DERECE PROGRAMLARI

: Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

177 öğrencinin eğitim gördüğü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı 1998 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Öğretim planında yer alan bütün dersleri başarı ile tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Aile Eğitimi ve Danışmanlığı alanında yüksek lisans derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Tezsiz Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurmak için Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Sosyal Çalışma, Sosyal Hizmetler, Hukuk, Tıp, Hemşirelik ile Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Kültürel Çalışmalar Lisans Diplomasına sahip olan bölümünde lisans diplomasına sahip olmak ya da bir eğitim kurumunda öğretmen, uzman, yönetici ya da müfettiş olarak çalışıyor olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın toplam AKTS kredisi 90dir
Öğrenci 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını elde etmiş olmalıdır.
Derslerini başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda bir sınava tabi tutulur. Başarısız olma halinde üç ay içinde bitirme sınavı aynı jüri ile tekrarlanır.
Kredili derslerini, dönem projesini başarı ile tamamlayan ve bitirme sınavında başarılı olan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı aile eğitimi ve danışmanlığı konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Aile eğitimi ve danışmanlığı ile ilgili temel bilgi ve kavramların bilgisi,
2   Olgu ve kavramlar arasında ilişki kurabilme, geliştirebilme ve uygulayabilme,
3   Aile eğitimi ve danışmanlığı ile ilgili eğitimlerin programları, stratejileri, yöntem ve teknikleri, değerlendirilmesi hakkında bilgiye sahip olabilme,
4   Eğitimlerin programları, stratejileri, yöntem ve teknikleri uygulayabilme,
5   Uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve çözüm üretebilme,
6   Gerektiğinde ilgili diğer meslek alanlarıyla birlikte çalışabilme,
7   Kendi dilinde ve bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile işbirliği yapabilme,
8   Alanının geliştirilmesine doğrudan bilimsel araştırmalar yolu ile katkı sağlarken kendini bireysel olarak geliştirebilme,
9   Objektif, empatik, dürüst ve mesleki etik değerlere uygun profesyonel davranabilme,
10   Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve ilgili mevzuat çerçevesinde çalışabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Aile Eğitimi ve danışmanlığı Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, Aile ve Sosyal politikalar bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ona bağlı özel kurum ve kuruluşlarda Özel Aile Danışma ve Psiko-sosyal danışma merkezlerinde Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, emniyet ve askeri kurumlarda da çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 7 zorunlu ve 9 seçmeli dersten oluşmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 6 tanesi Güz yarıyılında, 3 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 9 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 55/60 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5539 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AED 5551 BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 AED 5553 AİLE HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 6
G 3 AED 5559 AİLE DANIŞMANLIĞINDA BAĞIMLILIK VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 4 AED 5557 AİLE DANIŞMANLIĞINDA KİŞİLİK ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 5 AED 5555 AİLE SAĞLIĞINA GENEL BİR BAKIŞ SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AED 5502 AİLE VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI TEKNİKLERİ ZORUNLU 3 0 0 8
B 2 AED 5500 AİLE DANIŞMANLIK KURAMLARI ZORUNLU 3 0 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EBE 5503 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 AED 5510 ETKİLİ ANNE BABA EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 AED 5516 NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 AED 5526 AİLE DANIŞMANLIĞINDA TESTLERLE DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 AED 5520 YAS DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 AED 5522 EVLİLİK ÖNCESİ AİLE DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 AED 5512 ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ SORUNLARI VE AİLE DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AED 5530 DÖNEM PROJESİ ZORUNLU 0 0 0 10
G 2 AED 5531 KRİZE MÜDAHALE ZORUNLU 3 0 0 8
G 3 AED 5513 ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM SÜRECİNDE PROBLEM ÇÖZME VE ARABULUCULUK TEKNİKLERİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AED 5529 YARDIM EDENLERE YARDIM SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 AED 5549 AİLE DANIŞMANLIĞINDA KISA SÜRELİ DANIŞMA UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 AED 5535 ÇOCUK HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 6
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın toplam AKTS kredisi 90dir
Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Dilek GÜLDAL
guldal.dılek@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Prof. Dr. Dilek GÜLDAL
guldal.dılek@deu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ
hadiye.kkaragoz@deu.edu.tr
ERASMUS Koordinatörü:
Yrd.Doç.Dr. Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