DERECE PROGRAMLARI

: Heykel Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Heykel Bölümü Heykel Anasanat Dalı, 1988/89 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde başlayan, Lisansüstü programındaki eğitim ve öğretimini 2002 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü nde sürdürmektedir.
Heykel bölümü Heykel Anasanat Dalı heykel eğitim ve öğretimini; Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarından oluşan bir bütün olarak değerlendirmektedir. Program, iç içe geçmiş tanıma, deneme, araştırma ve özgünleşme süreçlerini kapsar. Alanında donanımlı; belirli düzeyde bilgi birikimine sahip; kendini ifade edebilen ve eserleriyle çağı yakalayan yaratıcı bireyler kazandırmayı hedeflemiştir.
Heykel Anasanat Dalı eğitim ve öğretim programı, Türkiye de ve Dünya da bu dalda eğitim yapan üniversitelerin lisans ve lisansüstü programları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Lisansüstü eğitimi; Yüksek Lisans ta öğrencilerin kendi çalışmalarını destekleyen teorik araştırma ve sergiledikleri yapıtların fotoğraflarını içeren Yüksek Lisans Tezi ile, Sanatta Yeterlik te ise öğrencilerin özgün yapıtlarından oluşan kişisel sergi açmalarının yanı sıra üretim süreçlerini anlatan ve sergiyi belgeleyen bir rapor ile tamamlanır.

