DERS ADI

: EDEBİYAT TARİHİ METODOLOJİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 5009 EDEBİYAT TARİHİ METODOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR CAFER ŞEN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Öğrencilere Türk edebiyatı üzerine yazılan Edebiyat Tarihlerini tanıtmak, bu tarihlerin metodolojisi hakkında bilgi vermek ve bir edebiyat tarihine hangi yöntemle yaklaşılacağını öğretmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1. Bu dersi alan öğrenciler edebiyat tarihi metodolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
2   2. Edebiyat tarihi inceleme becerisi kazanır.
3   3. Türk Edebiyatı Tarihleri hakkında bilgi sahibi olur.
4   4. Edebi eserler, yazar ve şairler hakkında gerekli bilgiye sahip olur.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse Giriş
2 Edebiyat Tarihi tanımları, edebiyat tarihinin kavramları; edebi türler, yazarlar ve şairler, edebi eserler, devirler. Agâh Sırrı Levent, Divan Edebiyatı (Giriş-Metodoloji), Hatice Aynur, Nesrin İnşası Düzyazıda Dil Üslup ve Türler
3 Edebiyat Tarihinin tarihi
4 Edebiyat Tarihine kaynaklık eden biyografi, monografiler ve antolojilerin incelenmesi ve özellikleri; Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, (Devir, Şahsiyet, Eser)
5 Edebiyat tarihine kaynaklık eden dönemin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini anlatan eserlerin değerlendirilmesi, Ahmet Cevdet Paşa, Tezâkir, Marûzat, İbnül Emin Mahmut Kemal, Son Sadrazamlar, Niyazi Berkes Türkiye de Çağdaşlaşma
6 Edebiyat tarihine kaynaklık eden edebî türlerin gelişimi, incelenmesi ve özellikleri, Mustafa Nihat Özön Türkçede Roman
7 Edebiyat Tarihi nin bölümlere ayrılması; zihniyet değişimi ve bunların edebî eserlere yansıması, Hilmi Ziya Ülken Türkiye de Çağdaş Düşünce Tarihi, Bernard Lewis Modern Türkiye nin Doğuşu
8 Edebiyat tarihine kaynaklık eden Şair Tezkirelerinin incelenmesi ve özellikleri; Latifi Tezkire-i Şu ârâ
9 Edebiyat tarihine kaynaklık eden tenkit kitaplarının incelenmesi ve özellikleri; Ahmet Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmaniyye, Recâi-zâde Mahmud Ekrem,Talim-i Edebiyat, El-hac İbrahim Efendi Edebiyat-ı Osmaniyye,
10 Edebiyat tarihine kaynaklık eden antolojiler; Ebuzziya Tevfik, Numune-i Edebiyat-ı Osmaniyye, Ahmet Muhtar Şair Hanımlarımız, İbnül Emin Mahmut Kemal, Son Asır Türk Şairleri
11 Türk edebiyatı içinde Edebiyat Tarihi unvanını taşıyan ilk eser, Abdülhalim Memduh un, Târih-i Edebiyat-ı Osmâniyye eserinin edebiyat tarihi metodolojisi açısından incelenmesi
12 İbrahim Necmi Dilmen in Tarih-i Edebiyat Dersleri adlı eserinin edebiyat tarihi metodolojisi açısından incelenmesi
13 Fuat Köprülü nün Türk Edebiyatı Tarih nin adlı eserinin edebiyat tarihi metodoloji açısından incelenmesi
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Agâh Sırrı Levent, Divan Edebiyatı
2. Hatice Aynur, Nesrin İnşası Düzyazıda Dil Üslup ve Türler
3. Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, (Devir, Şahsiyet, Eser)
4. Ahmet Cevdet Paşa, Tezâkir,
5. Ahmet Cevdet Paşa Marûzat,
6. İbnül Emin Mahmut Kemal, Son Sadrazamlar,
7. Niyazi Berkes Türkiye de Çağdaşlaşma
8. Mustafa Nihat Özön Türkçede Roman
9. Hilmi Ziya Ülken Türkiye de Çağdaş Düşünce Tarihi,
10. Bernard Lewis Modern Türkiye nin Doğuşu
11. Latifi Tezkire-i Şu ârâ
12. Ahmet Cevdet Paşa, Belagat-ı Osmaniyye,
13. Recâi-zâde Mahmud Ekrem,Talim-i Edebiyat,
14. El-hac İbrahim Efendi Edebiyat-ı Osmaniyye
15. Ebuzziya Tevfik, Numune-i Edebiyat-ı Osmaniyye,
16. Ahmet Muhtar Şair Hanımlarımız,
17. İbnül Emin Mahmut Kemal, Son Asır Türk Şairleri
18. Abdülhalim Memduh un, Târih-i Edebiyat-ı Osmâniyye
19. İbrahim Necmi Dilmen in Tarih-i Edebiyat Dersleri
20. Fuat Köprülü nün Türk Edebiyatı Tarih
21. Ahmet Hamdi Tanpınar ın 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi
22. TC Kültür Bakanlığı Türk Edebiyatı Tarihi
23. Atatürk Kültür Merkezi Türk Dünyası Edebiyat Tarihi

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

yüzyüze

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

writing exam

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 4 14 56
Uygulama 6 14 84
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1445351525354
ÖK.2352535134433
ÖK.3531534343524
ÖK.4514153535342