DERS ADI

: ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBA 5066 ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT BİLGE AYKOL

Dersi Alan Birimler

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, endüstriyel pazarların kendilerine özgü özelliklerini analiz etmek ve bu özelliklerin bu pazarlarda faaliyet gösteren firmalar için önemini derinlemesine incelemektir. Ders, ayrıca, firmaların karşılaştığı belirli konu ve sorunların anlaşılmasını sağlamayı, bu sorunları analiz etmeye ve onlara karşılık vermeye yarayan araçların ve kavramların öğrenilmesini, endüstriyel pazarlardaki zorlukların temeli olan mekanizmaları tanımlama ve analiz etme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Endüstriyel pazarların kendilerine özgü özelliklerini analiz etmek için endüstriyel pazarlar ve tüketici pazarları arasındaki farkları ortaya koyacaklardır.
2   Endüstriyel pazarların özelliklerine uygun etkili pazarlama stratejileri geliştirebilmek için endüstriyel satın alma davranışını ve sürecini yorumlayacaklardır.
3   Etkili endüstriyel pazarlama planları geliştirebilmek amacıyla endüstriyel pazarlarda değer teklifinin kritik bileşenlerini tanımlayacaklardır.
4   Alıcılar ve satıcılar arasında uyumlu ilişkiler kurabilmek için alıcı-satıcı ilişkilerinin yürüme biçimini keşfedeceklerdir.
5   Analize dayalı olarak gerçek yaşamdaki pazarlama problemlerine çözümler önereceklerdir
6   Bir takımın parçası olarak etkili biçimde çalışacak ve hem kendileri hem de grubun tamamı için verimli bir biçimde karşılıklı etkileşimde bulunacaklardır.
7   Bir rapor sunarak yüksek iletişim becerileri göstereceklerdir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İşletme pazarlarının özellikleri
2 Endüstriyel müşteri davranışı
3 İşletme pazarlarının bölümlenmesi
4 Pazarlama strateijisi geliştirme: Ürün
5 Pazarlama strateijisi geliştirme: Fiyat
6 Pazarlama strateijisi geliştirme: Dağıtım
7 Pazarlama strateijisi geliştirme: Tutundurma
8 Vize sınavı
9 Alıcı-satıcı ilişkileri
10 Alıcı-satıcı ilişkileri
11 Konuk konuşmacı
12 Konuk konuşmacı
13 Dönem ödevi sunumları
14 Dönem ödevi sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ford, D., Gadde, L., Hakansson, H., & Snehota, I. (2006). The Business Marketing Course: Managing in Complex Networks, Wiley: West Sussex.
Ford, D., Gadde, L., Hakansson, H., & Snehota, I. (2011). Managing Business Relationships, Wiley: West Sussex.
Dwyer, F.R. & Tanner, J. (1999). Business Marketing, McGraw Hill: USA.
Rangan, V.K. & Isaacson, B. (1994). Business Marketing Strategy: Concepts and Applications. Irwin, USA.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, örnek olay analizi, proje, sunum

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYC* 0.20 + YYS * 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYC * 0.20 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Vize ve final sınavları ders kitabının ve derste anlatılanların anlaşılmasına, sentezine ve değerlendirmesine dayalı olacak ve yazılı sorulardan oluşacaktır.
2. Grup projesi, bilgilerin, belirli bir firmanın karşılaştığı bir işletmeler arası pazarlama probleminin analizine ve çözümüne uygulanması üzerinden değerlendirilecektir. Gruplara iki alternatif sunulmuştur:
a) Tedarikçisi ile yaşadığı sorunları anlatabilecek perakendeci/ toptancı konumundaki bir firmayla iletişim kurabilirler.
b) Dağıtıcısı ile yaşadığı sorunları anlatabilecek üretici konumundaki bir firmayla iletişim kurabilirler.
Her grup, incelemeye karar verdiği konuyu ve planladığı analizi içeren bir sayfalık açıklamayı verecektir. Bu açıklamada ayrıca, konuyu incelemek için kullanılacak bilgi kaynakları da yer alacaktır. Bir grup projesinin; a) sorunu ve önemini açıkça tanımlaması; b) konuyla veya sorunla ilgili müşterilerin, rekabetçi ve örgütsel çevrenin tam bir analizini içermesi; ve c) problemi veya konuyu ele almak için gerekli olan önerileri sunması gerekmektedir.
3. Sunumlar, hazırlama, anlama, bilgi, yapılandırma kapasitesi, sözlü iletişim becerileri, sorulara yanıt verebilme ve tartışmayı yönetebilme kabiliyeti üzerinden değerlendirilecektir

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Öğrencilerin sınıf içi tartışmalara aktif olarak katılmaları beklenmektedir.
4. Öğrencilerin derse zamanında gelmeleri beklenmektedir.
5. Tüm öğrencilerin dersten önce hazırlık yapmaları beklenmektedir.
6. Tüm öğrencilerin cep telefonlarıyla ilgili davranış kurallarına uymaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

bilge.aykol@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Duyurulacaktır.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Ödev Hazırlama 1 15 15
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 110

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55
ÖK.65
ÖK.75