DERS ADI

: UZMANLIK ALANI DERSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 5098 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR CAFER ŞEN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Yüksek lisans tezinin bilimsel kurallara uygun biçimde kavram, kuram,
yöntem ve teknik açılardan değerlendirmek ve bitirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrenci belirlenen konu doğrultusunda farklı kaynaklardan araştırma yapar.
2   Tezin içeriğini oluşturur.
3   Tez yazım kurallarına uygun olarak araştırma yapar ve uygular
4   Tezini hazırlar

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse Giriş
2 Tez konusunu oluşturmak için gerekli literatür taramasının yapılması
3 Tez konusunu oluşturmak için gerekli literatür taramasının yapılması
4 Tez konusunu oluşturmak için gerekli literatür taramasının yapılması
5 Tez konusunu oluşturmak için gerekli literatür taramasının yapılması
6 Araştırmaların değerlendirilmesi
7 Tez konusunun belirlenmesi
8 Belirlenen tez konusu ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi ve araştırma sürecinin takibi
9 Belirlenen tez konusu ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi ve araştırma sürecinin takibi
10 Belirlenen tez konusu ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi ve araştırma sürecinin takibi
11 Belirlenen tez konusu ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi ve araştırma sürecinin takibi
12 Belirlenen tez konusu ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi ve araştırma sürecinin takibi
13 Belirlenen tez konusu ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi ve araştırma sürecinin takibi
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

İlan Edilecektir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

yüzyüze

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

yazılı sınav

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 2 14 28
Uygulama 3 14 42
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 72

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1323455343112
ÖK.2423515455231
ÖK.3245531415411
ÖK.4425514352133