DERS ADI

: İŞLETME FİNANSMANI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBA 5047 İŞLETME FİNANSMANI ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR PINAR EVRİM MANDACI

Dersi Alan Birimler

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı rasyo analizi, finansal planlama, değerleme, sermaye bütçeleme ve finansal karar verme için sermaye maliyeti gibi işletme finansı ile ilgili kavramları ve analitik teknikleri gözden geçirmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İşletme finansının rolünü anlamak için iş çevresini tanımlayabilmesi
2   Rasyo analizi kullanarak bir şirketin finansal performansını yorumlayabiliyor olması
3   Uzun dönemli finansal planlama için proforma bilanço ve gelir tablosunu oluşturabilmesi
4   Likidite, karlılık ve risk arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için kısa dönemli finansal yönetim ve net çalışma sermayesini tanımlayabiliyor olması
5   Borç ile finansman ve özsermaye ile finansman için hisse senetleri ve tahvillere basit değerleme modellerini uygulayabiliyor olması
6   Farklı tipteki nakit akışlarına zaman değeri tekniklerini uygulayabilmesi, paranın zaman değerinin önemini kavramış olması
7   Finansal varlıklara yatırım kararlarını verebilmek için risk ve getiri ölçüm tekniklerini uygulayabilmesi
8   Sermaye bütçeleme teknikleri ile bir işletmenin uzun dönemli yatırım projelerini yorumlayabilmesi
9   Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini hesaplayabilmek için özsermaye ve borcun maliyetini belirleyebiliyor olması gerekmektedir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İşletme Finansına Giriş
2 Paranın Zaman Değeri
3 Tahvil, Tahvil Değerlemesi ve Faiz Oranları
4 Risk, Getiri ve Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli
5 Hisse Senedi, Hisse Senedi Değerlemesi, Hisse Senedi Piyasasında Denge
6 Sermaye Maliyeti
7 Vize Sınavı
8 Sermaye Bütçelemesi Temelleri: Nakit Akımlarını Değerlendirme
9 Nakit Akımlarının Tahmini ve Risk Analizi
10 Finansal Tablolar, Nakit Akımları ve Vergiler
11 Finansal Tablo Analizi
12 Finansal Planlama ve Finansal Tablo Öngörümlemesi
13 Çalışma Sermayesi Yönetimi
14 Tekrar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt, Financial Management: Theory and Practice, 12e, Thomson Southwestern, 2008.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, problem çözme ve sunumlar

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1.Öğrenciler rasyo analizi ile bir şirketin finansal performasını yorumlayacak,
2. Öğrenciler proforma finansal planlar hazırlayacak,
3.Öğrenciler kısa dönemli finansal yönetim ve net çalışma sermayesini tanımlayacak,
4. Öğrenciler yatırım kararları için paranın zaman değeri tekniklerini uygulayacak,
5. Öğrenciler menkul kıymet yatırım kararlarında risk ve getiri ölçüm tekniklerini uygulayacak,
6. Öğrenciler hisse senedi ve tahvillere basit değerleme modellerini uygulayacak,
7. Öğrenciler sermaye bütçeleme tekniklerini birbirinden ayırt edecek,
8. Öğrenciler bir şirketin sermaye maliyetini belirleyecek

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. İntihal disiplin işlemi ile sonuçlanacaktır.
2. Derslerin en az yüzde 70 ine devam etmek zorunludur.
3. Tüm ödevler zamanında teslim edilmedikleri takdirde kabul edilmeyecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. M. Banu Durukan
E-mail: banu.durukan@deu.edu.tr
Tel: 0232 3018248

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 12:00-13:00 ya da randevu ile.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 12 2 24
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 136

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.155553555
ÖK.255553555
ÖK.355553555
ÖK.455553555
ÖK.555553555
ÖK.655553555
ÖK.755553555
ÖK.855553555
ÖK.955553555