasa Hukukunun Özel Kavramları (Devletin Temel Nitelikleri, Temel Hak ve Ödevler)
6 Cumhuriyetin Temel Organları(Yasama, Yürütme,Yargı)
7 İdare Hukuku Kavramı ve Ceza Hukuku Kavramı
8 Ara sınav
9 Ara sınav
10 Yargılama Hukuku; İcra ve İflas Hukuku; Mali Hukuk; Devletler Genel Hukuku; Sosyal Güvenlik Hukuku; Kişiler, Aile, Miras ve Eşya Hukuku Kavramları
11 Borçlar Hukuku; Ticari İşletme, Şirketler, Kıymetli Evrak, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku
12 İş Hukuku; Bankacılık Hukuku; Sermaye Piyasası Hukuku; Toprak Hukuku; Uzay Hukuku; Maden Hukuku; Çevre Hukuku; Noterlik Hukuku, Hava Hukuku
13 Hukuki İlişki ve Hak Kavramı; Kişilik Kavramı; Kişi Ehliyeti; Kamu Hakları ve Türleri
14 Özel Haklar ve Türleri; Hakkın Konusu ve Hakka Konu Olabilen Eşya Türleri, Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi; Hakların Korunması; Hakların Kazanılması, Kullanılması ve Kaybında Dürüst Davranma ve İyi niyet Kuralı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- Fevzi DEMİR, Hukukun Temel Kavramları, Birleşik Yayıncılık, 2007.
- Erol AKI, Hukukun Temel Kavramları, Fakülteler Kitabevi, 2004.
- Turhan ESENER, Hukuk Başlangıcı, Alkım Yayınevi, 2002.
- Bilge UMAR, Hukuk Başlangıcı, DEÜ Yayınları, 1997.
- Necip BİLGE, Hukuk Başlangıcı, Hukukun Temel Kavram ve Kurumları, Turhan Kitabevi, 2005.
- Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Ekin Kitabevi, 2003.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS Arasınav
2 YIN Yarıyıliçi notu ARS * 1
3 FN Yarıyılsonu sınavı
4 BNS BNS YIN * 0.40 + FN * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YIN * 0.40 +BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Teorik anlatım, görsel sunu, örnek yargı kararlarıyla ve problemlerle pratik

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 101

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55
ÖK.65