DERS ADI

: HALK BİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 5019 HALK BİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR CAFER ŞEN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrenciye alana dair temel teorik ve pratik yöntem bilgilerini sağlamak, sözlü, yazılı ve maddi kültüre dair verileri değerlendirmede izleyeceği metotları öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Halkbiliminin kapsamı, konusu, yöntem ve temel ilkelerini tanımlar.
2   Halkbiliminin tarihsel gelişimini kavrar
3   Halkbilimi teorilerini analiz eder.
4   Halkbiliminin alan araştırması yöntemlerini tanımlar, uygular ve problem çözümünde kullanır

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse Giriş
2 Sosyal bilimler ve bilgi
3 Sosyal bilimler ve halkbilimi
4 Halk bilimi ve Batı düşüncesi
5 Romantik ve milliyetçilik akımı ve halkbilimi
6 Herder, Vico ve J. J. Rousseau
7 Herder ve halka doğru hareketi
8 Erken dönem halkbilimi teorileri
9 Erken dönem halkbilimi teorilerinin genel özellikleri
10 Tarihi-coğrafi Fin yöntemi
11 Evrimsel halkbilimi teorisi ve tarihi yeniden kurma kuramı
12 Psikoanalitik halkbilimi teorisi
13 İdeolojik halkbilimi teorileri
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Assman, Jan, Kültürel Bellek, Ayrıntı Yayınevi, İstanbul 2015.
Burke, Peter, Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü, İmge Kitabevi, İstanbul 1996.
Çobanoğlu, Ö, Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Akçağ Kitabevi, Ankara 2003.
İbrayev, Şakir, Destanın Yapısı, AKM Yay., Ankara 1998.
Reichl, Karl, Türk Boylarının Destanları, TDK, Ankara 2002.
Çobanoğlu, Ö., Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş., Ankara 2002.
Dorson, M. R, Folklore and Folklife, The University of Chicago Press, Chicago 1972.
Toelken, Barre, The Dynamics of Folklore, Hougto Mifflin Company, Boston 1979.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

yüzyüze

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

yazılı sınav

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 4 14 56
Uygulama 6 14 84
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.132
ÖK.2223
ÖK.33
ÖK.434