DERECE PROGRAMLARI

: Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1982 yılında Geleneksel Türk El Sanatları yapılanmasıyla lisans programına başlayan anasanat dalı, birkaç yıl içinde Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak içeriğinde Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri, Çinicilik ve Eski Çini Onarımları ve Tezhip Sanatlarının bulunduğu lisansüstü eğitimine başlamıştır. 2002 yılından itibaren Güzel Sanatlar Enstitüsü çatısı altında eğitim faaliyetlerini sürdüren anasanat dalının adı Geleneksel Türk Sanatları olarak da değiştirilmiştir.

Kazanılan Derece

Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, yazılı sınav, portfolyo, Lisans Diploması, Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Toplumun sanatsal ve kültürel düzeyinin gelişmesine katkıda bulunan, kültürel ve sanatsal değerlerin korunmasına verdiği önemle öncülük eden bir eğitim programı hedeflenmiştir. Tez ve Uzmanlık Alanı dışında kalan tüm dersler seçmelidir. Öğrenciler seçecekleri dersler ile Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri , Çinicilik ve Eski Çini Onarımları ve Tezhip alanlarında uzmanlık alabilirler ve diploma eklerine yazdırabilirler. Anasanat dalı eğitim programı 7 öğretim üyesi ile yürütülmektedir. Erasmus / Socrates / Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında bir yüksek lisans öğrencisi Macaristan Mohor Nagi Güzel Sanatlar Akademisi ne gitmiştir.

Temel Program Kazanımları

1   Uzmanlık alanında tarihsel ve teorik bilgiye sahip olmak
2   Uzmanlaştığı alanda tasarım bilgisine sahip olmak
3   Alanla ilgili araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgi sahibi olmak
4   Uzmanlık alanıyla ilgili teknik bilgi ve donanıma sahip olabilmek
5   Sanatsal ve kültürel bilgi birikimine sahip olmak
6   Alanıyla ilgili farklı disiplinler hakkında bilgi sahibi olmak
7   Uzmanlık alanında becerilerini kullanmak ve geliştirmek
8   Tasarım ve üretim sürecinde problemleri çözebilme
9   Bilgi teknolojilerini tasarım ve üretim aşamalarında kullanabilmek
10   Uzmanlık alanıyla ilgili kazanımlarını etkin şekilde sunabilmek
11   Farklı disiplinlerde uygulanan teknikleri kendi alanında kullanma becerisine sahip olmak
12   Bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılabilmek
13   Eğitimden elde edilen bilgi ve becerileri uzmanlık alanları konusunda yetkinliğe dönüştürebilmek
14   Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmasına katılmak ve farklı alan bilgilerini mesleğinde kullanabilmek
15   Uzmanlık alanında edindiği bilgileri sunabilme yetkinliğine sahip olabilmek
16   Teknolojik yenilikleri takip ederek tasarımda kullanabilmek

