DERS ADI

: TÜRK DİLİ TARİHİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 5011 TÜRK DİLİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR CAFER ŞEN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini, Ural-Altay dil birliği içerisindeki konumunu, yazılı metinlerinin bulunmadığı çağlardan kalan sözlü dil ürünlerini, ilişki içinde olduğu milletlerin kaynaklarındaki durumunu göstermek. Türk lehçe sınıflandırmalarını ve kullanılan seslik, biçimlik ve sözvarlığı ölçütlerini incelemek. Türk Dilinin yazılı ürünlerinin bulunduğu Eski Türkçe dönemini, eserlerini, dil alanlarını, konuşulduğu devlet yapılanmalarını öğretmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerinin öğrenilmesi. Ural-Altay dil birliği hakkında bilgi sahibi olmak.
2   Türk Dilinin tarihi devreleri hakkında bilgi sahibi olmak. İlk Türkçe dönemi hakkında bilgi sahibi olmak.
3   Ana Türkçe dönemi hakkında bilgi sahibi olmak. Eski Türkçe dönemi genel özellikleri, kullanılan alfabeler, dinler hakkında bilgi sahibi olmak.
4   Kök Türk tarihi ve Kök Türk metinleri hakkında bilgi sahibi olmak. Kök Türk metinlerinin bulunuşu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak.
5   Tuna Bulgar ve İdil-Bulgar Türkçesi hakkında bilgi sahibi olmak.
6   Uygur Türkleri tarihi ve Uygur metinleri hakkında bilgi sahibi olmak.
7   Uygur Türkçesi metinlerinin bulunuşu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak.
8   Eski Türkçe dönemi dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse Giriş
2 Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Ural-Altay dil birliği
3 Altay dil teorisi, yazılı metinlerinin bulunmadığı çağlardan kalan sözlü dil ürünleri
4 Türk Dilinin tarihi devreler, İlk Türkçe dönemi, Ana Türkçe dönemi
5 Eski Türkçe dönemi genel özellikleri, kullanılan alfabeler, dinler. Kök Türk tarihi ve Kök Türk metinleri
6 Kök Türk metinlerinin bulunuşu ve yapılan çalışmalar, Tuna Bulgar ve İdil-Bulgar Türkçesi
7 Uygur Türkleri tarihi ve Uygur metinleri, Uygur Türkçesi metinlerinin bulunuşu ve yapılan çalışmalar
8 Doğu Türkçesi dönemi
9 Karahanlı, Harezm, Çağatay ve Kıpçak dönemleri
10 Karahanlı, Harezm, Çağatay ve Kıpçak gramer bilgileri
11 Batı Türkçesi
12 Eski Anadolu Türkçesi dönemi
13 Çağdaş Türk Lehçeleri
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Fuat Bozkurt, Türklerin Dili, Ankara 2002.
Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara 2005.
Ali Akar, Türk Dili Tarihi, İstanbul 2006.
Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, İstanbul 1988.
Talat Tekin, Mehmet Ölmez, Türk Dilleri Giriş, İstanbul 1999.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

yüzyüze

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

yazılı sınav

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 4 14 56
Uygulama 6 14 84
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1534453221155
ÖK.2544415151224
ÖK.3435113224454
ÖK.4432251444144
ÖK.5535144425525
ÖK.6411333444555
ÖK.7554533554221
ÖK.8554431554432