DERS ADI

: TÜRK HALK EDEBİYATINDA ANLATIM TÜRLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 5021 TÜRK HALK EDEBİYATINDA ANLATIM TÜRLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR CAFER ŞEN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrenciye, Türk halk edebiyatında türlere ait temel teorik ve pratik bilgileri öğretmek ve anlatım türlerinin derlenmesi ve analiz edilmesi sürecinde kullanılacak teorik ve metodolojik donanımı kazandırmak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türk halk edebiyatında türlere ait temel teorik ve pratik bilgileri öğrenir
2   Anlatım türlerinin tanımlayarak sınıflandırabilir
3   Anlatım türlerinin tematik, bağlamsal, yapısal ve işlevsel özelliklerini değerlendirebilir
4   Konuyla ilgili alan araştırması yapacak duruma gelir
5   Derlenmiş yazılı ve sözlü folklor materyallerini mukayeseli bakış açılarıyla yorumlayabilir, analiz edebilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse Giriş
2 Anlatım türlerine giriş
3 Anlatım türleri ile ilgili teoriler, yöntemler, yaklaşımlar ve yapılmış temel çalışmalar
4 Anlatım türlerinin tanımlanması ve sınıflandırılması
5 Anlatım türleri, geleneksellik ve yenilik problemi
6 Geleneksel anlatım türleri ve bağlam merkezli yaklaşımlar
7 Mit ve mitolojik anlatılar
8 Efsane ve memorat
9 Destan
10 Masal
11 Halk hikâyeleri
12 Anlatım türlerinin tematik, yapısal, bağlamsal, işlevsel özellikleri
13 Performans olarak anlatım türleri
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Arıkan, Metin, Başlangıçtan 20. Yüzyıla Kazak Jırav ve Akınları., Ankara: Gece Kitaplığı 2014. (Gözden Geçirilmiş 2. Basım)
Başgöz, İlhan, Adam Yay, Folklor Yazıları, İstanbul 1986.

Bauman, R, Story, performance, and event: Contextual studies of oral narrative. Cambridge:Cambridge University Press, 1989.

Boratav, P.N, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, 1946 Ankara.

Çobanoğlu, Ö. Âşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü, Akçağ Yayınevi, Ankara.
Çobanoğlu, Ö, Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Akçağ Yayınevi, 2003 Ankara

Eliade, M. Mitlerin Özellikleri, Simavi Yayınları, İstanbul 1993.

Ögel, B., Türk Mitolojisi I,II, TTK. Yayınları, Ankara 1989.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

yüzyüze

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

yazılı sınav

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 4 14 56
Uygulama 6 14 84
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1332
ÖK.223
ÖK.322
ÖK.432
ÖK.522