DERECE PROGRAMLARI

: Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı sanat ve tasarım dünyasından gelen talepler ışığında Dokuz Eylül Üniversitesinin sanat ve tasarımın projeksiyonunu yansıtmak amacıyla, halihazırda eğitim faaliyetlerini sürdüren altı anasanat dalının desteğiyle 2012-2013 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. Dersler Resim, Heykel, Grafik, Tekstil, Geleneksel Türk Sanatları ve Fotoğraf bölümlerinde görevli öğretim üyeleri tarafından sanat ve tasarım öğrenci kaynağında yer alantüm adaylara hitap edebilecek şekilde oluşturulmuş ve programlanmıştır. Aanasanat dalının ve anasanat dalında ders veren öğretim üyelerinin nihai amacı öğrencilerin sanat ve tasarım vizyonu ile kendilerini donatabilmeleri ve disiplinler arası etkileşimden doğacak sinerjiyi üretecekleri eserlere ve oluşturacakları literatüre yansıtabilmelerini sağlamaktır.

Kazanılan Derece

Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans ve Tasarım Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, portfolyo, Lisans Diploması, Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl,1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 15 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın temel amacı, farklı sanat ve tasarım disiplinlerini anlamak, sentezlemek, kendilerini donatmak ve geliştirmek isteyen adaylara sanat ve tasarım olgusunu aktarmaktır. Alanında derinlemesine araştırma yapabilen, yenilikleri takip eden sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerine dönemin gelişen akımları, olayları ve kavramlarını sorgulayacağı ortamlar sunmak ve araştırılan kuramlar çerçevesinde yeniden yapılandırılmış projeler üretmesini sağlamak programın diğer amaçları arasındadır.

