DERECE PROGRAMLARI

: Fotoğraf Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

DEÜ GSF Fotoğraf Bölümü 1994 yılında Sinema-TV-Fotoğraf Bölümü nde ayrılarak bağımsız bir bölüm olarak kurulmuştur. Fotoğraf Bölümü nde fotoğraf sanatının teknik ve estetik boyutlarını kapsayan uygulamalı ve kurumsal bir eğitim programı uygulanmaktadır. Evrensel boyutta akademik ve sanatsal faaliyetlere katılmak, eğitim programlarını güncelleştirip öğrencilerinin insanlığın kültürel mirası konusunda duyarlı sorumluluk sahibi ve bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretim yapmaktadır.

Kazanılan Derece

Fotoğraf, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, yazılı sınav, portfolyo, Lisans Diploması, Transkript.
Yüksek lisans programına Anasanat/Anabilim Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme sonuçlarına göre güz yarı yılıbaşında öğrenci alınır.
Yüksek lisans programlarına aday öğrenciler için başvuru koşulları (öğrenci kaynağı), kontenjanlar, ön kayıtlar için son başvuru tarihi, giriş sınavlarının tarihi ve yeri yaz döneminde Enstitü nün internet sitesinden duyurulur.
Adayların lisans derecesine (first cycle) sahip olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir.
Güzel Sanatlar Ensitüsüne başvurularda ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) koşulu aranmaz.
Adaylar, Enstitü nün internet sitesinden indirdikleri başvuru formlarını doldurarak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomaları, not ortalaması ve not dökümünü gösteren resmi onaylı belgeleri, TC Kimlik Numarası gösteren resmi kimlik belgeleri ve kılık kıyafet yönergesine uygun çekilmiş 3 adet fotoğrafla birlikte Enstitü Müdürlüğünde ön kayıt yaptırırlar. Başvuru koşullarını sağlayarak ön kayıt yaptıran adaylar giriş sınavına alınırlar.
Güzel Sanatlar Enstitüsü Anasanat/Anabilim Dallarına giriş sınavı değerlendirmelerinde notlar 100 tam puan üzerinden verilir. Bu notun %50 si lisans mezuniyet ortalamasından ve geri kalan %50 si de giriş sınavında alınan puandan oluşur. Müzik Anasanat Dalı giriş sınavlarında ise %25 i lisans mezuniyet ortalamasından, %75 I giriş sınavı puanından oluşur.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Kesin kayıt için istenen belgeler Enstitü tarafından ön kayıtlar başlamadan internet sitesinde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Fotoğraf Yüksek Lisans programında estetik ve kuramsal bilgi eğitim programı içinde yer alır. Geleneksel ve çağdaş fotoğraf teknikleri teorik ve uygulamalı derslerle tarihsel süreç içinde incelenir. Program, fotoğraf eğitimi yanında farklı sanat alanlarından seçmeli derslerle desteklenerek disiplinlerarası bir eğitim hedeflenir. Bölümde yabancı dilde ders verilmemektedir. Fotoğraf Yüksek Lisans programı uzun vadede öğrencilerinin sanat alanında sorumluluk sahibi, bilinçli ve evrensel boyutta akademik ve sanatsal faaliyetlerde yer alacak bireyler olmasını hedeflemektedir. Hazırlanan yüksek lisans tezleri kapsamında yapılan çalışmalar somutlanır.Ayrıca bilimsel ve sanatsal alanda sahip olduğu potansiyeli yaratıcı ve yenilikçi eğitim programlarıyla aktif hale getirerek akademik kimliğini evrensel boyutta sürdürmeyi amaçlamaktadır.
1 Profesör, 4 Yardımcı Doç , 1 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi , Renkli Laboratuar, Siyah Beyaz Laboratuar, Digital Laboratuar, Kütüphane.
Bölümümüz Avrupa Birliği LLP/ERASMUS çerçevesinde Öğrenci Hareketliliği ve Staj Hareketliliği programlarını yürütmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Alanına özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir
2   Bilgi birikimini sanat eserine dönüştürme sürecini planlama bilgisine sahiptir
3   Alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri diğer sanat disiplinleri ile ilişkilendirme
4   Sanat ile ilgili Türkçe yabancı dilde metin okuma, çözümleme, yorumlama bilgisine sahiptir
5   Lisans düzeyinde edindiği bilgi, beceri, kuramsal ve teknik bilgilerini geliştirir, derinleştirir
6   Alanı ile ilgili bilgi ve teknikleri diğer sanatlarla ilişkilendirir
7   Alanına yönelik sanat eserini çözümler, yorumlar, eleştirebilir
8   Kuramsal ve teknik bilgisini sanat eserine dönüştürebilir
9   Birikimlerini bilimsel makale, araştırma, tez vb. yazılı ve sözlü paylaşabilir
10   Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlayabilir
11   Proje ve üretim sürecini planlar, uygular
12   Sanatsal ve kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır

