DERS ADI

: İŞLETME STRATEJİSİ VE SİMÜLASYON

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBA 5080 İŞLETME STRATEJİSİ VE SİMÜLASYON ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR BURCU İLTER

Dersi Alan Birimler

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı üretim, pazarlama, muhasebe, finans, İKY, yönetim ve bilgi sistemleri işlevsel alanları ile ilgili elde edilen işletme bilgi ve yöntemlerini bütünleştirmektir. İşletmenin bütün alanları (muhasebe, finans, pazarlama, insan kaynakları, bilgi sistemleri) ve faaliyet gösterdiği endüstri ve rekabetçi çevre, uzun dönemli yönelimleri ve stratejileri, kaynakları ve yetkinlikleri, başarı koşulları ve işletme politika ve stratejilerini analiz etme üzerinde yoğunlaşır. Ulusal ve uluslararası işletme çevresine odaklanarak problem tanımlama, strateji oluşturma ve uygulama, değerlendirme ve stratejik karar alma sürecindeki analitik yetenekleri geliştirme ve uygulama için olanaklar sağlama üzerinde durur. Son olarak stratejik yönetim kararlarının sosyal, ahlaki ve etik sonuçlarını inceler.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Uzun vadeli şirket performansını sürdüren kilit kararları analiz etmek için işletme ile ilgili terimler, kavramlar, modeller ve fonksiyonların ilişkilerini anlayabilme,
2   İşletme faaliyetleri hakkında stratejik düşünme kapasitesini geliştirebilme,
3   Stratejik ve genel yönetim metod, araç ve tekniklerini önerme, savunma, formule etme, uygulama ve etkin bir stratejik analizde kullanabilme,
4   Çeşitli sektörlerde ve rekabetin yoğun olduğu durumlarda stratejik seçenekleri dikkatlice sorgulayarak , sağlam ve etik stratejik kararlar vermek için stratejik analiz gerçekleştirme becerisi geliştirme,
5   Üst yönetimin gerektirdiği sorunlara geniş açıdan bakma becerisi kazanabilme,
6   Simulasyonda problem çözme takımının bir parçası olarak ortak kararlara ulaşmak için uygun sosyal yetkinlik ve davranışları geliştirebilme,
7   Farklı bağlamda doğru mantıklı ve uygun tarzda fikirleri sunarak sözlü ve yazılı işletme iletişim becerisi geliştirebilme,
8   Ahlaki ilkeler, kişisel değerler ve şirket değerleri, sosyal sorumlu davranışlar hakkında farkındalık ve anlayış sergileyebilmektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş, İşletme politikaları fonksiyonları, stratejik yönetim süreci
2 Stratejik plan geliştirme ve standartları seçme, strateji ve rekabetçi avantaj
3 Temel, iş, fonksiyonel, kurumsal, uluslararası stratejiler
4 Pazar araştırması ve Pazarlama Planı
5 Üretim Planlaması
6 Kurum kültürü, yönetim, insan kaynakları planlaması
7 Finansal planlama
8 Finansal planlama ve Vize
9 Sunum ve analiz
10 Sunum ve analiz
11 Sunum ve analiz
12 Sunum ve analiz
13 Sunum ve analiz
14 Yönetim Kurulunda sunumlar ve değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Simulasyon malzemeleri
Ek olarak simulasyonun seçilmiş konusu için malzemeler
Gerekli/istenen evrak

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Sınıf içi tartışmalar
2. Sunumlar
3. Örnek olay

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC* 0.40 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.20 + YYC * 0.40 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Dört yazılı ödev (iç ve dış analiz çalışması ve işletme planı) ve simülasyon sonuçları
2. Sınıf tartışmaları
3. Örnek olay analizi
4. Sunum hazırlama, kavrayış, bilgi, yapılandırma kapasitesi, sözlü iletişim yetenekleri, sorulara cevap verme ve tartışmayı yönetme üzerinden değerlendirme.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine devam zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır
3. Öğrencilerin sınıf tartışmalarına aktif olarak katılmaları beklenmektedir.
4. Öğrencilerin derse zamanında gelmeleri beklenmektedir.
5. Simule edilen şirketlerle ilgili sınıfta yapılacak dersten ve takımların oluşmasından sonra öğrencilerin dışarıda faaliyet yürütmeleri gerekmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 7 3 21
Uygulama 7 3 21
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 6 2 12
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Ödev Hazırlama 7 4 28
Sunum Hazırlama 6 4 24
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 131

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.15555
ÖK.255
ÖK.355
ÖK.4554
ÖK.55555
ÖK.655
ÖK.7554
ÖK.8545