DERS ADI

: STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBA 5011 STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DR.ÖĞR.ÜYESİ SUMEYRA DUMAN

Dersi Alan Birimler

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin, pazarlama stratejilerinin gerçek yaşama uygulanmasını anlamalarını sağlamaktır. Ders, öğrencilerin pazarlama bakış açısıyla rekabet ve endüstri analizinin farkına varmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İşletmeler içinde temel pazarlama stratejilerini anladıklarını göstereceklerdir.
2   Ödevlerle pazarlama stratejilerini uygulayacakları ve analiz edeceklerdir.
3   Örnek olay çalışmalarıyla gerçek pazarlama uygulamalarını açıklayacaklardır.
4   Bir takımın parçası olarak etkili biçimde çalışacak ve hem kendileri hem de grubun tamamı için verimli bir biçimde karşılıklı etkileşimde bulunacaklardır.
5   Bir rapor sunarak yüksek iletişim becerileri göstereceklerdir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 GİRİŞ-
2 Pazarlama Stratejileri, Çevre Analizi, Pazarlama Araştırmaları
3 ÖDEV 1
4 Müşteri Değeri
5 Tüketici Davranışı
6 ÖDEV 2
7 Bölümleme, Hedefleme, Konumlandırma
8 ÖDEV 3
9 Ürün ve Hizmetler
10 Fiyat
11 ÖDEV 4
12 Dağıtım
13 Tutundurma

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Kotler, P. & Keller, K. L. (2016), Marketing Management, Global Edition, 15th Edition, NJ: Pearson.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, proje, sunum, vize sinavi, final sinavi.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Vize ve final sınavları ders kitabının ve derste anlatılanların anlaşılmasına, sentezine ve değerlendirmesine dayalı olacak ve yazılı sorulardan oluşacaktır.
2. Gruplar seçtikleri bir firmanin pazarlama stratejilerini tanımlayacaklar ve bu stratejiler için bir pazarlama planı tasarlayacaklardır.
3. Sunumlar, hazırlama, anlama, bilgi, yapılandırma kapasitesi, sözlü iletişim becerileri, sorulara yanıt verebilme ve tartışmayı yönetebilme kabiliyeti üzerinden değerlendirilecektir

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70'ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin sınıf içi tartışmalara aktif olarak katılmaları beklenmektedir.
4. Öğrencilerin derse zamanında gelmeleri beklenmektedir.
5. Tüm öğrencilerin dersten önce hazırlık yapmaları beklenmektedir.
6. Tüm öğrencilerin cep telefonlarıyla ilgili davranış kurallarına uymaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. Sumeyra Duman
e-posta: sumeyra.duman@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 131

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55