DERS ADI

: KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 5007 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR CAFER ŞEN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Türk lehçelerinin gramer özelliklerini karşılaştırmalı olarak tanıtmak ve belli başlı farklılıklarını kavratmaktır. Türk lehçeleri ile ilgili kaynakları göstermektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türk lehçelerinin karakteristik fonetik özelliklerini tanımış olurlar.
2   Türk lehçelerinin karakteristik morfolojik özelliklerini tanımış olurlar.
3   Lehçeler arasındaki farklılıkları karşılaştırmalı olarak öğrenmiş olurlar.
4   Tarihi Türk lehçeleri ile çağdaş Türk lehçeleri arasındaki bağlantıları ve farklılıkları öğrenmiş olurlar.Tarihi Türk lehçeleri ile çağdaş Türk lehçeleri arasındaki bağlantıları ve farklılıkları öğrenmiş olurlar.
5   Türkiye Türkçesi ile diğer Türk lehçeleri arasındaki ilişkiyi tanımış olurlar.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse Giriş
2 Lehçe, şive, ağız kavramları
3 Türk lehçeleri araştırmalarının tarihi
4 Türk lehçeleri araştırmalarının tarihi
5 Türk lehçelerinin tasnifi
6 Türk lehçelerinin tasnifi
7 Türk lehçelerinin tasnifi
8 Türk lehçelerinin karakteristik fonetik özellikleri
9 Türk lehçelerinin karakteristik fonetik özellikleri
10 Türk lehçelerinin karakteristik fonetik özellikleri
11 Türk lehçelerinin karakteristik fonetik özellikleri
12 Türkiye Türkçesi ile diğer Türk lehçeleri arasındaki fonetik ilişkiler
13 Türk lehçeleri araştırmaları için önemli kaynaklar
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ahmet Bican ERCİLASUN, Başlangıçtan 20. Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara 2004
Tahsin BANGUOĞLU, Türkçenin Grameri, TDK Yay., Anakara 1990.
Ahmet CAFEROĞLU, Türk Dili Tarihi I-II.
Süer EKER, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yay., Ankara 2003.
Ali AKAR, Türk Dili Tarihi.
Hasan EREN, Türkçenin Etimolojik Sözlüğü, İzmir, 2001
Ahmet BURAN, Ercan AKLAYA, Çağdaş Türk Lehçeleri, Ankara, 2001.
Ahmet Bican ERCİLASUN, Türk Lehçeleri Grameri, Ankara, 2007
Ahmet Bican ERCİLASUN, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Ankara, 1991.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

yüzyüze

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

yazılı sınav

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 4 14 56
Uygulama 6 14 84
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1354555341123
ÖK.2455312155555
ÖK.341411112334
ÖK.4451535455414
ÖK.5435125152141