DERS ADI

: İSTATİSTİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBA 5078 İSTATİSTİK ZORUNLU 3 0 0 3

Dersi Veren Birim

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ BANU DEMİREL

Dersi Alan Birimler

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere araştırma problemlerine ilişkin yetkin bir araştırma metodolojisi oluşturmak, veri toplamak, verileri analiz etmek, yorumlamak ve sonuçları aktarmak için gerekli altyapıyı sağlamaktır. Ders aynı zamanda araştırma süresince toplanan verilerin analizinde istatistiğin kullanılma yollarını sunarak, istatistik ve araştırma yöntemleri arasındaki bütünleşmeyi göstermektedir. Bu derste çoğunlukla, araştırma tasarımının metodolojik yönü ile ileri düzey istatistiksel kavramlar ve teknikleri üzerinde durulacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Nicel ve nitel yöntemleri kullanarak, belirli bir probleme uygun bir araştırma tasarımı yapabilmek.
2   Farklı yöntemler kullanarak veri toplayabilmek.
3   Veri yapılarını tanıyabilmek ve yorumlayabilmek.
4   Gerçek durumlar üzerinde tam bir analiz yapabilmek ve çözümler geliştirebilmek ve bir yazılım yardımıyla elde edilen sonuçları yorumlayabilmek.
5   Teknik olmayan kişilerin anlayabileceği şekilde elde edilen istatistikleri grafiksel ve sözel olarak düzenleyebilmek ve sunabilmek.
6   Araştırmayı değerlendiren ve sonuçları net şekilde aktaran bir raporu hazırlayabilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Araştırma Türleri: Kantitatif ve Kalitatif Araştırmalar
2 Veri Toplama Yöntemleri: Birincil Veri Toplama (Anket Araştırması - Odak gruplar - Mülakat)
3 Verilerin İncelenmesi, İstatistiksel Yorumlama tekniklerinin tekrarı, Güvenirlik ve Geçerlilik
4 İki Değişkenli İlişki Ölçütleri
5 Deney Tasarımının mantığı İkiden fazla düzeyi olan Bağımsız Değişkenler ile Deney Tasarımı
6 Karmaşık Deney Tasarımları Yarı-Deneysel ve Tek-Faktörlü Tasarımlar
7 Varyans Analizi / Manova / Mancova / Ancova
8 Vize Sınavı
9 İkincil Verilerin Kullanımı ve Veri Yapılarının Keşfi
10 Çoklu Regresyon Analizi
11 Zaman Serisi Modelleri ve Çoklu Regresyon Modelleri ileÖngörümleme Yargısal Öngörümleme Yöntemleri
12 Araştırma Raporunun Yazımı ve Sunumu
13 Araştırma Projelerinin Sunumları
14 Araştırma Projelerinin Sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Research Methods for Business Students. Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill (2012). Pearson Education. 6th Edition.
Statistics for Business and Economics. Paul Newbold, W. L. Carlson and B. Thorne, 7th Ed. or later Ed., Prentice-Hall.
Multivariate Data Analysis. Joseph F. Hair, William C. Black, Barry J. Babin and Rolph E. Anderson, 7th Edition, 2009, Pearson Education.
Research Methods and Statistics: A Critical Thinking Approach, Sherri L.Jackson, (2012). Wadsworth - Cengage Learning, 4th edition.

Bazı ders kaynakları, farklı kitaplardan ve bilimsel makalelerden seçilecektir.

Diğer ders materyalleri:
Yazılım: Minitab, SPSS ® (Statistical Package for Social Sciences)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler,Sınıf içi tartışmalar, Bilgisayar uygulamaları, Ödevler, Projeler

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Dersler, kavramanın ek açıklamalar ve örneklerle önemli ölçüde pekiştirildiği bir ortamda araştırma tasarımları ile ileri düzey istatistik kavramlarının ve yöntemlerinin aktarımına yöneliktir.
2. Sınavlar, gerçek problemlere uygun yönteminin belirlenmesi ve uygulanması becerisini ölçecektir. Her sınav sınıf materyallerini kapsayacak ve ödev olarak verilen alıştırmalar, sınıf materyallerindeki sorular ve sınıfta işlenen ek öğelere benzer problemleri içerecektir.
3. Her öğrencinin, geliştirdiği kavram ve becerilerini, kişisel ya da profesyonel ilgi alanına giren bir konuya uygulamasına imkân veren bir bağımsız Araştırma Projesi hazırlaması gerekmektedir. Her hafta kitap üzerinden ilerlendikçe ve yeni teknikleri tanıtıldıkça öğrenciler bu yeni becerilerini projelerine uygulayacaklardır. Dönem sonunda öğrenciler, profesyonel bir dergide ya da populer bir medyada yayınlanabilecek düzeyde oldukça kapsamlı bir araştırma tamamlamış olacaktır.
4. Öğrenciler araştırma projesini tamamlayarak gerçek problemlere yönelik uygun araştırma ve istatistik yöntemlerinin belirlenmesi ve bunların uygulanması üzerinden analitik ve iletişim becerilerini geliştirecektir. Araştırma raporları ve sunumlar, öğrencilerin sonuçları aktarırken istatistik dilini kullanma yetkinliklerini geliştirecektir.
5. Araştırma Raporları, dersin öğretim üyesi tarafından notlandırılacak ve raporlar, konunun açık şekilde anlaşılmış olması, ele alış ve tartışmanın özgünlüğü, sonuçların doğruluğu, rapor içeriğinin kapsamlılığı ve analizin derinliği, netlik ve organizasyon, format, noktalama, gramer gibi sunum mekanikleri ve görsellerin kaliteleri üzerinden değerlendirilecektir.
6. Öğrenci katılımından elde edilecek puan, (i) derslere katılım durumuna, (ii) öğrencinin ders esnasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve (iii) olumlu bir öğrenim ortamının yaratılması için öğrencinin sağladığı katkıya bağlı olacaktır.
7. İki not arasındaki sınırda olan öğrenciler için iyi bir katılım, notunuzu bir üst düzeye taşıyabilir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü kopyacılık eylemi disiplin soruşturması açılması ile sonuçlandırılacaktır.
3. Derse katılmamış olmak ev ödevinin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazeret olarak değerlendirilmeyecektir.
4. Geciken araştırma projelerinde gecikilen her gün için bir harf notuna denk puan düşüşü olacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

aysun.kapucugil.deu.edu.tr
oda # 126/A
Ofis tel: 232.3018286

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 1 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Web'de Tarama ve Kütüphane Çalışması 3 2 6
Ödev Hazırlama 5 2 10
Sunum Hazırlama 1 3 3
Final Sınavı 1 1,5 2
Vize Sınavı 1 1,5 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 85

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.13555
ÖK.2355
ÖK.3555
ÖK.4555
ÖK.555
ÖK.655