DERS ADI

: GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI GELİŞTİRME

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBA 5084 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ÖMÜR NECZAN ÖZMEN

Dersi Alan Birimler

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Dersin amacı, girişimcilik, iş kurma için gereklilikler; işletme planı geliştirme ve var olan çevrenin analizine ilişkin temel kavramlarının anlaşılmasını sağlamaktır. Ders, öğrencilerin yeni bir işletme yaratma, kurma ve çalışmasını sağlama bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmesini mümkün kılmaktadır. Bu ders KOSGEB Destek Programı Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile eş değer olup dersten başarılı olan öğrencilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir. Bu belge ile öğrencilere kurmayı planladıkları işler için KOSGEB den destek sağlanabilecektir. Katılım Belgesi ve KOSGEB desteği yalnızca Türk uyruklu öğrencilere verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Karmaşık bir çevrede nasıl işletme kurulacağını anladığını göstermesi.
2   İşletme kurmanın fırsatları ve risklerini anlama becerisini göstermesi.
3   Bir işletmeyi yürütmek için üretim, muhasebe, finans, pazarlama ve insan kaynakları gibi fonksiyonlar ve departmanlar arasındaki ilişkiyi anlama becerisini değerlendirmesi.
4   Olası girişimcilik için yapılacak işletme planını geliştirmesi ve uygulaması.
5   İşletme planına bağlı olarak özellikli, ölçülebilir, uygulanabilir, güvenilir ve zamanı belirlenmiş amaçlar belirlemenin ihtiyacını anladığını değerlendirmesi.
6   Girişimi büyütmek için nasıl tahminleme yapılacağını ve çevresel ölçütlerin nasıl analiz edileceğini anladığını göstermesi.
7   Sözlü/yazılı iletişim yetkinliğini geliştirmesi ve bir düşünceyi geliştirip savunabilmesi.
8   Etkin bir takım üyesi olarak grup üyelerini yönetme ve yönlendirmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Girişimcilik ve İş Planı, İş Fikrinin Üretilmesi
2 İş Fikirlerinin Sunulması ve Geribildirim, Girişimci Ekosistem Kültürü, Şirket Kültürü
3 Yeni İş Kurulması, Girişimcilik Çeşitleri
4 Pazar araştırması ve Pazarlama Planı
5 Pazarlama Planı Alan Çalışması
6 Üretim Planlaması
7 Yenilikçilik, Yeni Ürün, Yeni Hizmet, Yeni İş Geliştirme
8 Ara Sınav
9 İnsan Kaynakları ve Yönetim Planlaması, Girişimci Teşebbüslerde İnsan Varlıklarının Oluşturulması
10 İnsan Kaynakları ve Yönetim Planı Alan Çalışması
11 Finansal Planlama, Yeni Girişimlerin Finansmanı
12 Girişimcilik ve Yenilikçilikte Yasal Yapılar ve Yasal Konular
13 E-ticaret Modelleri ve Teknolojik Girişimler
14 Sunumlar ve Değerlendirme, Atölye

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1.Kuratko, D. F. & Hodgetts, R. (2006). Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice.Cengage Learning.
2.Zacharakis, A., Spinelli, S., & Timmons, J. (2011). Business Plans that Work: A Guide for Small Business 2/E. McGrawHill.
3.Timmons, J. & Spinelli, S. (2008). New Venture Creation: Entreprenurship for the 21st Century. McGrawHill.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Sınıf içi tartışmalar
2. Sunumlar

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Öğrenci tipik bir işletme planının içeriğini tanımlayacaktır.
2. Öğrenci etkin stratejik ve uygulamaya koyma planları hazırlayacaktır.
3. Öğrenci daha etkin tahminleme yapacaktır.
4. Öğrenci süreci ve planlamanın zaman ölçeğini yönetecektir.
5. Öğrenci zorlukları aşmak ve fırsatları değerlendirmek için seçenekleri oluşturacak ve izleyecektir

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine devam zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Alan/saha çalışması 4 3 12
Sunum Hazırlama 1 8 8
Ödev Hazırlama 1 17 17
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 109

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.1553155
ÖK.25542
ÖK.32
ÖK.455412
ÖK.52
ÖK.642
ÖK.7
ÖK.8