DERECE PROGRAMLARI

: Tekstil ve Moda Tasarımı Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1977-1978 öğretim yılında eğitim hayatına başlayan Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü nde, takip eden yıllarda Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı olarak lisansüstü eğitimine başlanmıştır. Eğitim faaliyetleri 2002 yılından itibaren Güzel Sanatlar Enstitüsü çatısı altında Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı olarak devam etmiştir. Bölümün adı 2009-2010 eğitim yılı güz döneminden itibaren de Tekstil ve Moda Tasarım Anasanat Dalı olarak değiştirilmiştir.

Kazanılan Derece

Tekstil ve Moda Tasarımı Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, yazılı sınav, portfolyo, Lisans Diploması, Transkript.
Yüksek lisans programına Anasanat/Anabilim Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz yarı yılıbaşında öğrenci alınır.
Yüksek lisans programlarına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü nün internet sitesinden duyurulur.
Adayların lisans derecesine (first cycle) sahip olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir.
Güzel Sanatlar Ensitüsüne başvurularda ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) koşulu aranmaz.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Güzel Sanatlar Enstitüsü Anasanat/Anabilim Dallarına giriş sınavı değerlendirmelerinde notlar 100 tam puan üzerinden verilir. Bu notun %50 si lisans mezuniyet ortalamasından ve geri kalan %50 si de giriş sınavında alınan puandan oluşur. Müzik Anasanat Dalı giriş sınavlarında ise %25i lisans mezuniyet ortalamasından, %75I giriş sınavı puanından oluşur.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Toplumun sanatsal ve kültürel düzeyinin gelişmesine katkıda bulunan, kültürel ve sanatsal değerlerin korunmasına verdiği önemle öncülük eden bir eğitim programı hedeflenmiştir. Tez ve Uzmanlık Alanı dışında kalan tüm dersler seçmelidir. Öğrenciler seçecekleri dersler ile Tekstil Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı ve Moda Aksesuar Tasarımı alanında uzmanlık alabilirler ve diploma eklerine yazdırabilirler.
Anasanat dalı eğitim programı 5 öğretim üyesi ile yürütülmektedir.
Lisansüstü eğitiminin tamamı Güzel Sanatlar Fakültesine ait bölüm derslikleri, atölyeleri ve bölüm elemanlarının kendi odalarında gerçekleştirilmektedir.
Bir yüksek lisans öğrencisi, Erasmus kapsamında, Nottingham Trent Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi ne gitmiştir.(İNGİLTERE)

