DERS ADI

: HALK BİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 5018 HALK BİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR CAFER ŞEN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Halkbilimsel teori ve yöntemlerin 18. yüzyıldan günümüze kadar anahtar kavramları, problem ve perspektiflerini belirlemek, Halkbiliminin metin merkezli teori ve yöntemlerinin kurucuları, temel paradigmaları, eleştirilen yönlerini tanımlamak, Halkbiliminin bağlam merkezli teorilerinin ve yöntemlerin kurucuları, temel paradigmaları, eleştirilen yönlerini sınıflandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Halkbilimsel kuramların ve yöntemlerin 18. yüzyıldan günümüze kadar anahtar kavramları, problematikleri ve perspektiflerini açıklayabilecektir
2   Halkbiliminin metin merkezli ve bağlam merkezli kuramların ve yöntemlerin kurucuları, temel paradigmaları, eleştirilen yönleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
3   Uygulamalı halkbiliminin tarihçesi ve temel kavramlarını açıklayabilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse giriş
2 Halkbilimi kuramları ve teorileri, kaynakları
3 Yapısal halkbilimi kuramları
4 Vladimir Propp'un yapısal anlatısı
5 Levi- Strauss'un yapısal çözümleme anlatısı
6 Bağlam Merkezli halkbilimi teori ve yöntemleri
7 İşlevsel Halkbilimi Kuram ve Yöntemi
8 Sözlü Kompozisyon Teorisi
9 Performans teori
10 Performans Teori ve "Halk" Kavramı
11 Halkbilimsel alan araştırması yönteminin anlatımı
12 Uygulamalı Halkbilimi araştırmaları
13 Uygulamalı Halkbilimi araştırmaları
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Assman, Jan, Kültürel Bellek, Ayrıntı Yayınevi, İstanbul 2015.
Burke, Peter, Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü, İmge Kitabevi, İstanbul 1996.
Çobanoğlu, Ö, Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Akçağ Kitabevi, Ankara 2003.
İbrayev, Şakir, Destanın Yapısı, AKM Yay., Ankara 1998.
Reichl, Karl, Türk Boylarının Destanları, TDK, Ankara 2002.
Çobanoğlu, Ö., Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş., Ankara 2002.
Coccchiara, Giuseppe, The History of Folklore in Europe. Philadelphia 1981.
Dorson, M. R. Folklore and Folklife, The University of Chicago Press, Chicago 1972.
Toelken, Barre, The Dynamics of Folklore, Hougto Mifflin Company, Boston 1979.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

yüzyüze

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

yazılı sınav

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 4 14 56
Uygulama 6 14 84
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.134
ÖK.23
ÖK.322