Temel Program Kazanımları

1   Alanıyla ilgili güncel teknik ve teknolojik bilgilere sahip olmak.
2   Güncel sanat anlayışı hakkında bilgi ve donanıma sahip olmak.
3   Üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikime sahip olmak.
4   Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmalarına katılabilir ve alan bilgilerinden yararlanmak.
5   Özel ve kamusal alanlarda uygulanan çalışmalarda oluşturacağı projelerin çevreyle uyumunu sağlama becerisine sahip olmak.
6   Çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirebilme ve konumlandırabilme becerisine sahip olmak.
7   Alanıyla ilgili gelişmeleri takip etme, yeniliğe ve gelişmeye açık olma becerisine sahip olmak.
8   Sanat ve tasarım üretimi sürecinde farklı ve gelişmiş bilgi kaynaklarına ulaşacak her türlü olanağı etkin biçimde ve ileri düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
9   Sanat ve tasarım ortamının taleplerini, yaygın anlayışları, yaşanan olayları gerektiğinde eleştirel tavırla yorumlama becerisine sahip olmak.
10   Uzmanlık alanındaki görsel ve yazılı kaynakları, mesleki terminolojiyi ve kavramları tarif edebilecek yetkinlikte olmak.
11   Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olmak.
12   Uygulamalı çalışmaları planlayabilme ve süreci yönetebilme yetkinliğine sahip olmak.
13   Sanat ve tasarım eseri üretim sürecinde karşılaşacağı problemleri çözebilme ve yeni öneriler getirebilme yetkinliğinde olmak.
14   Uzmanlaştığı alanda edindiği sanat ve tasarım kuramlarını kullanma ve başkalarına aktarma yetkinliğine sahip olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunları profesyonel projelerde yer alarak sanat ve tasarım üzerine çalışmalar yürütebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STA 5001 ATÖLYE OLARAK KENT SEÇMELİ 2 2 0 9
G 2 STA 5055 RENK SANATI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 3 STA 5005 DENEYSEL TASARIM SEÇMELİ 2 2 0 9
G 4 STA 5007 GÖRSEL SANAT UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 5 STA 5009 LİF SANATINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 2 2 0 9
G 6 STA 5013 MALZEME-BİÇİM İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 2 2 0 9
G 7 STA 5011 19. VE 20. YÜZYILDA SANAT AKIMLARI VE FOTOĞRAF UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 9
G 8 STA 5029 DİJİTAL FOTOĞRAF VE VİDEO TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 9
G 9 STA 5037 SANAT VE TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 10 STA 5039 NESNE OLARAK HEYKEL SEÇMELİ 3 0 0 6
G 11 STA 5041 MODERNDEN POSTMODERNE MODA SEÇMELİ 3 0 0 6
G 12 STA 5043 DOĞU RESMİNDE GÖRME BİÇİMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 13 STA 5045 TASARIM TARİHİ VE ELEŞTİRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 14 STA 5047 GÖRSEL KÜLTÜR VE FOTOĞRAF SANATI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 15 STA 5049 TASARIMDA BİLGİ MİMARİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 16 STA 5051 TASARIM KÜLTÜRÜNDE MODA AKSESUAR ÜRÜNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 17 STA 5053 SERİ ÜRETİME YÖNELİK TASARIM SEÇMELİ 2 2 0 9
G 18 STA 5003 PROJE:STİLİZASYON UYGULAMA SEÇMELİ 2 2 0 9
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 GSE 5012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 5038 SANAT VE ELEŞTİRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 STA 5070 KAMUSAL ALAN VE GÜNCEL SANAT PRATİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 9
B 3 STA 5036 PROJE: DÖNEMSEL ÜSLUPLAR SEÇMELİ 2 2 0 8
B 4 STA 5040 TASARIMDA DESEN, MODEL VE YERLEŞTİRME SEÇMELİ 2 2 0 8
B 5 STA 5042 ÜÇ BOYUTLU BİÇİMLENDİRME SEÇMELİ 2 2 0 8
B 6 STA 5044 KİTAP NESNESİ SEÇMELİ 2 2 0 8
B 7 STA 5046 ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI VE FOTOĞRAF UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 8
B 8 STA 5050 TASARIMDA YARATICI DÜŞÜNCE SEÇMELİ 3 0 0 6
B 9 STA 5052 HEYKELDE ÇOK RENKLİLİK SEÇMELİ 3 0 0 6
B 10 STA 5054 XX. YÜZYIL GRAFİK ROMAN TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 STA 5056 MİNYATÜRDE DOĞA VE KENT KURGUSU SEÇMELİ 2 2 0 8
B 12 STA 5058 TOPLUMSAL BELLEK VE FOTOĞRAF SEÇMELİ 3 0 0 6
B 13 STA 5060 TEKNOLOJİ VE GÖRÜNTÜ ESTETİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 14 STA 5062 SANATI FOTOĞRAFLAMAK SEÇMELİ 2 2 0 8
B 15 STA 5064 MESAJ, MEDYUM VE İZLEYİCİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 16 STA 5048 SİSTEM OLARAK HEYKEL SEÇMELİ 3 0 0 6
B 17 STA 5066 SERAMİK FORM VE KÜLTÜREL İZLER SEÇMELİ 3 0 0 6
B 18 STA 5068 SİBER KÜLTÜR VE GÖRSEL SANATLAR SEÇMELİ 3 0 0 6
B 19 STA 5034 SANATTA YENİ KURGULAR, YENİ STRATEJİLER SEÇMELİ 2 2 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 STA 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 STA 5900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 STA 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 STA 5900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans Programı (ikinci düzey) en az yedi bölüm dersi, bir seminer dersi ile uzmanlık derslerinin başarılması ve tez çalışmasının tamamlanmasıyla sona erer. Öğrencilerin en az 21 yerel krediyle birlikte 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Güldeste Sokak No: 4
Narlıdere İZMİR
Anasanat Dalı Başkanı:
Yrd. Doç. Tuğcan GÜLER
tugcan.guler@deu.edu.tr
(232) 412 91 68