Mezunların İstihdam Profilleri

Fotoğraf Bölümü Yüsek Lisans eğitimi sonrasında aşağıdaki alanlarda görev alabilmektedirler. Editoryal, Görüntü Yönetmenliği, Basın-Yayın (Medya) Sektörü, Belgesel Araştırmalar, Sanat Fotoğrafçılığı, Deneysel Fotoğraf çalışmaları, Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olabilirler. Örnek olarak; Yüksek Lisans programımızdan mezunlarımız Akdeniz Üniversitesinde ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTG 5065 İLERİ KARANLIK ODA UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 2 FTG 5067 DOĞA FOTOĞRAFI ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 2 0 8
G 3 FTG 5073 EKOLOJİ VE ÇAĞDAŞ FOTOĞRAF SEÇMELİ 3 0 0 6
G 4 FTG 5063 FOTOĞRAF VE DİĞER SANATLAR I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 FTG 5071 FOTOĞRAF TARİHİ VE DİJİTAL KÜLTÜR SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 FTG 5069 BELGESEL FOTOĞRAF.TEKNİK VE PROJELEN. I SEÇMELİ 2 2 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSE 5012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 FTG 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTG 5068 BELGESEL FOTOĞRAF.TEKNİK VE PROJELEN II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 2 FTG 5070 KENT FOTOĞRAFI ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 2 0 8
B 3 FTG 5072 FOTOĞRAF VE BELLEK ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 FTG 5064 FOTOĞRAF VE DİĞER SANATLAR II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 FTG 5066 İLERİ KARANLIK ODA UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTG 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 FTG 5900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTG 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 FTG 5900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi öğretim planı içinde yer alan dersler bölümünde yer almaktadır.
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları, sanat ve tasarım projesi ve performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle öğrencinin yarıyıl içindeki çalışma performansı da değerlendirmede kullanılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir.
Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir.
Öğrencinin alacağı dersler danışman ve/ ya da ilgili enstitü anasanat/ anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari ders yükünden sayılabileceği Enstitü tarafından belirtilir.
Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenciye birinci yarıyılın sonunda tez danışmanı atanır. Üçüncü yarıyılda tez çalışmasına başlar ve tez çalışması ders yükünde 30 AKTS olarak görünür.
Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Güzel Sanatlar Enstitüsünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Bitirme tezinin hem yazılı hem de sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi biçiminde yapıldığı anasanat dallarında öğrencinin her iki çalışmadan ayrı ayrı değerlendirilir.
Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezin yazılı ve/ ya da sanat/ tasarım projesi ya da performans değerlendirilmesi bölümlerinde düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrencinin tezi reddedilirse yeni bir tez başlığı belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. A. Beyhan Özdemir
Telefon: (232) 412 92 30 E-posta: beyhan.ozdemir@deu.edu.tr
AKTS/DE/Erasmus Koordinatörü
Yrd. Doç. Sadık TÜMAY
Telefon: (232) 412 92 34 E-posta: sadik.tumay@deu.edu.tr