DERS ADI

: 19.YY. YENİ TÜRK EDEBİYATI METİN TAHLİLLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 5017 19.YY. YENİ TÜRK EDEBİYATI METİN TAHLİLLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR CAFER ŞEN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Amacı

19. yüzyıl Türk edebiyatında gelişen yeni türleri ve bu türleri analiz etme.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tanzimat döneminin genel özellikleri ve nesir alanında gelişen yeni türlerin teorik alt yapısı hakkında bilgi edinir.
2   Tanzimat döneminde nesir alanında gelişen yeni türlerin (makale, tiyatro, gazete vs.) özelliklerini kavrar.
3   Nesir türlerini oluşturan unsurları ve bu unsurların teorik tanımlarını kavrar.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse Giriş
2 Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı nın incelenmesi
3 Tanzimat döneminde nesir alanında gelişen yeni türler (gazete, tiyatro, makale, roman, hikâye vs.)
4 Şinasi nin makaleleri ve nesir türleri hakkındaki görüşleri
5 Namık Kemal in makaleleri, dil ve edebiyat hakkındaki görüşleri
6 Namık Kemal- Celaleddin Harzemşah Mukaddimesi ve tiyatro görüşleri
7 Ziya Paşa- Şiir ve İnşa: Tartışmalar
8 Ahmet Midhat Efendi nin dil ve edebiyat görüşleri
9 Recaizade M. Ekrem- Ta lim-i Edebiyat adlı eseri ve görüşleri
10 A.Hak Hamid Makber Mukaddimesi ve edebiyatla ilgili görüşleri
11 A.Hak Hamid in tiyatroları ve tiyatro hakkındaki görüşleri
12 Tartışmalar
13 Nesir türleri üzerine görüşler
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Akyüz, Kenan; Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri
Enginün, İnci; Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları
Kaplan, Mehmet; Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I,II, III
Kaplan, Mehmet; Hikâye Tahlilleri
Sazyek, Hakan- Esra; Yeni Türk Edebiyatında Önsözler
İlave Kaynak
Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi
Tanpınar, Ahmet Hamdi; 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

yüzyüze

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

yazılı sınav

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 4 14 56
Uygulama 6 14 84
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1434254133155
ÖK.2343522341155
ÖK.3452355331455