DERS ADI

: EDEBİYAT KURAMLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDE 5012 EDEBİYAT KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR CAFER ŞEN

Dersi Alan Birimler

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Yirminci yüzyılda gelişen ve edebi metin analizlerinde kullanılan başlıca edebiyat eleştiri yöntemlerine göre edebi metinleri analiz etme.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   20.yüzyılda gelişen metin analiz yöntemlerini bilir.
2   Edebi metin analizlerinde kullanılan başlıca edebiyat eleştiri yöntemlerine göre edebi metinleri analiz etme becerisi kazanır.
3   Türk edebiyatına ait şiir, hikâye, roman, tiyatro vb. metin örneklerini başta yapısal analiz yöntemleri olmak üzere; 20. yüzyılda gelişen başlıca metin analiz yöntemlerinin verilerini dikkate alarak inceleme becerisi kazanır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse Giriş
2 Edebiyat kuramları ve eleştiri metotlarının gelişim evreleri
3 Yansıtma kuramları ve etkileri, Yeni kuramsal gelişmeler ve yapısalcılık
4 Alımlama kuramı ve Marksist Yaklaşımlar
5 Metin Uygulamaları
6 Metin Uygulamaları
7 Göstergebilime getirilen eleştiriler
8 Paul de Man ve Yale Yapısalcılık Ekolü
9 Derrida nın ecriture, sözmerkezcilik ve sesmerkezcilik kavramları
10 Postmodern eleştiri ve Lyotard ın yüceleşme kavramı
11 Feminist eleştiri
12 Metin uygulamaları
13 Metin uygulamaları
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Moran, Berna; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri
Elbir, Bilal; Edebiyat Bilgi ve Kuramları
Mengüşoğlu, Takiyettin; Felsefeye Giriş
Wellek, Réne ;Warren, Austen; Edebiyat Teorisi
İlave Kaynak
Çetişli, İsmail; Edebiyat Sanatı ve Bilimi
Uysal, Ahmet Edip; Edebiyat Biliminin Temelleri
Ayyıldız, Mustafa; Birgören, Hamdi; Edebiyat Bilgi ve Kuramları
Filizok, Rıza; Anlam Analizine Giriş
Eagleton, Terry; Roman İncelemesi
Cömert, Bedrettin; Benedetto Croce Estetiği

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

yüzyüze

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

yazılı sınav

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 4 14 56
Uygulama 6 14 84
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12
ÖK.1125325415532
ÖK.2351553214241
ÖK.3321545155542