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olan öğrencilerin çoğu devlet ya da vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak görev yapmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GES 5061 SELÇUKLU DÖN. VE 15.YY.TÜRK ÇİNİ SANATI I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 2 GES 5145 EL YAZMASI ESERLERİ KONSERVASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 3 GES 5077 TÜRK ÇİNİ SAN.FORM ÖZEL.VE BEZEME TEKN.I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 4 GES 5081 GELENEKSEL TEKSTİLLERDE KORUMA VE BAKIM SEÇMELİ 2 2 0 8
G 5 GES 5083 YÖRESEL KUMAŞLARDA ANALİZ VE DOK. UYG. I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 6 GES 5089 TURİZMDE ÇİNİ VE SERAMİK OBJE TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 7 GES 5107 SARAY KUMAŞLARI DESEN ANALİZİ I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 8 GES 5111 SERAMİK-ÇİNİ TEKNOLOJİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 9 GES 5123 SERAMİK - ÇİNİ ESERLERDE KORUMA SEÇMELİ 2 2 0 8
G 10 GES 5115 ÇİNİ SANATINDA KULLANILAN FARKLI BEZEME YÖNTEM VE TEKNİKLER I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 11 GES 5117 10. - 13. Y.Y. TÜRK - İSLAM SERAMİKLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 12 GES 5121 GELENEKSEL YAPI MALZEMELERİ SEÇMELİ 2 2 0 8
G 13 GES 5125 TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE DOĞAL BOYAR MADDELER I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 14 GES 5127 TARİHİ ÇEVRE BİLİNCİ VE RES.KAVRAMALARI I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 15 GES 5129 TÜRK TEZHİP SANATI DES.TAS.I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 16 GES 5131 TÜRK HAT SAN.YAZI TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 17 GES 5133 TÜRK TEZHİP SANATI VE ÖZGÜN UYGULAMALAR I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 18 GES 5135 TÜRK MİNYATÜR SANATI VE ÖZGÜN UYGULAMALAR I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 19 GES 5137 HALI KİLİM RESTİTÜSYONU I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 20 GES 5139 TÜRK CİLT SANATI TARİHİ VE EKOLLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 21 GES 5141 TEKSTİL TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 22 GES 5143 SARAY KUMAŞLARINDA DOKUMA ÖZELLİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 23 GES 5071 YÖRESEL HALILARIN DESEN ANALİZİ I SEÇMELİ 2 2 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GES 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 GSE 5012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GES 5126 TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE DOĞAL BOYAR MADDELER II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 GES 5172 SERAMİK - ÇİNİ ESERLERDE ONARIM SEÇMELİ 2 2 0 8
B 3 GES 5032 TÜRK TEZHİP SANATI DES.TAS. II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 4 GES 5134 TÜRK HAT SAN.YAZI TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 5 GES 5136 TÜRK ÇİNİ SAN.FORM ÖZEL VE BEZEME TEKN.II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 6 GES 5138 16.Y.Y.OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİ SANATI SEÇMELİ 2 2 0 8
B 7 GES 5140 KİRKİTLİ DOKUMALARDA ONARIM SEÇMELİ 2 2 0 8
B 8 GES 5142 YÖRESEL KUMAŞLARDA ANALİZ VE DOK. UYG. II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 9 GES 5144 TÜRK TEZHİP SANATI VE ÖZGÜN UYGULAMALAR II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 10 GES 5146 TÜRK MİNYATÜR SANATI VE ÖZGÜN UYGULAMALAR II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 11 GES 5148 TURİZMDE ÇİNİ VE SERAMİK OBJE TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 12 GES 5150 HALI KİLİM RESTİTÜSYONU II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 13 GES 5152 TÜRK CİLT SANATI TARİHİ VE EKOLLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 14 GES 5154 EL YAZMASI ESERLERİ KONSERVASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 15 GES 5156 SARAY KUMAŞLARI DESEN ANALİZİ II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 16 GES 5158 TEKSTİL TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 17 GES 5160 SERAMİK-ÇİNİ TEKNOLOJİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 18 GES 5162 TARİHİ ÇEVRE BİLİNCİ VE RES.KAVRAMLARI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 19 GES 5164 ÇİNİ SANATINDA KULLANILAN FARKLI BEZEME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 20 GES 5166 10. - 13. Y.Y. TÜRK - İSLAM SERAMİKLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 21 GES 5168 SARAY KUMAŞLARINDA DOKUMA UYG. SEÇMELİ 2 2 0 8
B 22 GES 5170 GELENEKSEL MİMARİDE KORUMA-ONARIM SEÇMELİ 2 2 0 8
B 23 GES 5128 YÖRESEL HALILARIN DESEN ANALİZİ II SEÇMELİ 2 2 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GES 5900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GES 5900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi öğretim planı içinde yer alan dersler bölümünde yer almaktadır.
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları, sanat ve tasarım projesi ve performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle öğrencinin yarıyıl içindeki çalışma performansı da değerlendirmede kullanılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir.
Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir.
Öğrencinin alacağı dersler danışman ve/ ya da ilgili enstitü anasanat/ anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari ders yükünden sayılabileceği Enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenciye birinci yarıyılın sonunda tez danışmanı atanır. Üçüncü yarıyılda tez çalışmasına başlar ve tez çalışması ders yükünde 30 AKTS olarak görünür.
Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Güzel Sanatlar Enstitüsünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Bitirme tezinin hem yazılı hem de sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi biçiminde yapıldığı anasanat dallarında öğrencinin her iki çalışmadan ayrı ayrı değerlendirilir.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezin yazılı ve/ ya da sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi bölümlerinde düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrencinin tezi reddedilirse yeni bir tez başlığı belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Nuray AYHAN YILMAZ
Phone: (232) 412 92 71 E-posta: nuray.yilmaz@deu.edu.tr
AKTS/DE/Erasmus Koordinatörleri
Yrd. Doç. Gonca KARAVAR (AKTS)
Telefon: (232) 412 92 84 E-posta: gonca.karavar@deu.edu.tr
Öğr. Gör. Serap IŞIKHAN (DE)
Telefon: (232) 412 92 72 E-posta: serap.isikhan@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Gül GÜNEY (Erasmus)
Telefon: (232) 412 92 76 E-posta: gul.guney@deu.edu.tr