DERS ADI

: İŞLETME EKONOMİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBA 5017 İŞLETME EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu ders çok geniş bir çeşitlilikteki mikro iktisat konularının genel bir incelemesini, firma yöneticilerinin bilgiyi nasıl ticari kuruluş sorunlarına uyguladığına ağırlık vererek, sunmaktadır. Bu ders, iktisadi analizin araçlarını ticari kuruluşla ilgili sorunlara uygulayacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Firma yöneticilerinin bilgiyi ticari kuruluş sorunlarına nasıl uyguladığının kavrandığının gösterilmesi.
2   İktisadi teorinin uygulanması ve karar biliminin araçlarının kavrandığının gösterilmesi.
3   Öğrencinin firmanın faaliyet gösterdiği ticari kuruluş ortamlarını tanımasını sağlamak üzere, farklı piyasa yapılarının tanımlanması.
4   Ticari kuruluş ortamlarında firmaların stratejik karar verme süreçlerinin kavrandığının gösterilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Matematik ve optimizasyon tekniklerinin tekrarı Ders kitabı/ders notları
2 Talep teorisi Ders kitabı
3 Talep tahmini Ders kitabı
4 Talep öngörüsü Ders kitabı
5 Üretim Ders kitabı
6 Maliyetler Ders kitabı
7 Tam rekabet Ders kitabı
8 Vize Sınavı Ders kitabı
9 Tekel Ders kitabı
10 Fiyatlama Ders kitabı
11 Tekelci rekabet Ders kitabı
12 Oligopol Ders kitabı
13 Oyun teorisi Ders kitabı
14 Dönem Tekrarı Ders kitabı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Managerial Economics (2004), Advin Mansfield, W.B Allen, N. A. Doherty, K. Weigelt, Norton

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders anlatımı,
2. Sınıf içi tartışma
3. Okuma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Öğrenci mikro iktisadi kavramları açıklıkla tanımlayacaktır.
2. Öğrenci bir firmanın bir ürününe olan talebi tahmin etmek için ekonometrik modeller kuracaktır.
3. Öğrenci, kooperatif olmayan oyun kuramında kullanılan temel kavramları açıklıkla tanımlayacaktır.
4. Öğrenci, firmalar tarafından iş ortamında oluşturulan stratejileri açıklıkla tanımlayacaktır.
5. Öğrenci, içinde belirli bir ürünün alınıp satıldığı piyasa yapısını tanımlayacaktır.
6. Öğrenci, ölçek ekonomileri, alan ekonomileri ve yönetimsel etkinlik kavramlarını açıklıkla tanımlayacaktır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine devam zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 7 2 14
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 131

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.144444324
ÖK.255454424
ÖK.355454444
ÖK.455454545