Temel Program Kazanımları

1   Tasarımdan üretime geçiş için gerekli olan bilgi ve donanıma uzmanlık düzeyinde sahip olabilmek.
2   Alanıyla ilgili tasarım, sanatsal ve kültürel bilgi birikimine uzmanlık düzeyinde sahip olmak.
3   Sanat ve Tasarıma ilişkin yenilikçi yaklaşımlar hakkında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olabilmek.
4   Alanla ilgili farklı disiplinler hakkında bilgi sahibi olmak.
5   Bilimsel araştırma yapabilmek ve sonuçları farklı sunum biçimlerine (makale, tez, bildiri, sunum, sergi vb.) dönüştürebilmek ve bunu yazılı/sözlü olarak sunabilmek.
6   Tasarım sürecinden endüstriyel üretime geçiş sürecini uzmanlık düzeyinde değerlendirebilmek.
7   Uzmanlık düzeyinde ürün analizi yapabilmek ve ürün geliştirebilmek.
8   Problem çözme becerisine sahip olabilmek.
9   Alanı ile ilgili uygulamalar için modern üretim teknikleri ve donanımları kullanabilmek ve farklı disiplinlerde uygulanan teknikleri kendi alanında kullanma becerisine uzmanlık düzeyinde sahip olmak.
10   Mesleği ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip edebilecek en az bir yabancı dil bilmek.
11   Sanat ve tasarım alanında uzmanlık düzeyinde analiz/yorum/eleştiri yapabilmek.
12   Eğitimden elde edilen bilgi ve becerileri uzmanlık alanları konusunda yetkinliğe dönüştürebilmek.
13   Takım çalışması yapabilmek farklı disiplinlerle işbirliğinde bulunabilmek ve farklı alan bilgilerini mesleğinde kullanabilmek.
14   Alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilmek, yenilikçi ve gelişmeye açık olabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun öğrenciler devlet ya da özel üniversitelerde akademisyen veya alanları ile ilgili sektörlerde tasarımcı, Ar-Ge sorumlusu, birim sorumlusu/yönetici, müşteri temsilcisi olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TMA 5155 GİYSİDE KONSTRÜKSİYON VE MODEL GELİŞTİRME I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 2 TMA 5199 REZERVE BOYAMA TEKNİKLERİYLE DENEYSEL UYGULAMALAR SEÇMELİ 2 2 0 8
G 3 TMA 5159 OSMANLI DÖNEMİ DOKUMA KUMAŞ SANATI I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 TMA 5161 TEKSTİLDE RENK VE YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 8
G 5 TMA 5163 TEKSTİL DESEN TARİHİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 TMA 5165 ÇAĞDAŞ SANAT HAREKETLERİ-TEKSTİL VE MODA TASARIM İLİŞKİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 TMA 5167 TEKSTİL BASKI TASARIMI ATÖLYE ÇALIŞMALARI I ( PROJE) SEÇMELİ 2 2 0 8
G 8 TMA 5169 GİYSİ TASARIMI ATÖLYE ÇALIŞMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 9 TMA 5171 MODA AKSESUAR ÜRÜN TASARIMINDA KÜLTÜREL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 2 2 0 8
G 10 TMA 5173 TAPESTRYDE SANATSAL UYGULAMALAR SEÇMELİ 2 2 0 8
G 11 TMA 5175 ÇAĞDAŞ TEKSTİLLERİN TASARIMI VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 8
G 12 TMA 5177 AVRUPA İÇ MEKAN STİLLERİ VE TEKSTİL - DESEN İLİŞKİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 13 TMA 5179 TEKSTİL VE MODA SEKTÖRÜNDE DENİM KUMAŞLARIN GELİŞİM VE ÜRETİM SÜRECİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 14 TMA 5183 MODA AKSESUAR ÜRÜN TASARIMI VE ENDÜSTRİYEL GELİŞİM PARAMETRELERİ SEÇMELİ 2 2 0 8
G 15 TMA 5185 MODERN TAKININ GELİŞİM PARAMETRELERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 16 TMA 5189 MODA AKSESUARLARINDA DERİ ÜRÜN TASARIM ÇÖZÜMLEME VE UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 17 TMA 5191 MODA TASARIM TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 18 TMA 5193 DOKUMA TASARIMINDA TEK KAT VE GELİŞMİŞ YAPILARLA ÇÖZÜM VE UYGULAMALAR SEÇMELİ 2 2 0 8
G 19 TMA 5195 BAUHAUS'DAN GÜNÜMÜZE TEKSTİL TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 8
G 20 TMA 5197 KUMAŞ TASARIMINDA YENİLİKÇİ ETKİLER I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 21 TMA 5157 TEKSTİLDE DİJİTAL BASKI VE TASARIM ALANINDAKİ UYG SEÇMELİ 2 2 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TMA 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 GSE 5012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TMA 5158 TEKSTİL YÜZEY DÜZENLEMELERDE YENİ EĞİLİMLER SEÇMELİ 2 2 0 8
B 2 TMA 5198 DENİM KUMAŞLARDA DENEYSEL TASARIM VE ÜRETİM SÜREÇLERİ SEÇMELİ 2 2 0 8
B 3 TMA 5162 OSMANLI DÖNEMİNDE DOKUMA KUMAŞ SANATI II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 TMA 5164 TEKSTİL DESEN TARİHİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 TMA 5166 ÇAĞDAŞ SANAT HAREKETLERİ-TEKSTİL VE MODA TASARIM İLİŞKİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 6 TMA 5168 BİTİM İŞLEMLERİ İLE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRİLMİŞ TEKSTİLLER SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 TMA 5170 TEKSTİL BASKI TASARIMI ATÖLYE ÇALIŞMALARI II (PROJE) SEÇMELİ 2 2 0 8
B 8 TMA 5172 GİYSİ TASARIMI ATÖLYE ÇALIŞMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 9 TMA 5174 SANAT OBJESİ OLARAK TEKSTİLLER VE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR SEÇMELİ 2 2 0 8
B 10 TMA 5176 MODA AKSESUAR ÜRÜN TASARIMINDA INOVASYON SEÇMELİ 2 2 0 8
B 11 TMA 5178 TASARIM VE ÜRETİM BİLEŞENLERİNE ODAKLI DENEYSEL KUMAŞ UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 8
B 12 TMA 5180 DERİ GİYSİ TASARIMI VE ÜRETİMİ SEÇMELİ 2 2 0 8
B 13 TMA 5182 TEKSTİL BASKI SANATINDA YARATICI VE YENİLKÇİ ÇÖZÜMLEMELER SEÇMELİ 2 2 0 8
B 14 TMA 5186 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D TASARIM VE SUNUM ATÖLYESİ SEÇMELİ 2 2 0 8
B 15 TMA 5188 21. YÜZYIL TAKI UYGULAMALARINDA DENEYSEL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 2 2 0 8
B 16 TMA 5190 MODA AKSESUARLARINDA DERİ ÜRÜN TASARIM ÇÖZÜMLEME VE UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 17 TMA 5192 MODA TASARIMINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 2 2 0 8
B 18 TMA 5194 BAUHAUS'DAN GÜNÜMÜZE TEKSTİL SANATI SEÇMELİ 2 2 0 8
B 19 TMA 5196 KUMAŞ TASARIMINDA YENİLİKÇİ ETKİLER II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 20 TMA 5160 GİYSİDE KONSTRÜKSİYON VE MODEL GELİŞTİRME II SEÇMELİ 2 2 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TMA 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 TMA 5900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TMA 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 TMA 5900 TEZ ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi öğretim planı içinde yer alan dersler bölümünde yer almaktadır.
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları, sanat ve tasarım projesi ve performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle öğrencinin yarıyıl içindeki çalışma performansı da değerlendirmede kullanılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir.
Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir.
Öğrencinin alacağı dersler danışman ve/ ya da ilgili enstitü anasanat/ anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari ders yükünden sayılabileceği Enstitü tarafından belirtilir.
Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenciye birinci yarıyılın sonunda tez danışmanı atanır. Üçüncü yarıyılda tez çalışmasına başlar ve tez çalışması ders yükünde 30 AKTS olarak görünür.
Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Güzel Sanatlar Enstitüsünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Bitirme tezinin hem yazılı hem de sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi biçiminde yapıldığı anasanat dallarında öğrencinin her iki çalışmadan ayrı ayrı değerlendirilir.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezin yazılı ve/ ya da sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi bölümlerinde düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrencinin tezi reddedilirse yeni bir tez başlığı belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüğm Başkanı
Prof. NESRİN ÖNLÜ
Telefon: (232) 4129002
e-mail: onlunesrin@gmail.com
S.Tuğba ARABALI KOŞAR
Eğitim/ Diploma Eki Koordinatörü
Tel. : 0(232)412 92 65
e-mail: tugba_kosar@hotmail.com