DERS ADI

: AİLE İŞLETMELERİ YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBA 5086 AİLE İŞLETMELERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ÖMÜR NECZAN ÖZMEN

Dersi Alan Birimler

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu ders aile kontrolunda olan işletmelerin daha iyi performans sergilemeler ile sonuçlanan rekabetçi avantaj yaratmalarını sağlayan eşsiz özelliklerini anlamak üzere tasarlanmıştır. Uzun dönemli rekabet için yönetsel fonksiyonlara, örgütsel yapıya, stratejik planlama, finansal ve pazar odaklı opsiyonlar, aile dinamikleri sahiplik, iletişim, anlaşmazlık, liderlik, güçlendirme, yönetim takım konuları ve aile işletmeleri alt sistemlerinin etkili optimizasyonu için gerekli uygulamalar üzerinde durur.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Aile işletmelerinin ekonomi üzerinde ayırt edici avantajları, potansiyeli, eşsiz yanlarını anlaması,
2   aile işletmelerinin yönetim, yönetişim, performansla ilgili dinamiklerde iş performansını artırmak için karşılaştığı kritik konuları anlaması,
3   aile işletmesinin çeşitli paydaşlarını ve iş performansı ile ilişkilerini belirleyerek aile konseyi toplantıları, aile anayasasının önemini kavraması,
4   Güven ve anlamayı oluşturmada yönetim, liderlik, iletişim ve anlaşmazlık çözümü becerilerini geliştirmesi,
5   Aile işletmelerinin devamlılığını etkileyen öngörümlenebilir engellerle başa çıkabilmek için nasıl tahminleme ve çevresel metriklerin analizini yapacağını belirleyebilmesi,
6   Aile işletmelerinin uzun dönemli performans yeteneklerini değerlendirmede akademik ve pratik bakış açısı kazanması
7   etkin bir takım üyesi olarak grup üyelerini yönetme ve yönlendirmesi,
8   Etik, kişisel, kurumsal değerler, sosyal sorumluluk davranışı farkındalığını göstermesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş, ailenin anlamı
2 Aile işletmelerinin doğası, önemi, özellikleri, eşsizliği; aile işletmeleri-diğer işletmeler
3 Aile sistemleri, bireysel roller ve ailedeki fonksiyonlar
4 Çağdaş işletme prensipleri ile geleneksel aile işletmeleri
5 Aile iletişimi, aile toplantıları, aile konseyleri, aile ofisleri, aile anayasası
6 Girişimcilik ve gelecek kuşaklar, girişimciliği yenileme
7 Aile işletmeleri yöneltme ve yönetişim
8 Ara Sınav
9 Aile ve iş planı dengesi
10 Varlık planlaması
11 Başarılı aile işletmelerinin özelliklerini tartışma başarı, gücün transferi, başarılı aile işletmeleri
12 Ailede anlaşmazlık yönetimi
13 Kurum ruhunun sürdürülmesi: yüzyıllık aile işletmelerinden dersler, büyük aile işletmelerini ayıran özellikler
14 Sunumlar ve Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Family Business, 3rd Edition by Ernesto J. Poza, South-Western Cengage Learning.
2.Zacharakis, A., Spinelli, S., & Timmons, J. (2011). Business Plans that Work: A Guide for Small Business 2/E. McGrawHill.
3.Timmons, J. & Spinelli, S. (2008). New Venture Creation: Entreprenurship for the 21st Century. McGrawHill.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Akademisyenler, aile işletmeleri uygulamacıları, psikologlar ile etkileşim ve anlatımlar, sınıf tartışmaları, alan projeleri, aile işletmeleri sahipleriyle tartışmalar, örnek olay çözümlemeleri ve sunumlar

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC* 0.40 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.20 + YYC * 0.40 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Öğrenci tipik bir işletme planının içeriğini tanımlayacaktır.
2. Öğrenci etkin stratejik planları hazırlayacaktır.
3. Öğrenci daha etkin tahminleme yapacaktır..
4. Öğrenci zorlukları aşmak ve fırsatları değerlendirmek için seçenekleri oluşturacak ve izleyecektir

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine devam zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 17 17
Sunum Hazırlama 1 8 8
Alan/saha çalışması 4 3 12
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 109

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.155555
ÖK.25555
ÖK.355
ÖK.455554
ÖK.54
ÖK.65545
ÖK.75
ÖK.855