DERS ADI

: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MBA 5038 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4

Dersi Veren Birim

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR YASEMİN ARBAK

Dersi Alan Birimler

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Temel İK kavramlarını ve süreçlerini tanıtmak, örgütlerin insan tarafını etkili şekilde nasıl yönetileceğini açıklamak, iş yaşamında İK bölümünün rolünün ve alternatif İK yönetimi politika ve uygulamalarının anlaşılmasını sağlamak, İK yönetimi üzerine kavramsal yaklaşımları ve uygulamları tartışmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY)'nin ne olduğunu ve yöneticilerin İK kavram ve tekniklerini nasıl kullandıklarını açıklayabilmeleri
2   Ücret düzeyine ilişkin aşamaları, teşvik planları ve sosyal yardımların anahatlarını açıklayabilmeleri,
3   Personel ve amirlerin kariyer geliştirmedeki rollerini anlamış olduklarını gösterebilmeleri
4   Bir konuyu ifade etme ve savunmada sözlü/yazılı iletişim becerilerini geliştirebilmeleri,
5   Etkili bir ekip üyesi olmak için gerekli becerileri geliştirebilmeleri ve artırabilmeleri

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İnsan Kaynakları Yönetimi ne Giriş ve İKY nin Stratejik Rolü
2 İKY nin Sendika İle ilişkisi
3 İKPlanlaması İş Analizleri
4 İşgücü Planlaması ve İşe Alma
5 Adayların Test ve Seçimi
6 Adaylarla Mülakat
7 Eğitim ve Geliştirme
8 Performans Değerlendirme
9 Kariyer Yönetimi ve Adil Muamele
10 Ödeme Planlarının Oluşturulması
11 Performansa Göre Ödeme ve Parasal Teşvikler, Sosyal Yardımlar ve Hizmetler
12 Grup Sunumları, Tartışmalar,
13 Değerlendirmeler ve Özet & Son Sözler
14 Gözden Geçirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Gary Dessler (2011), Human Resource Management, Global Edition, 12/E, Textbook, Pearson Higher Education, ISBN: 9781408279083.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

-Sunumlar
-Sınıf tartışmaları
-Literatür Araştırması

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 RAP RAPOR
3 SUN SUNUM
4 YSS YIL SONU SINAVI
5 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU MT * 0.20 + TP * 0.25 + PRS * 0.15 + FN * 0.40
6 BUT BÜTÜNLEME
7 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU MT * 0.20 + TP * 0.25 + PRS * 0.15 + BUT* 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ara sınav
Öğrenciler kavramlar ve kuramlara dair bilgileri üzerinden yazılı sınav ile değerlendirileceklerdir.
Literatür Araştırması ve Sunum
Öğrenciler insan kaynakları alanında güncel bir konuda literatür araştırması yaparak bunu sunacaklardır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Dersin en az % 70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.
3. Sınıf tartışmalarına öğrencilerin aktif katılımı beklenmektedir.
4. Öğrenicilerin sınıfa zamanında gelmeleri beklenmektedir.
5. Öğrenicilerin derse gelmeden önce hazırlanmaları beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

yasemin.arbak@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 1 3 3
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 11 1 11
Sunum Hazırlama 5 2 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 5 5 25
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 99

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8
ÖK.15455
ÖK.25455
ÖK.3444
ÖK.4354
ÖK.545