Kazanılan Derece

Heykel Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, yazılı sınav, portfolyo, Lisans Diploması, Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Heykel bölümü Heykel Anasanat Dalı heykel eğitim ve öğretimini; Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarından oluşan bir bütün olarak değerlendirmektedir. Program, iç içe geçmiş tanıma, deneme, araştırma ve özgünleşme süreçlerini kapsar. Alanında donanımlı; belirli düzeyde bilgi birikimine sahip; kendini ifade edebilen ve eserleriyle çağı yakalayan yaratıcı bireyler kazandırmayı hedeflemiştir.
Heykel Anasanat Dalı eğitim ve öğretim programı, Türkiye de ve Dünya da bu dalda eğitim yapan üniversitelerin lisans ve lisansüstü programları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Lisansüstü eğitimi; Yüksek Lisans ta öğrencilerin kendi çalışmalarını destekleyen teorik araştırma ve sergiledikleri yapıtların fotoğraflarını içeren Yüksek Lisans Tezi ile, Sanatta Yeterlik te ise öğrencilerin özgün yapıtlarından oluşan kişisel sergi açmalarının yanı sıra üretim süreçlerini anlatan ve sergiyi belgeleyen bir rapor ile tamamlanır. Heykel Bölümü öğretim kadrosunda dört öğretim üyesi, üç araştırma görevlisi ve bir teknisyen görev yapmaktadır. Bölüme ait farklı sanatsal üretim modellerine göre donatılmış beş adet heykel bir adet desen atölyesi bulunmaktadır. Bölümümüzde öğretim yılı içerisinde sergi, teknik gezi, seminer gibi etkinlikler düzenlenmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Heykel yaratım sürecinde alt yapıyı oluşturacak üst düzeyde sanatsal ve kültürel bilgi birikimine sahip olma,
2   Alanındaki teknik, malzeme ve yöntem konusundaki mesleki bilgi birikimini ve donanımını tanımlayabilme,
3   Uzmanlık konusundaki ilgili literatürü, mesleki terminoloji ve kavramları tarif edebilme,
4   Sanatsal çalışmalarının tüm sürecini planlayıp hayata geçirebilme,
5   Heykel uygulamaları için malzemeyi tanımlama, doğru seçme, şekillendirme, gerekli modern teknik ve donanımları kullanabilme,
6   Ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarını değerlendirebilme, konumlandırabilme ve sunabilme,
7   Estetik değere sahip, özgün, yenilikçi, heykeller yaratma ve sergileyebilme becerisine sahip olma,
8   Alanında proje üretip yönetebilme,
9   Heykel alanıyla ile ilgili konularda yaşam boyu eğitim ve öğrenim ilkesi çerçevesinde kendini geliştirecek kaynaklara ulaşıp değerlendirebilme.
10   Heykel ile ilgili konularda alanındaki veya başka disiplinlerdeki uzmanlarla yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, kendini ifade edebilme, takım çalışması yapabilme,
11   Alanıyla ilgili konularda problem çözme, sonuçlarını analiz etme ve bunları bilgi haline dönüştürüp bulgulardan sonuç çıkarabilme, mesleki sorumluluk ve etik bilinciyle yargıya varabilme,
12   Ulusal ve Uluslararası kültür sanat ve akademik ortamında güncel tartışmaları izleyip kavrayabilme, sanat alanındaki yeni yönelimlere açık olma,
13   Sanat çalışmalarının toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde, sanatsal beğeninin gelişmesine özgün fikirleri ve yapıtlarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunabilme,
14   Sanatsal araştırma, yaratım süreci ve sonuçlarını farklı sunum biçimlerine (rapor, makale, tez, bildiri vb.) aktarabilme ve sunabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek lisans derecesi öğrencinin alanında mesleğini yapması için yeterlidir. Heykel Bölümü Lisansüstü Programı mezunu; sanat alanında ve mesleğiyle bağlantılı endüstriyel alanda üretim ve tasarım kadrolarında çalışabilmektedir. Bunun yanında mezunlar lisansüstü eğitimini sürdürerek akademik kariyer olanaklarını değerlendirebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEY 5053 MODELAJ I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 2 HEY 5055 DOĞRUDAN ANLATIM I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 3 HEY 5057 MADALYON VE ÖDÜL HEYKELİ I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 4 HEY 5065 SERBEST ANLATIM I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 5 HEY 5061 FORM ARAŞTIRMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 8
G 6 HEY 5063 HEYKEL ÇÖZÜMLEMELERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 HEY 5059 HEYKEL VE RENK I SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSE 5012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 HEY 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEY 5036 MODELAJ II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 2 HEY 5040 MADALYON VE ÖDÜL HEYKELİ II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 3 HEY 5056 DOĞRUDAN ANLATIM II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 4 HEY 5066 SERBEST ANLATIM II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 5 HEY 5060 FORM ARAŞTIRMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 8
B 6 HEY 5064 HEYKEL ÇÖZÜMLEMELERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 HEY 5058 HEYKEL VE RENK II SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEY 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 HEY 5900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEY 5800 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 HEY 5900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler, sanat eğitimi alanında yapılan lisansüstü eğitimin gereği, yazılı sınav ve rapor sunumu gibi yöntemlere ek olarak sanat ve/ veya tasarım eseri ve/ veya projesi ile performans çalışmaları gibi değerlendirme yöntemleriyle tamamlanabilmektedir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler ile bunların notlandırılması her ders için farklılık gösterebilmektedir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak zorundadır. Seçmeli derslerde başarısız olursa danışmanının onayıyla o dersin yerine başka seçmeli ders alabilir. Seminer dersi, uzmanlık alanı ve tez çalışmasının yerel kredi sistemine göre kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Program öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından alınmak suretiyle en az yirmibir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Sanatta yeterlik/Doktora öğrenim programı zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır.
Kredilerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşulları yerine getiren öğrenciler en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar yeterlilik sınavına girmek zorundadır.
Sanatta Yeterlilik/Doktora programında tez hazırlayan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları; ilgili Enstitü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun bir şekilde tamamlamak, ayrıca danışmanının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanat çalışmasını jüriye sunmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı -varsa- zorunlu dersler ile seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Heykel Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Gökçen ERGÜR
e-posta: gökçen.ergur@deu.edu.tr
Telefon: ( 232 ) 4129101-111
Bölüm Erasmus/DE Koordinatörü
Yrd. Doç. Sevgi AVCI
e-posta: sevgi.avci@deu.edu.tr
Telefon: ( 232 ) 4129110