DERS ADI

: FİNANSAL MUHASEBE VE YÖNETİM MUHASEBESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBA 5045 FİNANSAL MUHASEBE VE YÖNETİM MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR PINAR EVRİM MANDACI

Dersi Alan Birimler

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri yorumlamak, etkin finansal raporlama için uygun muhasebe politikalarını seçilme ve temel mali tablolar hazırlama becerisini kazandırmaktır. Ayrıca, ders maliyet muhasebesi uygulamaları ve bütçeleme süreci ile ilgili detaylı bilgi vermektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Finansal raporlamanın amacını, finansal tabloların unsurlarını ve önemli muhasebe varsayım ve ilkelerin açıklayabilmek
2   Sağlanan bilgileri anlamak ve karşılaştırmak amacıyla temel mali tabloları düzenleyebilmek
3   Varlık, yükümlülük ve özsermaye değerleme ve raporlamasını açıklayabilmek
4   Planlama ve performans değerlendirme amaçlı olarak statik ve esnek bütçe hazırlayıp, kullanabilmek
5   Türlü operasyonel kararlarda bulunabilmek için muhasebe ve maliyet analizleri gerçekleştirebilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
2 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
3 Muhasebe Çevrimi
4 Finansal Tabloların Hazırlanması
5 Nakitakışı
6 Stok ve Maliyet Akış Varsayımlar
7 Finansal Varlıklar
8 Vize
9 Maddi Duran Varlıklar ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 Planlama için Bütçeleme Süreci
12 Performans Değerlemesi için Bütçeleme Süreci
13 İş Birimi Performans Ölçümü
14 Tekrar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Kimmel, Weygandt and Kieso (2009). Accounting, Tools for Business Decision Making. John Wiley & Sons, Inc.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, tartışma, vaka çalışmaları, problem çözme.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Öğrenciler genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini tanımlayıp, karşılaştıracak
2. Öğrenciler temel mali tablolar hazırlayıp analiz edecek
3. Öğrencilerin farklı finansal raporlama öğelerinin değerleme ve raporlama özelliklerini inceleyecek
4. Öğrenciler statik ve esnek bütçe oluşturup, değerlendirecek
5. Öğrencilerin türlü operasyonel kararlar için maliyet analizleri gerçekleştirecek

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. İntihal disiplin işlemi ile sonuçlanacaktır.
2. Derslerin en az yüzde 70ine devam etmek zorunludur.
3. Tüm ödevler zamanında teslim edilmedikleri takdirde kabul edilmeyecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Ödev Hazırlama 12 2 24
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 136

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.153543555
ÖK.251553555
ÖK.351553553
ÖK.451553543
ÖK.551553545