DERS ADI

: 19. YY. TÜRK EDEBİYATI ŞİİRİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 5013 19. YY. TÜRK EDEBİYATI ŞİİRİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR CAFER ŞEN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Amacı

19. yüzyıl Türk şiirinde gelişen şiir biçimlerini, şiir çözümleme yöntemlerine göre analiz etme.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Şiir ve şiir sanatının teorik altyapısı hakkında bilgi edinir.
2   Şiir teorisi ve buna bağlı olarak çözümleme yöntemi hakkında bilgi edinir.
3   Şiirin unsurları ve bu unsurların teorik tanımları hakkında bilgi edinir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse Giriş
2 Şiirin tanımı, evrensel ve ulusal anlamdaki teori çalışmaları
3 Şiirin tanımı, evrensel ve ulusal anlamdaki teori çalışmaları
4 Şiirin unsurları
5 19. yüzyıl Türk şiirinde vezin, kafiye, ritim, imaj unsurları
6 19. yüzyıl Türk şiirinde vezin, kafiye, ritim, imaj unsurlarıyla ilgili uygulama
7 19. yüzyıl Türk şiirinde vezin, kafiye, ritim, imaj unsurlarıyla ilgili uygulama
8 19. yüzyıl Türk şiirinde vezin, kafiye, ritim, imaj unsurlarıyla ilgili uygulama
9 19. yüzyıl Türk şiirinde anlatım
10 19. yüzyıl Türk şiirinde dil ve üslup
11 19. yüzyıl Türk şiirinde dil ve üslup uygulamaları
12 19. yüzyıl Türk şiirinde biçim/form
13 19. yüzyıl Türk şiirinde biçim/form uygulamaları
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Moran, Berna; Edebiyat Kuramları
Wellek, Réne ;Warren, Austen; Edebiyat Teorisi
Beyatlı, Yahya Kemal; Edebiyata Dair
Okay, Orhan; Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı
Kaplan, Mehmet; Şiir Tahlilleri I, II
İlave Kaynak
Kolcu, Ali İhsan; Modern Türk Şiiri Antolojisi
Akyüz, Kenan; Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi
Çetin, Nurullah; Şiir Çözümleme Yöntemi
Aktaş, Şerif; Şiir Tahlili Teori Uygulama
Kolcu, Ali İhsan; Modern Türk Şiiri Antolojisi

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

yüz yüze

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

yazılı sınav

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 4 14 56
Uygulama 6 14 84
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1143345551225
ÖK.2313454155225
ÖK.3355113422455