COURSE UNIT TITLE

: VISUAL CULTURE AND PHOTOGRAPHY

Description of Individual Course Units

Course Unit Code Course Unit Title Type Of Course D U L ECTS
STA 5047 VISUAL CULTURE AND PHOTOGRAPHY ELECTIVE 3 0 0 6

Offered By

Art and Design

Level of Course Unit

Second Cycle Programmes (Master's Degree)

Course Coordinator

PROFESSOR DOCTOR MEHMET KOŞTUMOĞLU

Offered to

Art and Design

Course Objective

Photography art is an important visual art area for the filling the gap with the social change of universal memory. Visual Images and thus photography plays an important role in the formation of social memory by allowing the circulation of information in the formation of social consciousness. The concepts of social memory and photography to create awareness of the culture and the role of visual culture in formation, will be examined with photographers and their Works.

Learning Outcomes of the Course Unit

1   Student knows the qulifications and the features of the photography.
2   Sudents can comprehend the the qualifications of the visual culture
3   Understands between photography and society structure.
4   Knows the elements of social memory
5   Understands the relationships between visual culture and photography

Mode of Delivery

Face -to- Face

Prerequisites and Co-requisites

None

Recomended Optional Programme Components

None

Course Contents

Week Subject Description
1 Definition of the concept of culture
2 Transition from verbal and written culture to visual.
3 The formation of visual culture
4 Science, education and the arts as a field photography
5 Photography as a method of understanding and expression
6 Testimony as proof of documentary photography
7 Features and characteristics of social documentary photography
8 Documentary photography as a language
9 Mid-term exam
10 Elements of social memory
11 Relationship between social structure and photography
12 Using Photography by power rulers in media
13 Language of photography as an oppositional discourse
14 The effects of visual culture as a language of photography

Recomended or Required Reading

Çerkes Karadağ : Görme Kültürü I-II-III, Doruk Yayınları
Enis Batur : Imgeleri Kim Dinler, YKY
Fotoğraf Neyi Anlatır, Derleyen : Caner Aydemir, Hayalbaz Yayınları
Gisele Freund : Fotoğraf ve Toplum, Sel Yayıncılık
Gültekin Çizgen : Fotoğrafın Görsel Dili, Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
Ihsan Derman : Fotoğraf ve Gerçeklik, Ağaç Yayıncılık
John Berger-Jean Mohr : Anlatmanın Başka Biçimi, Agora Kitaplığı
Ken Light : Çağımızın Tanıkları Belgesel Fotoğrafçılar Anlatıyor, Fotoğrafik Vizyon Yay.
Levend Kılıç : Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi, Dost Kitabevi
Mehmet Ergüven : Görmece, Metis Yayınları
Nazif Topçuoğlu : Iyi Fotoğraf Nasıl Oluyor, Yani , Yapı Kredi Yayınları
Nazif Topçuoğlu : Fotoğraflar Gösterir Ama YKY
Nazif Topçuoğlu : Fotoğraf Ölmedi Ama Tuhaf Kokuyor, Yapı Kredi Yayınları.
Özcan Yurdalan : Belgesel Fotoğraf ve Fotoröportaj, Agora Kitaplığı
Roland Barthes : Camera Lucida, Altıkırkbeş Yayınları
Susan Sontag : Fotoğraf Üzerine, Altıkırkbeş Yayınları

Planned Learning Activities and Teaching Methods

Assessment Methods

SORTING NUMBER SHORT CODE LONG CODE FORMULA
1 MTE MIDTERM EXAM
2 FCG FINAL COURSE GRADE MTE * 0.40 + FCG * 0.60
3 FCGR FINAL COURSE GRADE (RESIT)
4 RST RESIT
5 FCGR FINAL COURSE GRADE (RESIT) MTE * 0.40 + RST * 0.60


*** Resit Exam is Not Administered in Institutions Where Resit is not Applicable.

Further Notes About Assessment Methods

None

Assessment Criteria

1- Scanning the literatures regarding the topic.
2- Analysing the documentarty photography consisting its technics, aesthetics and society qualification
3- .the photographs which includes the society memory can be searched as document which indicates the change of the society tendency

Language of Instruction

Turkish

Course Policies and Rules

To be announced.

Contact Details for the Lecturer(s)

beyhan.ozdemir@deu.edu.tr 0505 335 71 88, 0232 412 92 30

Office Hours

To be announced.

Work Placement(s)

None

Workload Calculation

Activities Number Time (hours) Total Work Load (hours)
Lectures 14 3 42
Preparations before/after weekly lectures 13 8 104
Preparation for midterm exam 1 4 4
Preparation for final exam 1 6 6
TOTAL WORKLOAD (hours) 156

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

PO/LOPO.1PO.2PO.3PO.4PO.5PO.6PO.7PO.8PO.9PO.10PO.11PO.12PO.13PO.14
LO.155555544
LO.243543554
LO.335453
LO.435455555
LO.545454555