DERS ADI

: EPİK DESTAN GELENEĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 5020 EPİK DESTAN GELENEĞİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR CAFER ŞEN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Türk dünyasında epik destan türünün ortaya çıkışına sebep olan sosyo- kültürel ve tarihi dinamikleri kavratmak.
Epik destan türüyle ilgili yapılan tasnif denemeleri hakkında genel bilgi sağlamak.
Türk dünyasında destancılık geleneğinin icracıları ve icra ortamları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrencilerin, Türk dünyası epik destan geleneğinin ortaya çıkışı, destan tasnifleri, destanın yapısal ve tematik özellikleri hakkında detaylı bilgiye sahip olunması sağlanacaktır.
2   Öğrencilerin, epik destan geleneğiyle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında yapılmış akademik çalışmalara aşinalık kazanması sağlanacaktır
3   Halkların kültürü hakkında bilgi edinmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse Giriş
2 Sözlü edebiyat ve sözlü edebiyat ortamları
3 Anlatım türleri ve epik destan
4 Destanların tematik özellikleri
5 Destanların tematik çalışma yöntemleri
6 Destan anlatıcıları ve dinleyicisi
7 Destan anlatıcıları , destan ve dinleyicisi
8 Destanların bağlamsal özellikleri
9 Destanların yapısal özellikleri
10 Destanların dil ve anlatım özellikleri
11 Destanların işlevsel özellikleri
12 Epik destan ve mitoloji
13 Yazılı edebiyat, tarih ve uygulamalı halkbilimi
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Arıkan, Metin, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Kazak Jırav ve Akınları, Elik Yayınları, Uşak 2010, 265+7s., ISBN: 978-9944-0209-7-8.
Başlangıçtan 20. Yüzyıla Kazak Jırav ve Akınları, Gece Kitaplığı, Ankara 2014.(Gözden Geçirilmiş 2. Basım)
Assman, Jan, Kültürel Bellek, Ayrıntı Yayınevi, İstanbul 2015.
Burke, Peter, Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü, İmge Kitabevi, İstanbul 1996.
Çobanoğlu, Ö, Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Akçağ Kitabevi, Ankara 2003.
İbrayev, Şakir, Destanın Yapısı, AKM Yay., Ankara 1998.
Reichl, Karl, Türk Boylarının Destanları, TDK, Ankara 2002.
Yıldırım, Dursun, Türk Bitiği, Akçağ Yay., Ankara 1998.
Yıldız, Naciye, Türk Dünyası Destancılık Geleneği ve Destanlar, Akçağ Yay., Ankara 2015.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

yüzyüze

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

yazılı sınav

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 4 14 56
Uygulama 6 14 84
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1224
ÖK.2333
ÖK.3322