DERS ADI

: ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBA 5076 ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR PINAR EVRİM MANDACI

Dersi Alan Birimler

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Uluslararası para sisteminin tarihçesi, çok uluslu işletmelerin finansal karar alma sürecinde yaşanan problemler ve uygulanan teknikler, döviz piyasalarının analizi, ödemeler dengesi, uluslararası parite koşulları, döviz piyasalarında riskten korunma ve türev ürünleri kullanımı konularında yetkinlik kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Uluslararası para sisteminin tarihini altın sistemi, Bretton-Woods, karma system, ve Avrupa para sistemini dikkate alarak anlatabilmek
2   Ülke riskini etkileyen sosyal, kültürel ve ekonomik faktörleri, para krizlerine sebep olan ana nedenler ve mekanizmalar ışığında açıklayabilme
3   Serbest dalgalanma, kontrollü dalgalanma ve sabit döviz kuru sistemlerini göz önüne alarak döviz kurlarını etkileyen faktörleri tanımlayabilmek
4   Mal ve sermaye akımlarının yerel ve uluslararası piyasalardaki etkileşimini açıklayarak bu etkileşimin ödemeler dengesi bilançosunda yansıtılabilmesini tanımlayabilmek
5   Para ve faiz arbitraj olanaklarını belirleyerek elde edilebilecek arbitraj karını hesaplayabilmek
6   Spot döviz kurları, forward döviz kuları, enflasyon oranları ve faiz oranları arasındaki teorik ilişkileri göz önüne alarak Satın Alma Gücü Paritesini, Fisher Etkisini, Uluslararası Fisher Etkisini, Faiz Oranı Paritesini ve Forward Kurları açıklayabilmek
7   Kur riski yönetiminde döviz future, opsiyon ve swap sözleşmelerinin kullanımını açıklayabilmek
8   İşlem ve Ekonomik Etkinin Ölçümü ve Yönetiminde kullanılan korunma yöntemlerini tanımlayabilmek
9   Döviz kuru değişimlerinin yarattığı ekonomik sonuçlara karşı kullanılan pazarlama, üretim ve finansal stratejilerini tanımlayabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Çokuluslu Finansal Yönetime Giriş
2 Döviz Kurlarının Belirlenmesi
3 Uluslararası Para Sistemi ve Finansal Krizler
4 Ödemeler Dengesi Bilançosu
5 Ülke Riski Analizi
6 Döviz Piyasası
7 Uluslararası Finansta Temel Parite Koşulları ve Kur Tahminleri
8 Vize Sınavı
9 Döviz Futures ve Opsiyon Piyasaları
10 İşlem Etkisi Ölçümü ve Yönetimi
11 Ekonomik Etkinin Ölçümü ve Yönetimi
12 Uluslararası Mali Piyasalar
13 Faiz Riski Yönetimi Araçları
14 Tekrar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Shapiro, A., (2009). Multinational Financial Management, 9th Edition, John Wiley & Sons.
2. Eun, C., Resnick, B. (2008). International Financial Management, 5th Edition, McGraw-Hill.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler, sınıf içi tartışmalar örnek olay çalışması, grup çalışması

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.30 + YYC * 0.40 + YYS* 0.30
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.30 + YYC * 0.40 + BUT* 0.30


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Öğrenciler Uluslararası Para Sistemini tanımlayacaklardır.
2. Öğrenciler döviz kuru sitemlerinin belirlenmesinde serbest döviz kuru sistemi, kontrollu döviz kuru sistemi, hedef bölge anlaşmaları ve sabit döviz kuru sistemlerinin farklılığını ayırd edebilecektir.
3. Öğrenciler uluslararası finansal çevreyi açıklayabilecektir. (Örneğin finansal krizlerin kaynagı ve etkileri)
4. Öğrenciler döviz piyasalarının yapısını bilecektir.
5. Öğrenciler döviz arbitraj fırsatları ile ortaya çıkan karı hesaplayabilecektir.
6. Öğrenciler ulusal ekonomik davranış ile uluslararası mal ve sermaye hareketi arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilecektir.
7. Öğrenciler Satın alma gücü paritesi, Fisher etkisi, uluslararası Fisher etkisi, Faiz arbitrajı ve forward kurları açıklayabilecektir.
8. Öğrenciler finansla türevlerin döviz kuru riskinden korunmada nasıl kullanılabileceğini açıklayabileceklerdir.
9. Öğrenciler işlem ve ekonomik etkiden korunmada çeşitli korunma yönetemlerini ortaya koyabilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
2. Derse devam % 70 oranında zorunludur.
3. Bütün ödevler zamanında teslim edilmelidir. Zamanında teslim edilmeyen ödevler kabul edilmeyecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 4 4
Sunum Hazırlama 1 4 4
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 110

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.14445553
ÖK.24445553
ÖK.34445553
ÖK.44445553
ÖK.54445553
ÖK.64445553
ÖK.74445553
ÖK.84445553
ÖK.94445553