DERS ADI

: TİCARET HUKUKU

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBA 5052 TİCARET HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT AYŞE GÜL KÖKKILINÇ

Dersi Alan Birimler

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin ticaret hukukunun temel kavram ve kurumları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ticari işletme, şirketler ve kıymetli evrak hukukunun kavram ve kurumlarını öğrenmeleri
2   Ticaret Hukuku uygulamasından doğan sorunları tespit edebilmeleri,
3   Ticaret Hukuku uygulamasından doğan sorunları önleme ve çözme becerisini edinmeleri.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ticari işletmenin tanımı, unsurları, ticari işletme türleri, ticari işletmenin malvarlığı, ticari işletmede merkez ve şube kavramları
2 Ticari İşletme İle İlgili Önemli Bazı Hukuki İşlemler: Ticari işletmenin devri; Ticari işletme rehni
3 Ticari işin tanımı, bir işin ticari iş sayılmasının sonuçları - Ticari hüküm tanımı ve uygulanma sırası
4 Tacir kavramı (gerçek ve tüzel kişilerde), tacir sıfatının kazanılması ve kaybı. Tacir sıfatına bağlanan sonuçlar
5 Tacir yardımcıları, Ticaret sicili, Ticari defterler, Ticaret unvanı, işletme adı, marka, patent, haksız rekabet
6 Şirketler Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler, Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel İlkeler Genel Hükümler, Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi, Tip (Nevi) Değiştirmesi, Bölünmesi, Şirketler Topluluğu
7 Şirket Tipleri, Şahıs Şirketleri Adi Şirket - Ticaret Şirketleri; Şahıs Şirketleri, Sermaye Şirketleri; Kollektif Şirket, - Komandit Şirket
8 Vize
9 Sermaye Şirketleri I Anonim Şirketler; Kuruluş Anonim Şirketler; Organlar, Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve Denetçiler
10 Sermaye Şirketleri II Anonim Şirketler; Pay, Pay Sahibi, Pay Sahibinin Hukuki Statüsü
11 Sermaye Şirketleri III Anonim Şirketler; Bilanço, Defterler, Acz Hali, İflas, Tasfiye, Sona Erme
12 Sermaye Şirketleri IV Paylı Komandit Şirket - Limited Şirket; Tanım, pay sahipleri, sermaye, sorumluluk
13 Seramaye Şirketleri V Anonim Şirketlerde Denetim - Bağımsız Denetçi - Sorumluluk - Dürüst Resim İlkesi
14 Kıymetli evrak hukukuna giriş - Kambiyo Senetleri: Bono, poliçe, çek

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Mehmet Bahtiyar, Ticari İşletme Hukuku, 2011 Şubat.
2. Doğan Şenyüz, İ.Yılmaz Aslan, Mevci Ergüb, İşletme Hukuku, Bursa 2009.
3. Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Ersin Çamoğlu, İstanbul 2010.
4. Kıymetli Evrak Hukuku-Ders Notları.
5. Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, Hasan Pulaşlı, 2012.
6. Turhan Esener-Ömür Yarsuvat, Turkish Business Law 2, İstanbul 2000.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, tartışma.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC * 0.30 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Ticaret hukukunun kavram ve kurumları hakkında edinilen bilgiler
2. Bu bilgileri hukuki sorunlara uygulayabilme ve sorun çözme

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Ticaret hukukunun kavram ve kurumları hakkında edinilen bilgiler
2. Bu bilgileri hukuki sorunlara uygulayabilme ve sorun çözme
3. Sınıf içi tartışmalara katılma

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 99

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.13
ÖK.231
ÖK.3331