DERS ADI

: ESKİ ANADOLU DİL VE METİN İNCELEMESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 5014 ESKİ ANADOLU DİL VE METİN İNCELEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR CAFER ŞEN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Oğuz Türklerinin XIII. y.y.dan başlayarak özellikle Anadolu da oluşturmaya başladıkları, Selçuklular, Anadolu Beylikleri ve Osmanlılar döneminde kullandıkları Türkiye Türkçesinin bir önceki tarihi devrinin gelişimi, eserleri, yazarları ve dil özellikleriyle öğrenciye tanıtılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Dilin toplum kültürünün devamı konusundaki işlevini ve önemini kavratma
2   Arap harfleriyle yazılmış matbu ve el yazması Osmanlıca metinleri okuyabilme
3   İslam etkisi atında gelişen Türk edebiyatı hakkında bilgi edinilmesi
4   Orhun abidelerinden başlayarak Türk dilinin Anadolu da devam eden evrelerinin çeşitli başlıklar altında incelenmesi.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse Giriş
2 Oğuz Türklerinin Orta Asya daki durumları ve tarihi yazı dillerine etkisi
3 Oğuzların Anadolu ya gelişi ve Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu devresinde Oğuzların ve Oğuzcanın durumu
4 İlk yazılı ürünler ve karışık dilli eserlerin incelenmesi
5 Oğuzcanın Orta Asya yazı dilleriyle olan ilgisi., EAT nin dönemleri
6 Yunus Emre, Mevlana, Sultan Veled in eserleri, üzerinde yapılan çalışmalar ve örnek metinler
7 Beylikler Döneminin dil özellikleri ve eserleri, Beylikler Dönemi eserlerinden seçmeler
8 Osmanlıca ya geçiş döneminin özellikleri, bu döneme ait eserler, geçiş dönemine ait eserlerin tanıtılması ve örnek parçalar üzerinde çalışma/Ara Sınav
9 EAT Metinleri üzerinde incelmeler
10 EAT Metinleri üzerinde incelmeler
11 EAT Metinleri üzerinde incelmeler
12 EAT Metinleri üzerinde incelmeler
13 EAT Metinleri üzerinde incelmeler
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

ŞAHİN Hatice, Eski Anadolu Türkçesi, Akçağ Yay., 2. Baskı, Ankara 2009.
ÖZKAN Mustafa, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Türkiye Türkçesi, Filiz Kitabevi, İstanbul 2000.
GÜLSEVİN Gürer, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK Yay., Ankara 1997.
CANPOLAT Mustafa, Eski Anadolu Türkçesindeki Belirtme Durumu(accu-sativus) Ekinin Kökeni Üzerine , Türkoloji Dergisi X. Cilt, 1. Sayı, s.9-11, DTCF Yay. Ankara 1992.
ÇAĞATAY Saadet, Eski Osmanlıca Üzerine Bazı Notlar , DTCF Dergisi II/2, Ankara 1944.
GÜLSEVİN Gürer, Eski Anadolu Türkçesinde 3. Kişi İyelik Ekinin Özel Kullanılışı, Türk Dili, S.446, TDK Ankara 1990, ss.276-279.
GÜLSEVİN Gürer, Erdoğan BOZ, Eski Anaolu Türkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara 2004
KORKMAZ Zeynep, Eski Anadolu Türkçesinde Aslî Ünlü Uzunlukları , DTCF Dergisi XXVI/1-2, s.49-84.
KORKMAZ Zeynep, Eski Osmanlı Kaynaklarının Yayınında Transkripsiyonla İlgili Değerlendirmeler , Türk Dili Üzerine Araştırmalar, I. Cilt, Ankara 2003
KORKMAZ Zeynep, Eski Anadolu Türkçesi Üzerindeki Çalışmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar , Türkoloji Dergisi, Cilt VII, s.12-22, Ankara 1977.
MANSUROĞLU Mecdut, Eski Osmanlıca, Tarihi Türk Şiveleri, Mehmet Akalın, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1988.
PARLATIR İsmail, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınları, 2010.
TİMURTAŞ Faruk Kadri, Eski Türkiye Türkçesi, İstanbul 1980

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

yüzyüze

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

yazılı sınav

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 4 14 56
Uygulama 6 14 84
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1535343514525
ÖK.2543532533415
ÖK.3525253513544
ÖK.4544244542515